سایت مناسب جهت پارافریز متون انگلیسی

seyedmahdi

عضو جدید
در این سایت شما وقتی یک متن را بهش میدهید مشابه و هم معنی ان متن را به شما میدهد و با کمی ویرایش میتونید خودتون متنها را پارافریز کنید

یک توضیح هم در باره نحوه کار کردن با ان بدهم
وقتی متن را بهش میدهید میتونید انتخاب کنید که کل کلمات را براتون عوض کنه یا تعدادی از انها را و وقتی کلید اسپنیگ را بزنید یک صفحه با سه پنجره باز میشه در پنجره اول متن شما را کلمه به کلمه لغات مشابهش را داخل اکولاد نوشته و در پنجره دوم متن اصلی شما است و در پنجره سوم خودش بصورت تصادفی متن را پارافریز کرده شما میتونید با توجه به پنجره اول لغات دیگر را هم خودتان جایگزین کنید
به هرحال به شما ایده میده برای پارافریز
مخصوصا برای متون عمومی خوب است و متونی که در ان فرمول نباشد من یک مقاله را پس از پارافریز با این نرم افزار با نرم افزار تر نیت این که برای پلاجریزم است چک کردم و نتیجه عالی بود
http://bestfreespinner.com
 
بالا