حضرت آیت الله العظمی بهجت( اعلی الله مقامه الشریف): شايد ما هم مثل او باشيم!

میقات

عضو جدید
به خدمت حضرت آیت الله العظمی بهجت( اعلی الله مقامه الشریف) عرض شد:

مريضى است روانى كه غذا نمى خورد، به زور به او غذا مى دهند.

فرمودند:

شايد ما هم همين طور باشيم كه كارهاى واجب را بدون تمايل انجام مى دهيم؛ زيرا انجام واجبات و طاعات، ميل و رغبت و شوق مى خواهد و ما نداريم!
 
بالا