دانلود روشهاي اجرايي ، دستورالعملها ، جزوات آموزشي و مقالات مربوط به مهندسي صنايع

morteza4040

عضو
سلام دوستان در اين تاپيك قصد دارم روشهاي اجرايي ، دستورالعملها ، جزوات آموزشي و مقالات مربوط به مهندسي صنايع كه در محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد و ارائه بدم . روشهاي اجرايي و دستورالعملها مربوط به ايزو TS و ايزو 9001 مي باشد .سعي مكنم كليه مطالب فوق را قرار دهم تا به صورت متمركز در اين تاپيك مطالب فوق وجود داشته باشند . البته از دوستان نيز مي خواهم در اين امر من را كمك كنند
 

morteza4040

عضو
روش اجرایی بهبود مستمر

روش اجرایی بهبود مستمر

هدف این رویه ارائه یک سیستم ، راهنما و تعیین مسئولیتها برای مدیریت ، هماهنگی و اجرای برنامه بهبود مستمر ، به منظور گسترش فلسفه بهبود مستمر در تمام سازمان می باشد .

دانلود
 

morteza4040

عضو
روش اجرایی طرح استراتژیک

روش اجرایی طرح استراتژیک

هدف
هدف از این روش بیان نحوه تعیین طرحهای استراتژیک و ایجاد ساختار و سیستم مناسب به منظور توسعه فعالیتها و بهبود عملکرد مالی، عملیاتی، کیفیتی و موارد مربوط به مشتری می باشد.

دانلود
 

morteza4040

عضو
روش اجرایی نظام انگیزشی كاركنان در سطح سازمان

روش اجرایی نظام انگیزشی كاركنان در سطح سازمان

هدف
حفظ و ارتقاء سطح انگیزشی کارکنان به منظور بهره وری هر چه بیشتر و همیاری آنان در پیشبرد اهداف سازمان

دانلود
 

morteza4040

عضو
روش اجرایی ممیزی داخلی کیفیت

روش اجرایی ممیزی داخلی کیفیت

هدف
حصول اطمینان از تطابق ، تداوم و تناسب سیستم مدیریت کیفیت با طرح ریزی های انجام شده و اثر بخشی آن

دانلود
 

morteza4040

عضو
روش اجرایی شناسایی و ردیابی

روش اجرایی شناسایی و ردیابی

هدف
شناسایی و ردیابی مواد و قطعات و محصولات در هنگام دریافت ، نگهداری و مصرف و ارسال و خدمات

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل خطا ناپذیر سازی

دستورالعمل خطا ناپذیر سازی

هدف

ایجاد مکانیزمی ساده جهت پیاده سازی اصول خطاناپذیرسازی در جهت تولید محصولات بدون عیب و در نتیجه بهبود در فعالیتها و فرآیندها

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل مدیریت ابزار

دستورالعمل مدیریت ابزار

هدف
هدف از
تدوین این دستورالعمل بیان نحوه نگهداری ، تعویض ، تعمیر و انبارش ابزار آلات به منظور حصول اطمینان از وجود تداوم قابلیت و کاردانی ابزار می باشد

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل تغییرات فنی مهندسی

دستورالعمل تغییرات فنی مهندسی

هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد یک مکانیرم کنترل شده جهت اطمینان از بازنگری ، توزیع و اجرای به موقع کلیه استانداردها ، مدارک فنی در راستای انجام تغییرات مهندسی و همچنین اطمینان از بروز آوری مدارک مرتبط می باشد .

دانلود
 

morteza4040

عضو
روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

هدف

تشریح روش ، چگونگی و مسئولیت برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر روی ماشین آلات به منظور به حداقل رساندن توقف ماشین ها ، کاهش استهلاک و تولید با کیفیت می باشد.

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل سنجش میزان رضایت مشتری

دستورالعمل سنجش میزان رضایت مشتری

هدف

تعریف یک شاخص کمی جهت ارزیابی میزان رضایت مشتریان و اخذ بازخوردهای ناشی از مصرف تولیدات سازمان

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل تهیه برنامه کنترل control plan

دستورالعمل تهیه برنامه کنترل control plan

هدف از این دستورالعمل ارائه روش و چگونگی تهیه برنامه کنترل ( Control Plan ) می باشد .

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل آدیت حمل و نقل

دستورالعمل آدیت حمل و نقل

این دستورالعمل به خمنظور تشریح چگونگی تکمیل فرم آدیت حمل و نقل و نحوه امتیاز دهی به بارگیری و ارسال محصولات به مشتریان در دوره های مختلف جهت بررسی روند بهبود شرایط ذکر شده مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

دستورالعمل تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

ارزیابی کیفیت فرآیند اندازه گیری با استفاده از تکنیکهای آماری به گونه ایکه اطمینان حاصل شود تجهیزات و ابزار اندازه گیری و آزمون، اپراتورها و محیط همواره تحت کنترل بوده و خطاهای سیستم اندازه گیری در حد مجازی می باشد و ارقام بدست آمده از این سیستم دارای صحت کافی بوده و می تواندبه منظور رد یا پذیرش محصول در تولیدات یکروز خط و تولید انیوه استفاده شود.

دانلود
 

morteza4040

عضو
دستورالعمل امکان سنجی ساخت

دستورالعمل امکان سنجی ساخت

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح اقدامات مورد نیاز جهت شناسایی فرآیند ساخت ، تکنولوژی های بکاررفته ،‌ امکانات و دستگاههای لازم وتخصصهای مورد نیاز و …. برای ساخت قطعات جدید پیشنهاد شده به شرکت می باشد .

دانلود
 
بالا