مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت HSEQ

اشکان فروتن

مدیر بازنشسته
خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به ماموریت سازمانی، توسعه برای زندگی بهتر را آرمان خود قرار داده و در این راستا در صدد است تا با ایجاد محیطی ایمن و عاری از آلودگی، تمامی حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تاسیسات را حذف و با بهبود فرایندها تولید محصولات منطبق را تضمین نماید.

رویکرد ما:
در جهت توسعۀ پایدار، ارتقاء رشد و بالندگی نیروی انسانی، افزایش بهره وری بر مبنای اقتصاد سبز و ارتقاء سطح رضایت ذی نفعان می باشد.

تعهدات ما:
- در الویت قرار دادن موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت پتروشیمی
- تدوین سیاستها، اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچۀ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- ایجاد نگرش جدید و فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیران، کارکنان و عموم جامعه
- تخصیص منابع مالی، انسانی و سازمانی مورد نیاز
- رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی
- استفادۀ بهینه از انرژی و منابع
- ارزیابی عملکرد فرآیندها و برنامه ها به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- حمایت از تحقیقات کاربردی در صنعت پتروشیمی با استفاده از محققین متخصص
- ارائۀ آموزشهای لازم و فن آوریهای جدید به صورت مستمر
- شناسائی، ارزیابی، حذف و یا کنترل مؤثر مخاطرات در شرایط معمول، تغییر و بحران
- مشارکت دادن همۀ ذی نفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- توجه به تغییرات داخلی و بین المللی و اعمال مدیریت تغییر در کلیه فرآیندها

من و شما برای صیانت از سرمایه های ملی، مسئولیتی مشترک داشته و حصول به اهداف عالیۀ مان تنها زمانی تحقق خواهد یافت که در تمامی این مسیر از هیچ کوششی فرو گذاری نکنیم.
خط مشی کیفیت
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به :
1. هدف بنیادی : توسعه برای زندگی بهتر
2. ارزشهای بنیادی : تلاش، آفرینش، بالندگی

و با انتخاب استاندارد 2000 : 9001 ISO بعنوان الگوی سامانه کیفیت، رئوس خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :
1. توسعه پایدار با مقیاس اقتصادی جهانی
2. تلاش برای بهبود مستمر و افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد
3. توجه به مدیریت با ایجاد روابط انسانی و جلب مشارکت کارکنان در کلیه فعالیتهای شرکت
4. طراحی، استقرار و بهبود نظام اجرایی طرحها، برنامه ریزی عملیاتی، اطلاعاتی و نظارتی در شرکتهای تابعه
5. تقویت بازاریابی، فروش و خدمات مهندسی بعد از فروش
6. توجه به پژوهش و توسعه در جهت تسلط، بهبود و گسترش فناوری های عمده مورد نیاز
7. جذب، آموزش، رشد و نگهداری نیروهای زبده
8. هماهنگی، همکاری و مشارکت با شرکتهای مشابه در منطقه و جهان
9. راهنمایی و حمایت بخش خصوصی در تولید
10. حداکثر بهره گیری از توانمندیهای کشور و تلاش برای ارتقاء آنها

اینجانب با تاکید بر توجه همکاران به جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در رشد و توسعه صنعتی اقتصادی کشور، ضمن تعهد به بهبود مستمر سامانه مدیریت کیفیت، از کلیه همکاران محترم انتظار دارم مفاد این خط مشی را رعایت و حفظ فرمایند.

غلامحسین نجابت
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل
 
بالا