ساده ترین، کوتاه‌ترین و كاربردی‌ترین جملات انگلیسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Offend

چجوری بگیم امیدوارم ناراحتت نکرده باشم

فقط کافیه از این عبارت استفاده کنی :
I hope I didn’t…….

🔺I hope I didn’t upset you .
امیدوارم ناراحتت نکرده باشم .
🔸I hope I didn’t wake you up .
امیدوارم بیدارت نکرده باشم.
🔺I hope I didn’t bother you .
امیدوارم اذیتت نکرده باشم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐Get a load of : look at
نگاه کن به
⭐Get a load of that dress 👗
به اون پیراهن نگاه کن
⭐get a load of that boy
به اون پسر نگاه کن
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️Get a grip :
به خودت بیا ، به اعصاب خودت مسلط باش

⭐️Calm down , get a grip.
⭐️Get a grip , don’t be sad 😔
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🖼️I will ……. On my own .
خودم تنهایی ………. میکنم.
⚙️I will solve it on my own .
خودم تنهایی حلش میکنم
🧭I will fix it on my own .
خودم تنهایی تعمیرش میکنم
✈️I will finish it on my own .
خودم تنهایی تمومش میکنم
🌙I will do it on my own .
خودم تنهایی انجامش میدم
🎚️I will design it on my own .
خودم تنهایی طراحیش میکنم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️⭐️I don’t mean to brag….
نمیخوام پز بدم..
تعریف از خود نباشه…
چسی نباشه….

I don’t mean to brag,I bought it from Nike.
چسی نباشه از نایکی خریدم.

⭐️I just got accepted to Harvard - I don't mean to brag, but I'm really proud of myself!⭐️
من هاروارد قبول شدم تعریف از خود نباشه به خودم افتخار میکنم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I want you to stay
من می خوام که تو بمونی
‘Til I’m in the grave
تا زمانی که من توی قبر هستم
‘Til I rot away, dead and buried
تا زمانی که از اینجا می رم، مرده و خاک شده
‘Til I’m in the casket you carry
تا زمانی که توی تابوتی هستم که حملش کردی
If you go, I’m going too, uh
اگر تو بری، منم میرم
‘Cause it was always you (alright)
چون همیشه تو بودی(درسته)
And if I’m turning blue, please don’t save me
و اگه غمگين شدم،من رو لطفا نجات نده
Nothing left to lose without my baby
بدون عزيزم هیچی برای از دست
دادن ندارم
I want you to stay
من می خوام که تو بمونی
‘Til I’m in the grave
تا زمانی که من توی قبر هستم
‘Til I rot away, dead and buried
تا زمانی که از اینجا می رم، مرده و خاک شده
‘Til I’m in the casket you carry
تا زمانی که توی تابوتی هستم که حملش کردی
If you go, I’m going too, uh
اگر تو بری، منم میرم
‘Cause it was always you (alright)
چون همیشه تو بودی(درسته)
And if I’m turning blue, please don’t save me
و اگه غمگين شدم،من رو لطفا نجات نده
Nothing left to lose without my baby
بدون عزيزم هیچی برای از دست
دادن ندارم
And I don’t know what I’m crying for
و نمیدونم برای چی گریه میکنم
I don’t think I could love you more
فکر نمی کنم بیشتر از این بتونم که دوستت داشته باشم
It might not be long, but baby, I
شاید اونقدری طولانی نباشه، ولی، عزیزم من
I want you to see, hm
من میخوام ببینی، همم
How you look to me, hm
که از دید من چه شکلی هستی
You wouldn’t believe if I told ya
باورت نمیشه اگه بهت بگم
You would keep the compliments I throw ya
تعریف هایی که ازت میکردم رو نگه میداشتی
But you’re so full of shit, uh
اما رفتار های بدی داری
Tell me it’s a bit, oh
بگو کم هست
Say you don’t see it, your mind’s polluted
بگو که نمی بینیش، ذهنت آلوده اس
Say you wanna quit, don’t be stupid
می گی که می خوای ترک کنی، احمق نباش
And I don’t know what I’m crying for
و نمیدونم برای چی گریه میکنم
I don’t think I could love you more
فکر نمی کنم بیشتر از این بتونم که دوستت داشته باشم
Might not be long, but baby, I
شاید اونقدری طولانی نباشه، ولی عزیزم، من
Don’t wanna say goodbye
نمی خوام خداحافظی کنم
I knew you in another life
توی یک زندگی دیگه میشناسمت
You had that same look in your eyes همون نگاه رو در چشم هات داری
I love you, don’t act so surprised
من دوست دارم، خودت رو سوپرایز نشون نده (خودت هم میدونستی)
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
هممون این ساختار رو بلدیم 🤭 و به راحتی میگیم :
🧡My brother is two years older than me .
برادرم دو سال بزرگ تر از منه.
🧡I’m two years younger than my brother.
من دو سال از برادرم کوچترم.

امااااااااا بیا یه ساختار جدید یاد بگیر😍
🧡My brother and I are two years apart .
من و برادرم دو سال اختلاف سن داریم.
🧡My older brother and I are two years apart.
من و برادر بزرگم دو سال اختلاف سن داریم.
🧡my brother is six years in Junior.
برادرم ۶ سال ازم کوچک تره.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐⭐⭐This time last year….
این موقع پارسال
✅️This time last year , we were painting the wall .
این موقع پارسال ، داشتیم دیوار رو رنگ می کردیم.
✅️this time last year , I was living in a different city.
این‌موقع پارسال من داشتم تو یه شهر متفاوت زندگی می‌کردم.
✅️This time last year, Misagh was irresponsible
این موقع پارسال ، میثاق مسئولیت پذیر نبود
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🙂What if‌...
🟢اگه چی...

🔸مثال:
⭐️What if they don't hire me?😐
اگر منو استخدام نکنند چی؟
⭐️What if they fire me?😢
اگر اخراجم کنند چی؟
⭐️What if she doesn't call me?😔
اگر بهم زنگ نزنه چی؟
⭐️What if the rumor is true?🫢
اگر شایعه درست باشه چی؟
⭐️what if nobody else agrees with me?😅
اگر هیچکس دیگه‌ای باهام موافق نباشه چی؟
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Worry about…
نگران بودن درباره یه چیزی...

🔸مثال:
⭐️Don’t worry about it😉
نگران نباش.
⭐️It’s not a big deal, so don’t worry about it😐
مشکل بزرگی نیست ، نگران نباش .
⭐️Bad news travels fast, there is no need to worry about it😅
خبر های بد زود میپیچه ، اختیاری نیست نگران باشی .
⭐️water is under the bridge so please don’t worry about it😒
کار از کار گذشته، لطفا نگران نباش
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🙂Rolling with someone...
🟢با کسی گشتن

🔸مثال:
⭐️ My homie is rolling with some shady characters?
همخونه من با چند تا رفیق ناباب می‌گرده
⭐️John has been rolling with Billy and Steve for years😍
جان با بیلی و استیو سال‌هاست که می‌گرده.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
اسمی وجود دارد هارت-ورم«haart-wurm/heartworm»

