كتاب هايي براي نوشتن و انتشار مقاله

n!hat

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در اين بخش چند نمونه كتاب راجع به مقاله نويسي گذاشته مي شودHow to Write a Paper, Fifth Edition 2012

لينك دانلود
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا