[دکتری] مشاوره مصاحبه دکتری

month_2012

عضو جدید
www.gau.ac.ir/uploading/main/dr_90_2.doc

نحوه محاسبه امتیازهای پژوهشی، آموزشی و مصاحبه مرحله دوم داوطلبان دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1390

در امتیازدهی مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز رعایت موارد زیر ضروری است:

  • حد نصاب کل مرحله دوم آزمون دکتری91-1390 برای کل رشته­ها در دانشگاه 40 از 100 درنظر گرفته خواهد شد.
  • درخصوص برگزاری مصاحبه آزمون دکتری سال 91-1390 موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

  1. پژوهشی
نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری حداکثر40 امتیاز ( با نرمال سازی در ردیف­ها و جمع کل) برابر مصوبات هیات ممیزه دانشگاه و مطابق آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی در نظر گرفته شود به شکلی که:

مقالات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم و ISI جمعا" حداکثر 40 امتیاز،
مقالات علمی-ترویجی حداکثر5 امتیاز،
کنفرانس­ها حداکثر5 امتیاز،
سوابق پژوهشی (طرح­های ملی، تحقیقاتی و در صورت استخراج مقاله از طرح) حداکثر10 امتیاز،
تالیف کتاب حداکثر 15 امتیاز و
ترجمه کتاب حداکثر 5 امتیاز.

  1. آموزشی
نحوه محاسبه امتیاز آموزشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر 30 امتیاز) بر مبنی جدول زیر خواهد بود. در صورت وجود امتیاز آموزشی بالاتر از 30، نمرات کلیه داوطلبان بر مبنای 30 نرمال خواهد شد.

ردیفموردامتیازارزیابی
1دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسیحداکثر 3 با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
2دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشدحداکثر 3 با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
3معدل مقطع کارشناسی aحداکثر 3 معدل کمتر از 13 پذیرفته نخواهد شد
4معدل مقطع کارشناسی ارشد aحداکثر 3 معدل کمتر از 15 پذیرفته نخواهد شد
5مدرک زبان bحداکثر 26 مطابق با جداول مورد تأیید دانشگاه
6سوابق آموزشی
(تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد)c
حداکثر 2 با ارائه مدرک معتبر
( تدریس دروس مرتبط با رشته در دانشگاههای معتبر)

a نحوه محاسبه امتیاز معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (بندهای 3 و 4 جدول امتیازدهی آموزشی)
- طول مدت کارشناسی در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب بین 5/3 تا 4 سال با معدل 20 مدرک خود را دریافت نماید، 5 امتیاز تعلق خواهد گرفت. بین 5/4-4 سال با معدل 20 حداکثر 4 امتیاز و بالای 5/5 سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از 20 از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.
- طول مدت کارشناسی ارشد در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب تا 2 سال با معدل 20 مدرک خود را دریافت نماید، 5 امتیاز تعلق خواهدگرفت. بین 2 تا 3 سال با معدل 20 حداکثر 4 امتیاز و بالای 3 سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از 20 از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

b مدرک زبان ( بند 5 جدول امتیازدهی آموزشی)
نوع مدرکحداکثر نمرهحداقل نمرهتوضیحات
Tolimo570470
امتیاز261بصورت خطی کاهش می یابد
MCHE6747
امتیاز261بصورت خطی کاهش می یابد
IELTS5/75
امتیاز261بصورت خطی کاهش می یابد
IBT12070
امتیاز261بصورت خطی کاهش می یابد
TOFEL570470
امتیاز261بصورت خطی کاهش می یابد
IBT12070
امتیاز261بصورت خطی کاهش می یابد

c نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی (تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد ؛ بند 6 جدول امتیازدهی آموزشی)
تدریس
دانشگاه طبق جدول کارشناسیدانشگاه­های مرکزی و برتربه غیر از دانشگاههای برتر و مرکزیسایر
امتیازبه ازای هردرس 1به ازای هردرس 5/0طبق نظر کمیته مربوطه

d نحوه محاسبه امتیاز برگزیدگان المپیادهای معتبر (بند 7 جدول امتیازدهی آموزشی)
المپیادها، جشنواره ها و ...
نام المپیادالمپیادهای کشوری دانشجوییجشنواره خوارزمیروبوکاپ
امتیاز221
توجه: سایر موارد طبق نظر کمیته مربوطه خواهد بود.

