مدل سازي سامانه هيدروكربوري پالئوزوييك زيرين در حوضه خليج فارس

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مدل سازي سامانه هيدروكربوري پالئوزوييك زيرين در حوضه خليج فارس


نويسنده(گان):
ساسان صالحي راد، شهرام شركتي، فريد طاعتي كواريوم، محمد حسين نوروزي،


چکيده:
در چند دهه اخير نهشته هاي پالئوزوييك در صفحه عربي و خليج فارس بسيار مورد توجه زمين شناسان نفتي قرار گرفته اند. بخش عمده نفت ها و گازهاي تشكيل شده در اين ناحيه از سنگ منشا به سن سيلورين بوده است. در عربستان سعودي اين سنگ منشا با استفاده از نرم افزارهاي رايج (مانند PetroMod و Genex) مدل سازي شده و مقدار پختگي اين سنگ منشا در نواحي مختلف بررسي گرديده است. ميزان پختگي اين سنگ منشا در خليج فارس و نواحي جنوب زاگرس به درستي مشخص نيست، بنابراين اطلاعات زمين شناختي حاصل از 3 چاه در خليج فارس كه تنها يكي از آنها تا اين شيل هاي سيلورين (سرچاهان) حفاري شده بود با استفاده از نرم افزار PetroMod-1D مدل سازي و بررسي شد. با استفاده از نتايج اين مدل سازي ها و نتايج مدل سازي هاي عربستان، مشخص شد كه اين شيل هاي سيلورين از سمت عربستان به سمت ايران از روند پختگي بيشتري برخوردارند كه در خليج فارس اين شيل ها در پنجره توليد گاز بوده، و بنابراين در بخش هايي از زاگرس حتي پختگي بالا دارند. وجود عوارض پستي و بلندي پي سنگي كه از زمان پركامبرين در صفحه عربي گسترش داشته موجب شده پختگي اين شيل ها در بلنداهاي قديمي كمتر از نواحي پست و فروافتاده باشد.
 

پیوست ها

  • 1249-19375503-ZWO.pdf
    1,009.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا