حفاظت در برابر مواد پرتوزا

n.r6990

عضو جدید
[h=3]پرتو انتقال دهنده انرژی از راه تابش است. هنگامی که پرتوی انرژی خود را از دست بدهد، دیگر پرتو نیست. پرتو می تواند وارد اتم بشود و با برخورد به الکترونها و یا هسته اتم را از حالت عادی و طبیعی خارج کند.

[/h]
مواد پرتوزا,رادیواکتیویته,آلودگی هوا
[h=2]اصول کلی حفاظت در برابر پرتوزاها
[/h]پرتو در هر برخورد بخشی از انرژی خود را از دست می دهد و در نهایت متوقف می شود. برای مثال پرتوهای آلفا پس از متوقف شدن از حالت پرتوی خارج شده و به هسته اتمی تبدیل می گردند. پرتوها می توانند ذره یا امواج الکترومغناطیسی باشند. پرتوگیری بدن از مواد رادیواکتیو می تواند
منبع: آکاایران
 
بالا