تدوين فرآيندي بر مبناي مهندسي معكوس براي بهبود و ساخت قطعات فرسوده مكانيكي و سازه هاي هوايي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
تدوين فرآيندي بر مبناي مهندسي معكوس براي بهبود و ساخت قطعات فرسوده مكانيكي و سازه هاي هوايي


نويسنده(گان):
عليرضا پورمويد، فرهاد جاويدراد، حميدرضا زارعي، مرتضي شهرياري،


چکيده:
در اين مقاله، به تشريح فرآيندي به منظور بهبود كارايي و ساخت قطعات ماشين آلات و سازه هاي هوايي كاركرده پرداخته شده است. در اين راستا يك متدولوژي بر مبناي مهندسي معكوس تدوين شده كه شامل مراحل مهندسي مجدد و نمونه سازي سريع معرفي نيز مي باشد. با فرض عدم وجود اطلاعات و دانش طراحي قطعه مورد نظر، استفاده از اين متدولوژي مي تواند علاوه بر توليد دانش فني، به ايجاد بستر لازم براي طراحي ابداعي و جديد نيز منجر شود. در اين متدولوژي، ابتدا از نمونه اوليه مدل ابر نقاط تهيه شده و پس از ساخت مدل نمونه بر اساس مدل پارامتري و انجام آناليزها و محاسبات اطلاعات طراحي استخراج مي شود. سپس، با تغييرات منطقي در مدل اوليه به مدل بهينه سازي شده دست يافته و نهايتاً روش توليد آن منطبق با معيارهاي نمونه سازي سريع انتخاب مي شود. در اين روش نگاه ويژه اي به موضوع شكست و طراحي بر اساس تحمل آسيب شده است. فرايند مورد نظر به صورت تجربي روي يك قطعه هواپيما پياده سازي شده است.


کليدواژگان:
مهندسي مجدد، بهينه سازي قطعات مكانيكي، مهندسي معكوس، آناليز شكست
 

پیوست ها

  • 3010-77266890-TQI.pdf
    1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:
بالا