فیلم های کلاس تدریس ریاضی عمومی 2 استاد سیاوش شهشهانی از اساتید دانشگاه شریف

skyzare

عضو جدید
فیلم های کلاس تدریس ریاضی عمومی2 ؛ استاد سیاوش شهشهانی از اساتید دانشگاه شریفریاضی عمومی ۲

حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده

های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم.

این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می

شود.


مجموعه: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد ویدئو ها : 41 ویدئو


درباره استاد:


استاد سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از

سال 1353به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در

دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به

عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.لیست درس ها :جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقیجلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستویجلسه ۳ - زیرفضاهای مستویجلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقیجلسه ۵ - روش گرام اشمیتجلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دورانجلسه ۱۰ - حجم و دترمینانجلسه ۱۱ - بردار ویژهجلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتریجلسه ۱۴ -مختصات قطبیجلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظمجلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2جلسه ۱۸ - تغییر مختصاتجلسه ۱۹ - پیوستگی و حدجلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتقجلسه ۲۳ - میدان گرادیانجلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ایجلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتقجلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)
جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول)جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصاتجلسه ۳۴ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)جلسه ۳۵ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)جلسه ۳۶ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)جلسه ۳۷ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)جلسه ۳۸ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)جلسه ۳۹ - قضیه گرینجلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس=======================================

واقعا زیبا توضیح می دهند خدا حفظشون کنه . تقریبا هر جلسه یک ساعتی هست ولی بازده اش اندازه زمان کلاس های سه واحدی ماست


منبع :

مکتب خانهتوی این سایت مکتب خانه صفحه اول رو بیارید کلی دیگه از فیلم هایی دیگه هست مال خود استاد هم چند تا درس

دیگه اش هست .


====================================
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
سیاوش شهشهانی

سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.

دانلود ریاضی عمومی ۲ سیاوش شهشهانی

-----------------------------------------

دانلود آنالیز ریاضی ۲ سیاوش شهشهانی

آنالیز ریاضی یکی از زمینه های ریاضیات محض است که به صورت دقیق تعاریف مربوط به سوپریموم و اینفیموم، همگرایی، حد و پیوستگی، مشتق پذیری و انتگرال را در فضاهایی که در آن مفهموم نزدیکی وجود دارد بررسی می کند.

درس آنالیز ریاضی دو به بررسی موضوعات مربوط به حساب دیفرانسیل توابع چند متغیره شامل مشتق، انتگرال ریمان، فرم های دیفرانسیل و انتگرال لوبگ می پردازد.

برای درک مطالب این درس لازم است درس های جبر خطی و آنالیز ریاضی یک را گذرانده باشید.

----------------------------------

دانلود جبر ۱ سیاوش شهشهانی

جبر شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی مجرد ساختار ها و عملگرها و رابطه های بین آن ها می پردازد. این قوانین و روابط مستقل از ساختارها و نشانه های مورد استفاده می تواند در شاخه های مختلف استفاده شود.
درس جبر ۱ به بررسی مفاهیم گروه، حلقه، میدان و خواص آن ها می پردازد.
 

olel_albab

مدیر تالار ریاضی
مدیر تالار
کاربر ممتاز
وبگاه انتشار فیلم کلاس های دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

لینک
 
بالا