سيستم تخلفات و امتياز منفی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Admin

مدیر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیر کل سایت
براي بهتر كردن بازدهي سايت مجبور شديم از سيستم امتياز منفي استفاده كنيم. در اين روش تخلفاتي تعريف شده و امتياز منفي براي آنها در نظر گرفته مي شود. در صورتي كه امتيازات منفي كاربري از حد مجاز بالاتر رود آن كاربر با محدوديت هايي مواجه خواهد شد و در صورت عدم توجه آن كاربر براي هميشه اخراج خواهد شد.

هر امتياز منفي تا تاريخ مشخصي در پرونده شخص خاطي باقي ميماند و بعد از آن تاريخ خود به خود حذف ميشود. پس كاربران خاطي بايد حداقل تا اتمام تاريخ تخلف قبلي تخلف جديدي مرتكب نشوند تا بتوانند به صورت عادي به فعاليت خود ادامه دهند.


امتيازات منفي به صورت كارت قرمز (يك امتياز منفي) يا كارت زرد (صرفا اخطار بدون امتياز منفي) در كنار پست مربوطه نمايش داده ميشود و فقط خود كاربر و مديران بخش مي توانند تخلف را مشاهد كنند.

شرح تخلفات و امتيازات منفي و مدت اعتبار آنها:

تخلف : توهين به بقيه اعضا
مقدار امتياز منفي : 4 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : عدم تايپ فارسي
مقدار امتياز منفي : 1 امتياز
مدت اعتبار : 45 روز

تخلف : تبليغات بی رويه
مقدار امتياز منفي : 2 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : آواتار زننده و نامناسب يا سياسي
مقدار امتياز منفي : 4 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : ارسال تاپيك هاي مشابه در تالارهاي مختلف
مقدار امتياز منفي : 1 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : ارسال عکس يا متن زننده و ناپسند
مقدار امتياز منفي : 4 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : عنوان نامناسب تاپيك
مقدار امتياز منفي : 1 امتياز
مدت اعتبار : 45 روز

تخلف : عدم رعايت قوانين در امضا
مقدار امتياز منفي : 2 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : عدم ذکر منبع در مطلب ارسالي (در صورتي كه مطلب كپي شده باشد)
مقدار امتياز منفي : 1 امتياز
مدت اعتبار : 45 روز

تخلف : ارسال مطالب نامربوط به تاپيک
مقدار امتياز منفي : 1 امتياز
مدت اعتبار : 45 روز

تخلف : ارسال تاپيک در بخش نامربوط
مقدار امتياز منفي : 1 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : ارسال مطالب سياسي‌ مورد دار!
مقدار امتياز منفي : 4 امتياز
مدت اعتبار : 60 روز

تخلف : نقض قوانين سايت
مقدار امتياز منفي : 1 تا 8 امتياز
مدت اعتبار : 45 تا 90 روز


امتياز منفي و جريمه در نظر گرفته شده براي آن:
8 امتياز منفي - یک ماه اخراج
12 امتياز منفي - دو ماه اخراج
20 امتياز منفي - اخراج براي هميشهارسال تاپيك هاي مشابه در تالارهاي مختلف 1 60 روز
نقض قوانين سايت 1 60 روز
رسال تاپيک در بخش نامربوط 1 60 روز
عدم تايپ فارسي 1 45 روز
ارسال مطالب نامربوط به تاپيک 1 45 روز
عدم ذکر منبع در مطلب ارسالي 1 45 روز
عنوان نامناسب تاپيك 1 45 روز
عدم رعايت قوانين در امضا 2 60 روز
تبليغات بی رويه 2 60 روز
ارسال عکس يا متن زننده و ناپسند 4 60 روز
توهين به بقيه اعضا 4 60 روز
ارسال مطالب سياسي‌ مورد دار 4 60 روز
آواتار زننده و نامناسب يا سياسي 4 60 روز
نقض قوانين تالار اخبار 4 60 روز

كابران اخراجي مي توانند محتواي سايت را ببينند ولي قادر به ارسال مطلب يا خواندن پيام هاي شخصي تا پايان مدت تحريم خود نيستند. 
آخرین ویرایش:

Admin

مدیر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیر کل سایت
پست اول به روز شد. لطفا دوباره مطالعه كنيد. در صورت اخراج كاربري و استفاده مجدد از نام كاربري دوم، به شدت با كاربر خاطي برخورد شده و مدت اخراج كاربر مورد نظر تمديد خواهد شد.
قبلا از همه كاربراني كه با ما در حفظ نظم باشگاه همكاري كرده و قوانين را رعايت مي كنند صميمانه تشكر مي كنيم.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Admin سيستم تشكر و امتیازدهی قوانین باشگاه 109

Similar threads

بالا