3- مصاحبه
جدول 3- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول
ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیاز
1تسلط علمی داوطلب5
2وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی5
3توانایی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی به سؤالات5
4تعهد داوطلب در همکاری با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقیقات5
5شخصیت، متانت، نحوه تعامل و قدرت ایجاد ارتباط وبرازندگی5
6 نگرش و اطلاعات فناوری صنعتی5
جمع30
تبصره1: میانگین نمره ارزیابی کنندگان بعنوان نمره آزمون این بخش لحاظ خواهد شد.

امتیاز نهایی حداکثر 100 می­باشد که از 3 بخش پژوهشی (40 امتیاز)، آموزشی(30 امتیاز) و مصاحبه (30 امتیاز) تشکیل شده است.
 

همراهی

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
آماده سازی خود برای مصاحبه آزمون دکتری

آماده سازی خود برای مصاحبه آزمون دکتری

آماده سازی خود برای مصاحبه آزمون دکتری

مروری بر دروس و مطالب کلیدی
اطلاع نسبی از دانش روز
آگاهی از جهان پیرامون
تهیه توصیه نامه ها :

معمولا در مدارک دعوت به مصاحبه دانشگاه ها، دو یا سه توصیه نامه از اساتید دوره کارشناسی ارشد داوطلب خواسته می شود که یکی از آنها باید از استاد راهنمای وی باشد. اگر رتبه تان به گونه ای است که قطعا به مصاحبه دعوت خواهید شد می توانید از همین الان به فکر تهیه این توصیه نامه ها باشید. روزهای بعد از معرفی اسامی مصاحبه شوندگان روزهای باارزشی است که بهتر است صرف چنین کارهایی نشود. ضمن اینکه ممکن است در فرصت بعد از اعلام اسامی دسترسی به استاد مورد نظرتان ممکن نباشد. نمونه متن های معرفی نامه اساتید به زودی بر روی سایت پی اچ دی تست قرار خواهد گرفت ولی به هر حال کلیت این نامه ها تأیید صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر است.
این موضوع به ویژه برای داوطلبانی که سالها قبل فارغ التحصیل شده اند و دانشگاه محل تحصیل شان جز انتخاب های آنها می باشد مفید است و زمینه ای محترمانه برای یادآوری خاطرات و ارزیابی های آنها است.

سر و سامان دادن به پایان نامه : اگر در ترم آخر کارشناسی ارشد هستید و مقاله ای هم ندارید تلاش کنید در زمان باقی مانده پایان نامه خود را به جایی برسانید. همراه داشتن پرینت نهایی کارتان هم تا حدی کمکتان خواهد کرد.

تدوین رزومه : اگر کارهای پژوهشی خاصی انجام داده اید از همین الان می توانید کار نگارش رزومه خود را انجام دهید. رزومه ای که در فرصت کافی نگارش یافته و تصحیح شده است با رزومه ای که با عجله نوشته شده است متفاوت خواهد بود.
تمرین مکالمه انگلیسی
روش تحقیق