🟢یعنی رابطه یا رفاقتی که قادر به بیرون راندن آن از سرتان نیستید، ارتباطی که فکر می کردید مدتها قبل از خاطرتان رفته، اما هنوز هم به نوعی زنده و ناتمام است، مانند اردوگاه رهاشده ای که زغالهای نیم سوزش هنوز هم قدرت بـه پاکردن آتشی سهمگین را در جنگل دارند. برگرفته از کلمه ی انگلیسی heartبه معنی قلـب +earworm به معنی"قطعه موسیقی جذابی که بی اختیار مـدام در ذهنتـان تـكـرار میشود"
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Are we crazy? آِیا ما دیوونه ایم؟ Living our lives through a lens که زندگیمون رو از پشت یه لنز زندگی میکنیم Trapped in our white picket fence توی افکار خوش بینانه خودمون گیر افتادیم Like ornaments مثل زیور آلات So comfortable, we’re living in a bubble, bubble خیلی راحت، توی حباب زندگی میکنیم، یه حباب! So comfortable, we cannot see the trouble, trouble خیلی راحت، نمیتونیم دردسر رو ببینیم، در درسر!
Aren’t you lonely احساس تنهایی نمیکنی؟ Up there in utopia اون بالا توی شهر رویاها Where nothing will ever be enough? جایی که هیچ چیز هیچ وقت کافی نیست Happily numb بی حس خوشحال So comfortable, we’re living in a bubble, bubble خیلی راحت، توی حباب زندگی میکنیم، یه حباب! So comfortable, we cannot see the trouble, trouble خیلی راحت، نمیتونیم دردسر رو ببینیم، در درسر!
So put your rose-colored glasses on
پس عینک رنگ رزت رو بزن
And party on
و مهمونی رو بترکون
Turn it up, it’s your favorite song
زیادش کن، آهنگ مورد علاقته
Dance, dance, dance to the distortion
برقص برقص برقص تا انحراف (ذهنت)
Come on, turn it up, keep it on repeat
زود باش صداشو زیاد کن و بذارش روی تکرار
Stumbling around like a wasted zombie
مث یه زامبی اطراف تلو تلو میخوریم
Yeah, we think we’re free
اره فکر میکنیم آزادیم
Drink, this one is on me
بنوش، این یکی به حساب من
We’re all chained to the rhythm
ما همه به ریتم زنجیر شدیم
To the rhythm
به ریتم
Are we tone deaf?
ایا ما کر هستیم
Keep sweeping it under the mat
هی زیر فرش قایمش کردیم
Thought we could do better than that
فک میکردم کارای بهتری از ما برمیاد
I hope we can
امیدوارم که بتونیم
So comfortable, we’re living in a bubble, bubble
خیلی راحت، توی حباب زندگی میکنیم، یه حباب!
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
خیلی راحت، نمیتونیم دردسر رو ببینیم، در
درسر
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
برای اینکه بگید از چیزی بدتون میاد از این عبارات استفاده کنید:

⭐️I hate …..
من متنفرم
⭐️I hate you
من از تو متنفرم
⭐️He hated his stepfather
او از ناپدریش متنفر بود
⭐️I can’t stand/ bear her
من نمیتونم تحملش کنم
⭐️I couldn’t stand / bear munching
من نمیتونستم ملچ ماوچ‌کردن رو‌تحمل کنم
⭐️ nosy people are not my thing
مردم فضول سلیقه من نیستند
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
True to my word
قولم قوله / سر حرفم هستم

True to his word, he paid back the money that he had borrowed from us.
قولش قوله ، اون پولی که از ما قرض گرفته بود رو پس داد.

He said he would help me , and he was true to his word .
او گفت به من کمک میکنه و سر حرفش بود.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Coffin ⚰️

⭐️Nine soldiers were carrying his coffin ⚰️
نه تا سرباز تابوت او را داشتند حمل می کردند.
⭐️The king’s coffin ⚰️ was made out of gold 🥇
تابوت شاه از طلا ساخته شد.
⭐️Corpse 🧟 was not in the coffin ⚰️
جسد توی تابوت نبود.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️Leave me alone
تنهام بزار
⭐️Calm down
آروم باش
⭐️Don’t be late
دیر نکن
⭐️I changed my mind
نظرم عوض شد
⭐️You can trust me
میتونی بهم اعتماد کنی
⭐️Why the long face?
چرا پکری؟
⭐️I promise
قول میدم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
One of the weirdest things that I’ve ever heard is…
یکی از عجیب ترین چیز هایی که تاحالا شنیدم هست...

🔸مثال:
🔺One of the weirdest things that I’ve ever heard is breaking eggs prevents from evil thoughts 💬
یکی از عجیب ترین چیز هایی که شنیدم شکستن تخم مرغ جلوگیری میکنه از افکار شیطانی

