فیلم آموزشی درس ریاضی فیزیک 1 دانشگاه شریف

Mohsen 89

مدیر تالار فیزیک
مدیر تالار
کاربر ممتاز
رس رياضی فيزيک در مقطع کارشناسی و به عنوان درس تخصصی و درس پيش نياز دروس اصلی در دانشکده های فيزيک تدريس می گردد و اين خود بيانگر اهميت بسيار زياد اين درس در آموختن علم فيزيک می‌باشد شاخه ای از علم که به کاربرد ریاضیات در فیزیک میپردازد . این درس مبانی ورود به موضوعات پیچیده فیزیک را هموار میکند و به دانشجو قدرت درک و تحلیل بالایی در پدیده های فیزیکی میدهد. و معمولا شامل دو درس ریاضی فیزیک 1 و ریاضی فیزیک 2 می باشد تو ریاضی فیزیک 1 و 2 سرفصل های زیر تدریس می شود.

1.دستگاههای مختصات و آنالیز برداری ، کارتزین ، کروی ، استوانه ای ، قضایای کرل و دیورژانس و لاپلاس و گرین و این حرفا
2. تانسورها
3. ماتریس ها
4- نظریه گروه ها
5- اعداد مختلط و انتگرال مختلط و تکین و باقیمانده
6- قضیه اشتورم لیووویل و تعامد
7-حساب وردش ها
8-تابع گاما
9- تابع فوریه و انتگرال فوریه
[h=3]دانلود فیلم آموزشی ریاضی فیزیک جلسه اول[/h][h=3]دانلود فیلم آموزشی ریاضی فیزیک جلسه دوم[/h][h=3]دانلود فیلم آموزشی ریاضی فیزیک جلسه سوم[/h][h=3]دانلود فیلم آموزشی ریاضی فیزیک جلسه چهارم[/h][h=3]دانلود فیلم آموزشی ریاضی فیزیک جلسه پنجم[/h]
 
بالا