جمع و جور کردن کارها

مدارکی که از سوی دانشگاه ها اعلام می شود را مرتب و منظم در پوشه ای زیبا قرار دهید. سعی کنید از کپی رنگی استفاده کنید به ویژه در مورد توصیه نامه اساتید. مدارک لازم معمولا شامل مدارک شناسایی (شناسنامه ، کارت ملی) ، مدارک تحصیلی (لیسانس و فوق لیسانس یا نامه تأیید معدل دوره فوق لیسانس) و موارد پژوهشی شما (پایان نامه، پذیرش مقالات و .. ) می باشد. پایان نامه را بعد از مروری بر آن به شما بازخواهند گرداند ولی سعی کنید پرینت مقالات را به تعداد دانشگاه ها تهیه کنید.
- با مراجعه به سایت دانشگاهها و مطالعه صفحه شخصی اساتید، موضوعات مورد علاقه و مقالات جدید آنها ( و در صورت امکان کتابهای جدید ) را مورد بررسی قرار دهید. موضوعات جدید بخش مهمی از سوالات جلسه مصاحبه را به خود اختصاص می دهد.
- معمولا از داوطلب خواسته میشود یکی از موارد زیر را به زبان انگلیسی بیان کند. سعی کنید برای هر یک از موضوعات زیر (و ترجیحا مواردی شبیه اینها ) یک پاراگراف را تمرین و حفظ نمایید. اگر بخت با شما یار باشد به کارتان خواهد آمد.
- معرفی کوتاهی از خود
- چرا ما باید تو را از بین بقیه انتخاب کنیم؟ ( نقاط قوت خود را در چه میدانی؟ )
- انگیزه خود را از ادامه تحصیل بیان کن!
- سعی کنید خود را در جلسه مصاحبه تجسم کنید و به سوالات فرضی ارزیابان پاسخ دهید. این کار به کاهش اضطراب شما در جلسه مصاحبه کمک خواهد کرد.
- اگر می خواهید با اساتید خودتان که از ارزیابان شما در دانشگاه معرفی شده شما نیز هستند صحبت کنید بهتر است قبل از جلسه مصاحبه این کار را انجام دهید. در چنین ملاقات هایی که معمولا استرس جلسه مصاحبه را ندارد با خیال راحت و محترمانه از برتری ها و نقاط مثبت خود صحبت کنید. معمولا اینگونه صحبت ها بعد از جلسه مصاحبه به مذاق اساتید خوش نمی آید و به صلاح شما نیست!
- پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را دوباره مرور کنید. تسلط به مطالب پایان نامه از جمله مسائل مهم در مصاحبه دکتری است. اگر واقعا به مطالب پایان نامه و موضوعات پیرامون آن آگاه هستید باید سعی کنید جلسه مصاحبه را به سمت اینگونه مسائل سوق دهید.

تمام وقت بودن دانشجو: توجه داشته باشید که برای یک استاد خیلی مهم است که دانشجوی دکتری به صورت تمام وقت روی پایان نامه خود کار کند و اشتغال به کار می تواند تأثیر منفی بر روی نظر اساتید داشته باشد، البته در صورتی که کار فعلی شما در زمینه ای غیر از تدریس است. داشتن سابقه تدریس، نوشتن و یا ترجمه کتاب و از این قبیل کارهای تحصیلی می تواند به روند مصاحبه شما کمک کند.- تأمین هزینه تحصیل: یکی از سوالاتی که حتما مطرح می شود، تأمین هزینه تحصیل شما خواهد بود.

آیا خودتان سر کار می روید؟ شخص یا اشخاص دیگری هزینه زندگی شما را تأمین می کنند؟ معمولا در مورد آقایانی که متأهل هستند یا سن نسبتا بالایی دارند طفره رفتن از این سوال ساده نیست و گفتن اینکه شاغل نیستید و دانشجوی تمام وقت خواهید بود با لبخند معنادار اساتید همراه می گردد!

-معرفی داوطلب و سوابق تحصیلی: در ابتدا از دانشجو خواسته می شود که خود را معرفی کرده و به طور مختصر در مورد گذشته تحصیلی خود توضیح دهد. کار معرفی خود را سازمان یافته انجام دهید. سعی نکنید کارها را روی هوا و بدون برنامه انجام دهید . یک سازماندهی نادرست موثر نخواهد افتاد. نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پرسیده شده و در مورد پایین بودن بعضی نمرات توضیح خواسته می شود. این نکته را به خاطر داشته باشید که هر دانشجو در طول تحصیل خود ممکن است به دلایل مختلف از قبیل بیماری، مشکلات شخصی و … نمرات پایین کسب کرده باشد که پاسخ صادقانه در مورد علت این امر می تواند سبب جلب اعتماد اساتید حاضر در جلسه مصاحبه شود. سعی نکنید چهره ای غیر واقعی از خود نشان دهید، نمرات و کارنامه پژوهشی شما بیانگر همه چیز است. می توانید یک پرونده مختصر از اطلاعات مقاطع مختلف تحصیلیتان، سوابق کاری و توانایی های خود تهیه کنید تا در صورت لزوم ارائه نمایید.

- انگیزه داوطلب برای ادامه تحصیل، اهداف علمی و شغلی آینده: سعی کنید نشان دهید که دارای برنامه، رسالت شخصی، چشم انداز فردی و برنامه مشخص هستید. در مصاحبه مستقیم و غیر مستقیم بگویید که کاملا هدفدار این مسیر را انتخاب کرده اید و این یکی از گام های آینده شما است.
البته این باید واقعیت داشته باشد و گرنه کلامی که واقعیت نداشته باشد نه باور می شود و نه تاثیرگذار است!
پس راستگو باشید. به خاطر داشته باشید که داشتن انگیزه، کلید اصلی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری می باشد. شما توانایی عوض کردن عقیده اساتید را دارید و این امر میسر نمی شود مگر در صورتی که شما علاقه مندی و پیگیر بودن خود را نشان دهید و در پاسخ به سوالات صادق باشید

.
- اگر ترم چهارمی هستید و از زمانبندی شما برای دفاع پرسیدند، اکیدا از بیان اینکه من درس داشتم و نرسیدم و.. خودداری کنید و بگویید خودتان را می رسانید ان شاء الله.چون اگر قبول بشوید هم واقعا خود را خواهید رساند.
- تعداد مقالات ثبت شده در پایگاه های استنادی: روی مقالات علمی پژوهشی خود مانور دهید. پژوهش ها و مقالات شخصی که در حوزه تحقیق شما می باشند در پذیرش شما نقش بسزایی دارند .مقالاتی دارای ارزش در ارزیابی می باشند که در نشریات معتبر منتشر شده باشند. هرکاری هر جایی داشته اید (تدریس، مقاله، همایش، ترجمه، مجله…)، فهرست کنید و از آنها تاییدیه فراهم کنید، یا خودشان را همراه داشته باشید.در مجموع چاپ مقالات در مجلات معتبر، نمره معدل و پایان نامه، ارائه کارهای تحقیقی و پژوهشی که خودشان گویای مطلب هستند و نمره کتبی آزمون دکتری مهمترین و مؤثرترین نکات برای قبولی در آزمون دکتری می باشند.

- موضوع مورد علاقه برای رساله دکتری: یکی از سؤالاتی که روز مصاحبه از شما پرسیده می شود، زمینه کاری مورد علاقه شماست. در پاسخ به این سوال هرگز نباید روی موضوع به خصوصی تأکید کنید، همچنین طوری پاسخ ندهید که گویی برایتان مهم نیست روی چه موضوعی کار کنید. بهتر است با پاسخ خود نشان دهید که هر چند روی چند زمینه کاری مسلط هستید ولی توانایی کار کردن روی موضوعات دیگر را هم دارید (یعنی انعطاف پذیر هستید). اگر حوزه مشخصی در کارهای تحقیقاتی مدنظر شماست و از حوزه هایی است که اساسی و استراتژیک است و مطمئن هستید که روی آن مسلط هستید می توانید بگویید که در زمینه پایان نامه دکتری از همین الان برنامه دارید.
- پذیرش دانشجو در سایر دانشگاهها: گاهی در مورد دیگر انتخاب های شما برای دکتری نیس سوال می شود. در دانشگاهی که اولین انتخاب معرفی شده تان است تا حدی بر روی مسئله تأکید کنند و بحث را کمی کش دهید و نشان دهید که با مزایای آن دانشگاه آشنا هستید. در مورد دو انتخاب دیگر توجیه کوچکی ارائه کنید و از آن رد شوید.
- برخی اساتید تا وقتی آن لفظی که در ذهنشان است گفته نشود، پاسخ را نمی پذیرند. سعی کنید طور دیگری جوابتان را تکرار کنید شاید موفق شوید!

