[مبانی معماری پایدار] مفهوم معماری پایدار

raha

مدیر بازنشسته
مفهوم معماری پایدار
مهندس مونا آذربایجانی: دانشجوی کارشناسی ارشد معماری پایدار
دکتر سید مجید مفیدی: Ph.D, Ma.U.D, Ma.Arch., Sp./Energy​


چکیده:
مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل، برداشت های مختلف صحیح و نا صحیح، و بیان مفهوم مورد توافق کارشناسان جنبش "معماری پایدار" خواهد پرداخت. مبدا و منشاء پایداری و اهداف توسعه پایدار را نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معماری پایدار یک روش در طراحی است، و به تقلیل مصرف منابع تجدید ناپذیر و بهینه سازی مصرف منابع تجدید پذیر میپردازد، و اظهار میدارد که؛ آنچه ما برای بقا نیاز داریم می توانیم از محیط زیست به دست آوریم. استفاده از منابع به صورت هوشمندانه و مشفقانه، با در نظر گرفتن کیفیت زندگی نسل های آینده، اینگونه دید به جهان را نیز تعریف می نماید. در این مقاله مفهوم پایداری که نشان دهنده تغییرات در الگوها و روش زندگی میباشد سخن خواهیم گفت.
 

پیوست ها

  • مفهوم معماري پايدار.pdf
    107.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

ahmadi.arch

عضو جدید
برای آگاهی بیشتر از مفاهیم توسعه پایدار و روند شکل گیری آن مراجعه کنید به:
کتاب معماری پایدار، نوشته زهرا احمدی، انتشارات اول و آخر
 
بالا