مسابقه علمی *** کی این آفت رو میشناسه؟

عســـل

عضو جدید
سلام عسل بانو

پاسخ مگس جالیز بود

لطفا زحمت بکشید سوال بعدی رو شما طرح کنید

متشکرم
:gol:

ســـــلام آگاه بانــــو
فرقـــش با مگس میـــوه بلوچستــــان چی هست؟ میشـــه برام توضیح بدیـــــن؟:)

بفرمایین اینم حشـــره ی خوشـــگله مـــن:d

 

عســـل

عضو جدید
مقدمه:
این آفت در اکثر مناطق ایران وجود دارد بویژه در مزارعی که در کنار دریاچه یا برکه باشند بیشتر دیده می شود.وجود آن در غالب کشورهای اروپایی ، آمریکا و بعضی از کشورهای آفریقایی نیز گزارش شده است.(اسماعیلی و همکاران 1374، طالبی ،چایچی و همکاران 1378 و احریق و همکاران 2001)
این آفت از استان های خراسان، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مازندران، جیرفت، هرمز گان، سمنان وکرمانشاه و برخی دیگر از مناطق کشور گزارش شده است اما خسارت آن اقتصادی نیست. این آفت بیشتر در مزارع آبی مشاهده می گردد و گندم را به جو ترجیح می دهد. لارو و حشرات کامل این آفت پارانشیم رویی برگ را به موازات رگبرگ های اصلی می خورند و محل خسارت آنها روی برگ به صورت نوارهای طولی ســفیــد رنگی دیده می شود.این حشره به گرامینه هایی نظیر پنجه مرغی ، ارزن وحشی ، ذرت و چاودار حمله کرده و به موازات رگبرگ اصلی از گیاه تغذیه و باعث کاهش سطح فتوسنتزی شده و کاهش محصول را سبب می شود. زمستان گذرانی این آفت به صورت حشره کامل است و تنها یک نسل در سال دارد. نعیم(1362) مشاهده کرده است که حدود 10 درصد از حشرات کامل پس از ظهور در اواخر خرداد جفت گیری و تخم ریزی می کنند، اما لاروهای سن دوم این نسل با خشک شدن بوته ها از بین می روند.​مورفولوژی:​
حشره ای کوچک بطول 4-5 میلیمتر نسبتا کشیده وسر سیاه براق مایل به آبی پیش گرده نارنجی تا قرمز رنگ و بالپوشها به رنگ آبی فلزی که روی هر یک 10خط طولی موازی دیده می شود. رنگ پاها به استثنای ساق و پنجه زرد مایل به قرمز است. لاروها به رنگ زرد تا زرد مایل به قهوه ای با نقاط تیره در سطح پشتی هستند. لاروها توسط مواد زاید و لزجی بطور کامل پوشیده می شود و رنگ اصلی بدن لارو به خاطر وجود این غلاف لزجی دیده نمی شود پشت بدن لارو کاملا برآمده است.​
خسارت:​
تغذیه این آفت از برگ غلات و گونه های غیرزراعی خانواده گندمیاناست. خسارت آنها بیشتر متوجه گندم، جو، یولاف و چاودار است و علاوه بر گندمیان ازپنجه مرغی و اویارسلام نیز تغذیه می کند.
این حشره طی مراحل لاروی و بالغ با تغذیه از اپیدرم و پارانشیم سطح رویی برگ گندم و جو به موازات رگبرگ اصلی باعث کاهش سطح فتوسنتزی شده و نقصان محصول را سبب می شود. این تغذیه تا مرحله سنبله و گلدهی ادامه می یابد. تغذیه بدین صورت است که پارانشیم رویی را می خورند ولی برگ را سوراخ نمی کنند. خسارت لاروها و محل تغذیه آنها شبیه حشرات کامل بوده در صورت شدت حمله ، بوته ها قبل از خوشه بستن ،زرد و خشک می شوند.​
زیست شناسی:​
سوسک برگخوار غلات زمستان را به صورتحشره کامل در زیر خاک سطحی مزرعه، بقایای گیاهی داخل مزرعه، شکاف های تنه درختان وزیرپوستک های تنه به سر می برد. در اوایل بهار وقتی که دمای محیط به 15 درجه سانتیگراد می رسد، حشرات زمستان گذران پناهگاههای زمستانه را ترک و حشرات زمستان گذران ظاهر می شوند و حشرات ماده پس از استقرار، جفتگیری و در دسته های 2تا3عددی تخمریزی می کنند.​
لاروها پس از تکمیل4مرحله لاروی وارد مرحله پیش شفیرگی شده و محفظه هایی متشکل از ذرات خاک و ترشحات دهانی در عمق 5/2-3 سانتی متری خاک تشکیل می دهند ودر داخل آن تبدیل به شفیره می شوند. پس از 10روز حشره کامل ظاهر می شود .​

کنترلسوسک برگخوار غلات زمانی قابل توصیه است که سه لارو یا سه تخم در هر بوته در مرحلهتشکیل غلاف باشد و یا در مرحله خوشه دهی یک لارو در هر برگ مشاهده شود. به گزارشخبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) این حشره از اطراف تهران (ورامین)،آذربایجان شرقی، دزفول، اصفهان و مریوان جمع آوری شده است ولی احتمالا در سراسرایران وجود داشته و به ویژه در مزارعی که در مجاورت دریاچه یا برکه هستند، بیشتردیده می شود.

این حشره در طی مراحل لاروی و بالغ با تغذیه از اپیدرم و پارانشیم سطحرویی برگ گندم و جو به موازات رگبرگ اصلی باعث کاهش سطح فتوسنتزی شده و نقصان محصولرا سبب می شود. این تغذیه تا مرحله سنبله دهی و گلدهی ادامه می یابد. تغذیه آنهابدین صورت است که پارانشیم رویی برگها را می خورند، ولی برگ را سوراخ نمی کنند. خسارت لاروها در محل تغذیه آنها شبیه حشرات کامل بوده و در صورت شدت حمله، بوته هاقبل از خوشه بستن، زرد و خشک می شوند.
خسارت سوسک برگخوار غلات بعضی از سالها ودر شرایط خاص اوج گرفته و مسئله ساز می شود. به نظر می رسد که تلفات زمستانه ومیزان آن در این نوسان جمعیتی نقش دارد. کاهش عملکرد 14 تا 25 درصد گزارش شدهاست
کنترل:
مبارزه شیمیایی علیه این آفت مقرون به صرفه نیست. در مناطقی که برعلیه پوره های سن گندم سمپاشی می شود، روی این آفت نیز موثر است. در صورت شدت حمله یعنی سه لارو یا سه تخم در هربوته در مرحله غلاف باشد ویا در مرحله خوشه یک لارو در هر بوته وجود داشته باشد می توان از سمومی مانند مالاتیون ،سوین و یا دیپترکس به نسبت 1در هزار ماده خالص استفاده نمود.


بفرمــــاییـــد
ســـــوال بعـــدی:D

 

عســـل

عضو جدید
کجـــا نوشتــه من ندیـــدم :D

این هم سوال بعــــدی
بفـــرماییـــد بگیـــن این خوشـــگله کــــی هستش ؟


 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کجـــا نوشتــه من ندیـــدم :D

این هم سوال بعــــدی
بفـــرماییـــد بگیـــن این خوشـــگله کــــی هستش ؟این از روی پاهاش و تیپ گرد و قلمبش کاملا مشخصه، ما بهش میگیم کک چلیپائیان

البته اینم اسمش رو عکسشه!

Chaetocnema_breviuscula


عکسی که میخوای بذاری رو سیستمت سیو کن بعد اسمشو عوض کن بعد دوباره آپلود کن یا مستقیما بذار تو پستت
 

عســـل

عضو جدید
این از روی پاهاش و تیپ گرد و قلمبش کاملا مشخصه، ما بهش میگیم کک چلیپائیان

البته اینم اسمش رو عکسشه!

Chaetocnema_breviuscula


عکسی که میخوای بذاری رو سیستمت سیو کن بعد اسمشو عوض کن بعد دوباره آپلود کن یا مستقیما بذار تو پستت

كاملا درستــــه:w17:

الان ديـــدم كجـــا نوشتـــه :weirdsmiley:
البتـــه ناگفتـــه نمانـــد خــودم گذاشتـــه بودم كـــه بتـــونين جواب بديـــن :D

ســـوال بعـــدي رو نذاشتيـــن !
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
كاملا درستــــه:w17:

الان ديـــدم كجـــا نوشتـــه :weirdsmiley:
البتـــه ناگفتـــه نمانـــد خــودم گذاشتـــه بودم كـــه بتـــونين جواب بديـــن :D

ســـوال بعـــدي رو نذاشتيـــن !


سلام

سوال بعد طبق معمول گردن خودمه
:D


url.jpg


65.jpg
 

botany

عضو جدید
کاربر ممتاز
بیــد چغنـــدر قنــد یا لیتــا ؟

ocellatella scrobipalpa
کاملا درسته مرســـی...:gol::gol::gol:


بید چغندر قند یا پروانه لیتا

Scrobipalpa ocellatella
Lita ocellatalla
(Lepidoptera: Gelechiidae)
در مناطق گرمسیری و نواحی که تابستان خیلی گرمی دارند شدت خسارت بیشتری دارد.
بید چغندرقند از آفات اختصاصی چغندر بوده و به چغندرقندهای لبویی، علوفه ای و وحشی آسیب می رساند و از مناطق چغندرکاری استانهای خراسان، فارس، کرمان، اصفهان، آذربایجان و کرمانشاه گزارش شده است.


