[طراحی منظر] شهرک جنگلی ژوهانسبورگ، پرداختی معاصر از فهم بومی منظر شهری

hnfati

عضو جدید


شهرک جنگلی ژوهانسبورگ، پرداختی معاصر از فهم بومی منظر شهری حیاط های اکسفرد متشکل از شش حیاط خوش منظر، پنج خانه طولانی و باریک و یک باغ مشترک ، تنها با چند دقیقه فاصله از مرکز شهر ژوهانسبورگ و چند قدم پایین تر از یک بزرگ راه اصلی قرار دارند. پروژه مشکل توزیع واحدهای مسکونی را با ترکیب واحدهای زیستی و کاری در یک مکان و هم جوار کردن فضای شهری و حومه شهری در ژوهانسبورگ مد نظر قرار می دهد. ایده طرح به چگونگی عمل کرد شهرها در یک مقیاس بزرگ با استفاده از تراکم زایی و ترکیب کاربری در قامت گزینه های ماندگار اشاره می کند حیاط های اکسفرد نیز الهامی ازحیاط های قدیمی بومی ترسیم میکند در حالی که هویت معاصر نیز حفظ کرده است.

طرح ازگونه شناسی خانه های های ولد HighVeld نبل Ndebele الهام گرفته شده که از ساختمان ها و دیوارهای ارتباطی برای تمایز فضاها بهره می برند؛ حیاط ها به وسیله نماهای ساختمانهای مجاور و گردش به سوی داخل اتاق ها شکل می گیرند. هرکدام از حیاط ها به صورت منحصر به فرد طراحی شده اند ، اما تمام آنها دارای یک تِــم مشترک قوی از طبیعت می باشند که در شمایل معماری رخ نشان داده اند به همین دلیل است که وجود پیچک ها و درختان در طرح بی نهایت بارز می نماید. یک واحد خصوصی با فضاهای عمومی پر جنب و جوش پیرامونش در تقابل نیست، زیرا در میان حیاط های مشخصا خصوصی و محافظت شده واقع شده اند. بنابراین ازدحام و شلوغی حتمی شهر در آنسوی حیاط ها به طور مستقیم تجربه نمی شوند .

ساختمان ها به صورت واحد های دو طبقه 5 در30 متر طراحی شدند. باد بند فولادی آشکار درنماها، لبه های مشخص در تضاد با سطح پرداخت شده با تیرولین (Tyrolean) ایجاد می کند و حالتی آیکنیک از لوله های آب باران را نشان می دهد ( که آب باران را در حوزه آبریزی کشاورزان خالی می کند ) برای کاهش هزینه حفظ بنا از گچ کاری و نقاشی به طور اندک استفاده شده است، فضای داخلی هرکدام دارای صفت مشخص ویژه ایست که از پرداخت های به روز شامل:پیشخوان های جلو آمده و گنجه ظروف از چوب ماهون آفریقایی در دو حجم متفاوت استفاده می کند. این پروژه زندگی شهری را با بهره گیری از ساختمان های محدود و محفوظ شده ایی که از هر مترمربعی از زمین ان استفاده بهینه شده است دوباره محک می زند.
حیاط های اکسفرد

حیاط های اکسفرد

حیاط های اکسفرد

حیاط های اکسفرد

حیاط های اکسفرد
منبع:
nbpars.ir
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا