خوشنویسی ایتالیک

ilccir

عضو جدید
آنچه بین ویژگیهای بارز سبک کاپرپلیت و گوتیک می توان به آن رسید و تا حدودی نقطه ضعف های آن را می تواند پوشش دهد، بدونه شک سبک خوشنویسی ایتالیک است که آن را کامل می کند، این سبک ضمن دارا بودن ویژگی Black letter در آن دارای فرم های منعطف و تزیینی هستند که زیبایی آن را دو چندان می کند. به لحاظ این ویژگی ها اکثر هنرمندان خوشنویس سنتی و مدرن از این شیوه در آثارشان استفاده می نمایند. این گونه از خوشنویسی به دو شیوه ایتالیک ساده و تزیینی تقسیم می شود که در ایتالیک ساده سرعت اجرای خوشنویسی به مراتب بیشتر از تزیینی آن می باشد. سادگی و شیوایی این سبک باعث می شود که هنرمند با هر ابزاری که در دسترسش باشد مهارت خوشنویسی خود را به نمایش بگذارد و مانند دیگر سبکها نیازی به ابزار خاص نخواهد داشت. دنیس بران در ایرلند از دسته خوشنویسانی هستند که پای خود را در اجرای این سبک از خوشنویسی فراتر گذاشته اند و آثاری متفاوت را خلق نموده اند، در کشور ترکیه نیز اکثر خوشنویسان از این شیوه پیروی می کننند.
 

Similar threads

بالا