[ مجموعه چند عملکردی ] آكادمي علمي كاليفرنيا از رنزو پیانو؛ جزیره گالاپاگوس مدرن

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
رنزو پيانو در وصف آكادمي علمي كاليفرنيا مي گويد: "ما برای آکادمی، محلی ساخته ایم که هم از نظر بصری و هم از نظر عملکرد، جزئی از محیط اطرافش است، مثل اینکه تکه ای از زمین را برداشته باشید و زیرش یک ساختمان ساخته باشید."


بناي قديمي اين محوطه شامل 12 ساختمان جدا از هم بود كه اكنون همه آنها توسط ساختماني مدرن با مساحت 10200 متر مربع، كه بر روي طبيعت و محيط زيست تاكيد وي‍‍ژه اي دارد يكي شده اند.


آکادمی علوم کالیفرنیا، هم یک موزه ی تاریخ طبیعی است، هم یک رصدخانه و هم محل نگهداری بیش از 20 میلیون تحقیق که از دانشمندان سراسر دنیا جمع آوری شده است. سقف اين بنا با 15 سانتيمتر خاك پوشانده شده است كه علاوه بر عايق بودن در مقابل حرارت ، عايق صداي بسيار عالي اي نيز هست، شيب اين تپه سقف ها حداكثر 60 درجه است كه با جذب آب باران بستر بسيار مناسبي براي رشد گياهان روي اين سقف مي باشد.


آكادمي علمي كاليفرنيا

آكادمي علمي كاليفرنيا

آكادمي علمي كاليفرنيا

آكادمي علمي كاليفرنيا

آكادمي علمي كاليفرنيا

آكادمي علمي كاليفرنيا


منبع:اتود 
بالا