- بدانید که ۵ دقیقه اول مصاحبه بسیار مهم است . پس اقتدار، متانت و اعتماد به نفس خود را در این ۵ دقیقه به رخ بکشید.

- کاری کنید که استادان احساس نمایند شما رشته و دانشگاه را با علاقه و حساب و کتاب انتخاب کرده اید.

- در تمام طول مصاحبه تنها یک هدف داشته باشید: باید اثبات کنید که کاندیدای با ارزشی برای دوره دکتری هستید. اسیر پاسخگویی صرف به پرسش ها نشوید بلکه در هر پاسخی سعی کنید که حداقل یک دلیل به مصاحبه گر بدهید که شما را برای دکتری انتخاب کند. در هر پاسخی یک امتیاز کسب کنید. خود پاسخ ها مهم نیستند، تاثیر پاسخ ها مهم است. هر سوال را فرصتی بسازید برای بروز توانایی ها، دانایی ها و مهارت های خود. در یک پاسخ به تحقیقات گذشته خود اشاره کنید در یک پاسخ به نمره های خوب خود در دبیرستان، در یک پاسخ به تجربه کاری در جوابی دیگر به مهارت های ریاضی و آماری خود. لازم است که قبل از جلسه به مواردی که باید در خلال پاسخ ها به آن اشاره کنید فکر کنید و آن ها را یادداشت کنید. به هر پرسشی به چشم یک فرصت برای اثبات خود بنگرید.

- از اطلاعات خود بهینه استفاده کنید. مواردی را که از شما می پرسند به طرز ماهرانه ( ونه ناشیانه ای) به مواردی که می دانید ربط دهید. فرض کنید از شما سؤالی پرسیده شود که شما جز مختصری از آن نمیدانید. بر همین مطلب تمرکز کنید. شروع کنید به توضیح آن به عنوان یک مقدمه و سعی کنید ارتباطهای ممکن را جستجو کنید. به تدریج مطالب به یادتان می آید و تازه گاهی ابداعاتی هم در همان لحظه می کنید!

- اگر مهارت های زبان و کامپیوتر را دارید و فرصتی پیش آمد، روی مهارت هایتان مانور دهید.
- در جلسه بیشتر بر روی توانمندی های خود مانور دهید و سعی نکنید که نقاط ضعف خود را توجیه کنید. مهم این است که گروه مصاحبه گر درک کند شما توانمندی های خوبی دارید و همه می دانند که هیچ کس جامع و بدون ضعف نیست. در صورت بروز یکی از نقاط ضعف، خیلی راحت و با اعتماد به نفس به مصاحبه کننده توضیح دهید که چطور سعی در برطرف کردن این نقطه ضعف دارید. زیرا برای اینکه انتخاب شوید لازم نیست در همه موارد مذکور قوی باشید . معمولا انتخاب کنندگان دچار خطای کلیشه ای خواهند شد. اگر فرض کنیم که ده فاکتور تصمیم گیری وجود دارد کافی است شما در سه فاکتور قدرتمند ظاهر شوید: مثلا فاکتور زبان، علاقه و مقاله.- شما باید به نوعی اثبات کنید که روحیه معلمی (برای استاد شدن و تدریس در دانشگا هها)، روحیه محققی (برای انجام تحقیقاتی در حد تز دکتری) دارید. بنابراین در این رابطه امواج فکری خود را به اساتید منتقل نمایید .مثلا نوشتن مقالات، شرکت در کنفرانس ها، طرح ها و حلقه های پژوهشی و سایر موارد.- راستگویی را به نقطه قوت خود تبدیل سازید. در صورتی که سوالی از شما پرسیده شود که جواب آن را نمی دانید، صادقانه بگویید که در حال حاضر حضور ذهن ندارم.
به خاطر داشته باشید که اساتید در صورت شنیدن دروغ و یا اغراق، ذهنیت منفی پیدا می کنند.
- نسبت به سوالاتی که از شما می شود حالت تدافعی به خود نگرفته و ناراحت و دلخور نشوید. در برابر مواردی که فکر می کنید شما را در منگنه قرار داده اند از قبل به راه های فرار فکر کنید. از صحبت ها و سوالات نامعقول عصبانی نشوید!- اگر جواب سوالی را نمی دانستید اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. گاهی اوقات خود سوال کنندگان جواب آن ها را نمی دانند. مهم اعتماد به نفس شما در برخورد با سوالات دشوار است.
- آمادگی سوالات عجیب را داشته باشید و نگران نشوید. اساتید گاهی حس سیزده به دری می کنند و مثلا می پرسند: چرا آمدی این رشته ؟چرا آمدی اینجا؟ به نظرت سنت زیادی کم/زیاد نیست و…آرامشتان را حفظ کنید و بالبخندی متین،متناسب با استاد جواب ندهید/بدهید.