🔻One of the weirdest things that I’ve ever heard is looking at black cats is unlucky🐈⬛
یکی از عجیب ترین چیز هایی که شنیدم اینه که نگاه کردن به گربه های سیاه نحس هست.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️Last but not least
آخرین نکته که اهمیتش کمتر از باقی نیست
⭐️I wanna thank me
میخوام از خودم تشکر کنم
⭐️I wanna thank me for believing in me
میخوام از خودم تشکر کنم برای اینکه این همه بهم باور داشت
⭐️I wanna thank me for doing all these hard.
میخوام از خودم برای انجام دادن این همه کار سخت تشکر کنم
⭐️I wanna thank me for having no days off
میخوام از خودم برای اینکه هیچ تعطیلاتی نداشتم تشکر کنم
⭐️I wanna thank me for never quitting
میخوام از خودم بخاطر اینکه هیچ وقت جا نزدم تشکر کنم
⭐️I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive.
میخوام از خودم بخاطره اینکه همیشه بخشنده بودم و سعی کردم بیشتر از آنچه دریافت کنم ، ببخشم تشکر کنم.
⭐️I wanna thank me for trying to do more right and wrong.
میخوام از خودم تشکر کنم که سعی کردم کار های درست رو بیشتر از کار های غلط انجام بدم
⭐️I wanna thank me for just being me at all times.
میخوام از خودم تشکر کنم که همیشه خودم
بودم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Second-hand / used

1⃣I prefer to buy second-hand laptop 💻
من ترجیح میدم لپتاپ دست دوم بخرم

2⃣that second hand-bike 🚲 seems
new
اون دوچرخه دست دو بنظر جدید میاد.

3⃣I wanna buy a used car 🚗
من میخوام ماشین دست دو بخرم

4⃣I have never bought second-hand things
من تا حالا جنس های دست دو نخریدم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐I’m afraid for you
نگرانتم
⭐I’m afraid of you
میترسم ازت
⭐I’m afraid so
متاسفانه ، بله
⭐I’m afraid not
متاسفانه خیر
⭐I’m afraid
متاسفم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🙂The air/atmosphere is tense...
🟢جو سنگین بود...

🔵مثال:
⭐️When I entered the room, I could tell the atmosphere was tense🫢
وقتی که وارد اتاق شدم می‌تونستم بگم جوش خیلی سنگین بود.
⭐️The air was tense; something was going on🤔
جو خیلی سنگین بود یه اتفاقی داشت می‌افتاد.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I’m Findin’ Ways To Articulate The Feelin’ I’m Goin’ Through
دارم دنبال راه‌هایی میگردم تا احساسی که دارم تجربه میکنم رو بیان کنم
I Just Can’t Say I Don’t Love You
نمیتونم بگم دوستت ندارم
‘Cause I Love You, Yeah
چون دوستت دارم، آره
It′S Hard For Me To Communicate The Thoughts That I Hold
برای من خیلی سخته که احساسات درونم رو بروز بدم
But Tonight I’m Gon′ Let You Know
ولی امشب میخوام بهت بگم
Let Me Tell The Truth
بذار راستش رو بگم
Baby, Let Me Tell The Truth, Yeah
عزیزم، بذار بهت راستش رو بگم، آره


You Know What I’m Thinkin′, See It In Your Eyes
میدونی دارم به چی فکر میکنم، اینو توی چشمات میبینم
You Hate That You Want Me, Hate It When You Cry
از اینکه منو میخوای متنفری، متنفری از زمانی که گریه میکنی
You’re Scared To Be Lonely, Especially In The Night
از اینکه تنها بمونی میترسی، مخصوصا شبا
I′M Scared That I’ll Miss You, Happens Every Time
منم از این میترسم که دلتنگت بشم، و همیشه هم میشم
I Don’t Want This Feelin′, I Can′T Afford Love
این احساس رو نمیخوام، من لیاقت عشق رو ندارم
I Try To Find A Reason To Pull Us Apart سعی میکنم دلیلی پیدا کنم تا ما رو از هم دور کنه
It Ain’t Workin′ ’Cause You′Re Perfect ولی دلیلی وجود نداره چون تو بی‌نظیری
And I Know That You’re Worth It و من میدونم که تو ارزشش رو داری
I Can′t Walk Away
نمیتونم از این (رابطه)بگذرم


You Know What I’m Thinkin′, See It In Your Eyes
میدونی دارم به چی فکر میکنم، اینو توی چشمات میبینم
You Hate That You Want Me, Hate It When You Cry
از اینکه منو میخوای متنفری، متنفری از زمانی که گریه میکنی
You’re Scared To Be Lonely, Especially In The Night
از اینکه تنها بمونی میترسی، مخصوصا شبا
I′M Scared That I’ll Miss You, Happens Every Time
منم از این میترسم که دلتنگت بشم، و همیشه هم میشم
I Don’t Want This Feelin′, I Can′T Afford Love
این احساس رو نمیخوام، من لیاقت عشق رو ندارم
I Try To Find A Reason To Pull Us Apart
سعی میکنم دلیلی پیدا کنم تا ما رو از هم دور کنه
It Ain’t Workin′ ’Cause You′Re Perfect
ولی دلیلی وجود نداره چون تو بی‌نظیری
And I Know That You’re Worth It
و من میدونم که تو ارزشش رو داری
I Can′T Walk Away
نمیتونم از این [رابطه] بگذرم
Even Though We’rе Goin’ Through It
با وجود این که ما وارد این مسیر شدیم (مسیر جدایی)
And It Makes You Feel Alone
و باعث بشه که تو احساس تنهایی کنی
Just Know That I Would Die For You
فقط بدون که من برای تو جونمو میدم
Baby, I Would Die For You, Yeah
عزیزم، من برای تو جونمو میدم، آره
The Distance And The Time Between Us
فاصله و زمان بین ما
It’ll Never Change My Mind ’Cause
هرگز نمیتونه نظرم رو تغییر بده، چون
Baby, I Would Die For You (I Would Die For You)
عزیزم، من برای تو جونمو میدم (من برای تو جونمو میدم)
Baby, I Would Die For You, Yeah
عزیزم، من برای تو جونمو میدم، آره

I’m Findin’ Ways To Stay Concentrated On What I Gotta Do
دنبال راه کارهایی میگردم که روی کاری که انجام میدم متمرکز بمونم
But, Baby Boy, It’s So Hard ’Round You
اما، پسر جون، کنار تو این کار خیلی سختیه
And Yes, I’m Blamin’ You
و آره، تو رو مقصر میدونم
And You Know I Can’t Fake It, Now Or Never
و میدونی که نمیتونم وانمود کنم، الان یا هرگز
And You Insinuatin’ That You Think We Might Be Better
و القا میکنی که اینطور فکر میکنی شاید ما باهم بهتریم
Better Me And You
با هم بودن ما بهتره
Yeah, I Know You Do
آره، میدونم که این کارو میکنی
I’m Just Sayin’, Yeah
صرفا گفتم که بدونی، آره
I Would Die For You, I Would Lie For You
برای تو جونمو میدم، به خاطر تو دروغ میگم
Keep It Real With You, I Would Kill For You, My Baby
اگه بخوام روراست باشم به خاطر تو آدم هم میکشم، عزیزم
Na-Na-Na, Na-Na-Na, Na-Na-Na
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
میخوای بگی من به آرزوم رسیدم 😎
از این چهارتا عبارت میتونی استفاده کنی👇

1️⃣ I got my wish
2️⃣ My dream came true
3️⃣ My wish is fulfilled

✌️I bought this car 🚗oh god my dream came true 😍
من این ماشین رو خریدم ، به آرزوم رسیدم ( رویاهام به واقعیت تبدیل شد)
👌I achieved my goals now my wishes are fulfilled.
من به هدف هام رسیدم الان به آرزوهام رسیدم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
It's customery for sb to do sth...
🟢 رسمه که...

🔹مثال:
⭐️It's customary for the man to propose to the woman
رسمه که آقایون از خانوما خواستگاری کنند.
⭐️It's customary to shake hands with right hand
رسمی که با دست راست دست بدی.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
عضله ام گرفته
I have crack in my……..

❤️I have crack in my neck.
گردنم گرفته

❤️I have crack in my muscles
ماهیچه هام گرفته

❤️I have crack in my left shoulder
شونه سمت راستم گرفته .
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Two hearts, one valve
دو قلب ، یک دریچه
Pumpin’ the blood, we were the flood
تپش قلب (پمپاژ خون) ، ما جاری بودیم
We were the body and
ما یک بدن بودیم و
Two lives, one life
دو جان ، یک زندگی
Stickin’ it out, lettin’ you down
من به کارام ادامه دادم ، گذاشتم تو نا امید بشی
Makin’ it right
اینو درست میکنم
Seasons, they will change
فصل ها ، تغییر خواهند کرد
Life will make you grow
زندگی تو رو بزرگ میکنه (باعث میشه که تو رشد کنی)
Dreams will make you cry, cry, cry
رویا ها تورو به گریه میندازن ، گریه ، گریه ، گریه
Everything is temporary
همه چیز موقتی هستش
Everything will slide
همه چیز از دست میره
Love will never die, die, die
عشق هرگز نمیمیره ، نمیمیره ، نمیمیره
I know that
من اینو میدونم
Ooh, birds fly in different directions
اوه،پرنده ها توی جهت های مختلفی پرواز میکنن
Ooh, I hope to see you again
اوه،امیدوارم یک روزی دوباره ببینمت
Sunsets, sunrises
غروب ها ، طلوع ها
Living the dream, watchin’ the leaves
زندگی در رویا ، تماشای برگ ها
Changin’ the seasons
تغییر فصل ها
Some nights I think of you
بعضی شب ها به تو فکر میکنم
Relivin’ the past, wishin’ it’d last
گذشته رو مرور میکنم ، آرزو میکنم که ای کاش هنوز هم همه چیز مثل گذشته بود
Wishin’ and dreamin’
آرزو میکنم و رویا میبافم
Seasons, they will change
فصل ها ، تغییر خواهند کرد
Life will make you grow
زندگی تو رو بزرگ میکنه (باعث میشه که تو رشد کنی)
Death can make you hard, hard, hard
مرگ میتونه تورو سخت کنه ، سخت ، سخت
Everything is temporary
همه چیز موقتی هستش
Everything will slide
همه چیز از دست میره
Love will never die, die, die
عشق هرگز نمیمیره ، نمیمیره ، نمیمیره
I know that
من اینو میدونم
Ooh, birds fly in different directions
اوه،پرنده ها توی جهت های مختلفی پرواز میکنن
Ooh, I hope to see you again
اوه،امیدوارم یک روزی دوباره ببینمت
Ooh, birds fly in different directions
اوه،پرنده ها توی جهت های مختلفی پرواز میکنن
Ooh, so fly high, so fly high
اوه، پس بلند پرواز کن ، بلند پروازی کن
When the moon is lookin’ down
وقتی که ماه به پایین (زمین) نگاه میکنه
Shine that light up on your ground
و اون نور رو روی زمین تو میتابونه
I’m flyin’ up to let you see
من به بالا پرواز میکنم تا تو ببینی
That the shadow cast is me
اون چیزی که منو غمگین و نا امید کرده خودمم
I know that
من اینو میدونم
Ooh, birds fly in different directions
اوه،پرنده ها توی جهت های مختلفی پرواز میکنن
Ooh, I hope to see you again
اوه،امیدوارم یک روزی دوباره ببینمت
Ooh, birds fly in different directions
اوه،پرنده ها توی جهت های مختلفی پرواز میکنن
Ooh, so fly high, so fly high
اوه، پس بلند پرواز کن ، بلند پروازی کن
Ooh, so fly high, so fly high
اوه، پس بلند پرواز کن ، بلند پروازی کن
Ooh, so fly high, so fly high
اوه، پس بلند پرواز کن ، بلند پروازی کن
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️You remind me of my own past.
تو منو یاد گذشته ی خودم میندازی.
⭐️You remind me of me late mother.
تو من رو‌یاد مادر مرحومم میندازی.
⭐️You remind me of my close friend.
تو منو یاد دوست صمیمیم میندازی.
⭐️Remind me to do my homework
یادم بنداز تکالیفم رو انجام بدم
⭐️Remind me to give it back to you
یادم بنداز بهت پسش بدم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I can’t help …….

🔠I can’t help going there .
من نمیتونم نرم اونجا.

🔠I can’t help my laughing
نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم.

🔠I can’t help crying
نمیتونم گریه نکنم.

🔠I can not help biting my nails when I am nervous.
نمیتونم جلوی ناخن خوردنم رو بگیرم وقتی استرس دارم.
 
بالا