مشخصات مرفولوژیک

حشره کامل بید چغندر قند پروانه ای کوچکی است که طول بدن آن 5/3ملیمتر می باشد. بدن حشره از موها وکرکهای زیادی که اکثرأخوابیده میبا شند پوشانده شده،بدین عامل سبب تغییراساسی رنگ بدن حشره شده سر در حشرات ماده روشن وبه رنگ خاکستری زرد ودر حشرات نر تیره است.شاخکها به رنگ قرمزی خاکستری وطولشان در حدود6/4میلیمتر است. بالها در حشرات نر کوتاه تر از ماده ها می باشد .
سر لاروهای جوان سیاه است وبه تدریج که مسن ترمی گردندبه رنگ قهوه ای در می آید.بدن لارو دارای 13 مفسل قابل رویت است.در طول پشتی بدن لارو کامل 5 نوار دیده می شود


خسارت

لارو سن اول و دوم نسل اول بیشتر از کناره های برگ تغذیه می کند و باعث پیچش آنها و سیاه شدن برگ ها می شوند.
لارو سنین بالاتر از جوانه مرکزی و انتهای دمبرگ ها تغذیه می کند که محل اصلی خسارت آن است و فضولات آفت برجای می ماند.
هنگام تغذیه برگ ها توسط تارهایی به هم چسبیده و لارو داخل آن پنهان می شود.
آفت از سر ریشه ها هم تغذیه می کند.مبارزه


الف) زراعی:

آبیاری به موقع، از بین بردن بقایا و چراندن مزرعه پس از برداشت محصول، شخم عمیق پس از برداشت محصول برای از بین بردن فرم زمستانگذران آفت، کشت زودهنگام و به موقع، تناوب زراعی، یخآب زمستانه، تقویت گیاه.

ب) شیمیایی:

سموم فنتوآت 50 درصد 5/1 لیتر در هکتار، دیازینون 60 درصد 5/1 لیتر در هکتار، اتریمفوس 50 درصد 5/1 لیتر در هکتار و سایر سموم فسفره پیشنهاد می شود.
زمان مبارزه اوایل تابستان و قبل از تشکیل قشر سیاه رنگ و زمان مشاهده لاروها و قبل از نفوذ به داخل گیاه توصیه می گردد. سم پاشی برای یک بار انجام می شود.
 
آخرین ویرایش:

jalaltatari

عضو جدید
کرم خاردار پنبه . Earias insulana
اگه درست باشه جوابم !!! همه ساله با پایش و مانیتورینگ کانون های زندگی این افت که معمولا در کوه پایه هاست در صورت وجود اقدام به مبارزه می شود . خیلی ساله که لااقل تو استان گلستان به مرحله خسارت نرسیده فالیتشون . یادمه سال 86 که سرباز بودم تو مهرماه برای پایش به مناطق کوه پایه میرفتیم که تو اون یال 3 تا لارو سن 4 رو پیدا کردم . سالهای بسیار قبلتر خسارتشون بسیار زیاد بوده که خوشبختانه چندین ساله مشکلی بوجود نیووردن.
 

عســـل

عضو جدید
کرم خاردار پنبه . Earias insulana
اگه درست باشه جوابم !!! همه ساله با پایش و مانیتورینگ کانون های زندگی این افت که معمولا در کوه پایه هاست در صورت وجود اقدام به مبارزه می شود . خیلی ساله که لااقل تو استان گلستان به مرحله خسارت نرسیده فالیتشون . یادمه سال 86 که سرباز بودم تو مهرماه برای پایش به مناطق کوه پایه میرفتیم که تو اون یال 3 تا لارو سن 4 رو پیدا کردم . سالهای بسیار قبلتر خسارتشون بسیار زیاد بوده که خوشبختانه چندین ساله مشکلی بوجود نیووردن.

بعلـــه كاملا درستــــه
آفـــرين
ســـوال بعــــدي هم لطفـــ كنيـــن بذاريــــن :)
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
من هميشه ناقص جواب می دم! یکی دیگه بیاد کاملش کنه و اسم علمیشم بگه ...
 

jalaltatari

عضو جدید
برگش که گردوئه:دی
اما اون که روی برگه ...میشه واضح ترشو بذارین؟
احتمال میدم لارو باشه ...مثل لارو سنجاقک و ... که دگر دیسی کامل ندارن...
واضحشو بذارین ..

سلام . متاسفانه عکسی که تهیه کردم نهایت کیفیتش هیمنه که ملاحضه می کنید . زنبور مغزخوار پسته اس . با عرض معذرت از همه دوستان
 
بالا