[مبانی منظر] اصول طراحی منظر شهری

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
عناوین:
 • صورت یا فرم
 • مبانی نظری عام
 • اهداف جهان شمول
 • هویت
 • خوانایی
 • زیبایی
 • سرزندگی
 • محصوریت و پیوستگی
 • محصوریت
 • پیوستگی جداره ها
 • ترکیب و در هم آمیختگی جداره ها با خیابان
 • زیبایی
 • تناسب
 • تضاد و تنوع
 • ریتم

منبع:pupuol.com
 

پیوست ها

 • Urban.Design.1..pdf
  180.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا