[طراحی منظر] طرح هاي پيشنهادي نوین برای استخر های مسکونی از معماران هلندي NL

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
بر اساس تقاضاي كارفرماي كانادايي اين پروژه از شركت هلندي ِ معماران NL ، عوامل اوليه طراحي مشخص گشتند :

سايت طرح در ساحلي ماسه اي در فلوريدا واقع شده است و طرحي مدرن از استخرهاي سنتي به عنوان قلب پروژه درخواست شده است. بنا بر اين ايده ها و تقاضاي كارفرما در ديدن طرح هاي مختلف و منحصر بفرد، معماران اين پروژه، سه پيشنهاد خيره كننده ارائه نموده اند كه در آن ها فضاهاي زندگي تحت تاثير فرم هاي انتزاعي استخر قرار گرفته اند.

1. پيشنهاد شماره يك كه قطره هاي آب نام گرفته است، خانه ايست با فرم هاي منحني و سقفي از استخرهاي متعدد. در حالي كه فضاهاي زندگي در ميان جنگلي از گونه هاي متنوع درختان و گياهان قرار مي گيرند. استخر همچون نواري با پيچ و خم هاي طبيعي در ميان گياهان كشيده مي شود و با فاصله گرفتن از زمين، همچون سايباني براي قسمت هاي مسكوني عمل مي كند.
يك شيشه ي شفاف در اطراف خانه مي پيچد و همانطور كه آب از لبه هاي آن به پايين سرازير مي گردد، نماهاي جانبي طرح را با رابطه اي منحصر بفرد با باغ تشكيل مي دهد. سيركولاسيون اين خانه ي مسكوني همچون سفري اكتشافيست ؛ ميان درون و بيرون ؛ زندگي و تفريح.

2. پيشنهاد شماره دو كه استخرْ خانه ناميده مي شود با استفاده مناسب از فضاهاي منفي شكل گرفته است و شباهت هايي به طرح اول نيز دارد. طرح قطرات آب، از گوشه ها امتداد يافته و مستطيل كاملي را تشكيل داده است و بر روي پشت بام، واحه اي كوچك ساخته است. عمق حوضچه هاي روي سقف، در فضاهاي داخلي خانه، گنبدهايي معكوس را ايجاد كرده است كه نقش راهنماي سيركولاسيون و جداسازي فضاها را به خوبي ايفا مي نمايند. در اين طرح نيز، خانه با باغي متنوع و پرپشت احاطه گشته است.

3. پيشنهاد آخر، با نام ساوا نيز از مزيت هاي طرح مستطيلي بهره جسته است و مانند طرح هاي قبلي از مرتفع كردن استخر استفاده شده است، هرچند در اين مورد، قسمت آبي از سايت سازي خانه جدا گشته است. آب مداوما از يك سطح به سطح پايين تر مي ريزد و آبشارهايي بي پايان را در فضايي سه بعدي، ايجاد مي كنند. اين طرح به خانه اجازه مي دهد تا با سقف هايي بلندتر، در سه طبقه اجرا گردد.


منبع : سایت مرجع معماری
 
بالا