منبع پی اچ دی تست با دخل و تصرف


ــــــــــــ
یاد اوری
#104
#106
#110
#124
#155
#163

 
آخرین ویرایش:

mahsa_archi_arch

عضو جدید
دوستان یه راهنمایی
تفاوت مدرک دانشگاه ازاد با دانشگاه دولتی شهرستان تو امتیاز دهی برای مصاحبه دکتری سراسری چقدره؟
مثلا کسی دولتی کرمان بخونه خیلی تفاوت داره و امتیاز بالاتری میگیره تا کسی که ازاد شیراز خونده بجز سوابق پژوهشی ؟؟ تنها تفاوت مدرک و محل تحصیل ارشد ؟
ممنون میشم سریعا راهنمایی کنید .. بنده را از بلاتکلیفی خارج بفرمایید .. :w05:
 

star212

عضو جدید
سلام دوستان. چند سوال راجع به جلسه کنکور دکترای آزاد داشتم. حوزه های برگزاری شما از نظر کیفیت برگزاری خصوصا ازمون عملی به چه صورت بود؟ اجازه استفاده از پوستی رو بهتون دادند؟میز رسم داشتید یا اجازه نشستن روی زمین بهتون دادن؟ وسایل همراهتون رو ایراد نگرفتن؟؟خواهشا سریعا جواب بدید برام خیلی حیاتیه
 

ELnur

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان
کسی هست که دانشجوی دکترا باشه؟
یه سوال در مورد مصاحبه داشتم:)
سوال دیگه اینکه:
امتیاز دهی برا مصاحبه بدون کنکور و با کنکور یجوره؟
 

ELnur

عضو جدید
کاربر ممتاز
یعنی هیشکی اینجا دکترا نمیخونه؟:question:
هرچی ارشد بچه ها تعدادشون بیشتر بود واسه دکترا به صفر میل کرده انگار:w29:
 

dreaamlaand

عضو جدید
سلام.من روزانه قبول شدم ولی چون رزومه من زیاد نیست امیدی به روزانه ندارم .میشه کسی بگه قبولی در پردیس خیلی سخته؟رزومه چی می خوان؟؟؟؟
 

shirin.mohandes

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دوستان یه راهنمایی
تفاوت مدرک دانشگاه ازاد با دانشگاه دولتی شهرستان تو امتیاز دهی برای مصاحبه دکتری سراسری چقدره؟
مثلا کسی دولتی کرمان بخونه خیلی تفاوت داره و امتیاز بالاتری میگیره تا کسی که ازاد شیراز خونده بجز سوابق پژوهشی ؟؟ تنها تفاوت مدرک و محل تحصیل ارشد ؟
ممنون میشم سریعا راهنمایی کنید .. بنده را از بلاتکلیفی خارج بفرمایید .. :w05:
این سوال منم هست...میخواستم ببینم اونییکه تو آزاد ارشد گرفتن شانس قبولی از مصاحبه سراسری رو دارند؟
 

Similar threads

بالا