[ مسکونی ] سکونتگاه پوینت کینگ؛ سازگاری با بافت

hnfati

عضو جدید


زیست گاه پوینت کینگ در پروتسیا، شبه جزیره ی مورنینگتون در ویکتوریا استرالیا قرار گرفته، سایت مدنظر با موقعیت قرارگیری اش در بالای صخره و جهت گیری آن به سمت شمال شاخص شده است. کل خانه تقریباً در 2 متری سطح زمین قرار گرفته است. و با بخش عمده ی بصری ساختمان زمانی که از بخش های دیگر پوینت کینگ و شبه جزیره ی مورنینگتون دیده می شود، محدود شده است.​
این استراتژی به مقیاس ساختمان و پیوند آن با سایت می پردازد. این خانه در قامت یک جعبه ی چوبی باریکه باریکه بر روی پایه ای سنگ آهکی قرار گرفته، و چنان به نظر می رسد، که در پشت یک بلوک شیشه ای آشیانه کرده است. طبقه ی همکف در خانه لنگر انداخته، و این امکان را تولید کرده، تا طبقه ی دوم معلق بماند، و با حداکثر سبکی خود را ارائه کند. نمای چوبی با یک رنگ خاکستری به تقلید از درختان بومی مونا در پیرامون محو خواهد شد.​
پایه ی سنگ آهکی به یک کوره ی سنگ آهک در همان حوالی ارجاع دارد. این زیستگاه به منظور گردهم آوردن خانواده و دوستان در مکانی ساحلی در نظر گرفته شده است. و این امکان را فراهم می آورد، تا مالک بتواند در فضای خصوصی استراحت کند. رهیافت برنامه ریزی شده خانه را در سه منطقه – مشترک، خصوصی و نشیمن تقسیم کرده است.​
این سه ناحیه اطراف یک فضای ورودی مرکزی به وام از یک گونه حیاط که گاهاً در دهکده های اروپایی مشاهده شده، احاطه گردیده است. این یک رویکرد برنامه ریزی شده ی مرکزی که توسط تیم طراحی هاسل تطبیق یافته، ارائه می نماید. به شکل سخاوتمندانه ای اتاق های کوچک تهویه ی طبیعی و نور را به آسانی در فضا به جریان می اندازند.​
فضای داخلی با استفاده از سنگ آهک حفاری شده از سایت و تخته های چوبی بازیافتی معماری این خانه را بازتاب می دهد. این طرح با آب و هوای بومی و علاقه ی کارفرما به زمین خانه هم از نظر فیزیکی و هم از نظر تمثیلی همساز است. علاوه بر این عناصر تزئینی سطحی از صمیمیت مناسب در مکان داخلی را ارائه می دهند.​

...

...

...

...
مـنـــــــبـع : www.archdaily.com
 

Similar threads

بالا