تاپیک جامع آپارتمان نشینی، قوانین ، مشکلات، مشورت، توصیه‌ها، تجربه‌ها، پرسش‌ها و غیره

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
به نام خدای دانای مطلق

سلام دوستان

این تاپیک اختصاص داره به همه‌ی مواردِ مربوط به آپارتمان نشینی

◼️ بررسی قانون آپارتمان نشینی در ایران
◼️مشکلات آپارتمان نشینی
◼️مزیت‌های آپارتمان نشینی
◼️مسائل مربوط به امنیتِ ساختمان و ساکنین
◼️ مسائل مربوط به امینیِ ساختمان و ساکنین
◼️مسائل مربوط به بهداشتِ ساختمان و ساکنین
◼️ مسائل مربوط به آسایشِ ساکنینِ ساختمان

◼️ مسائل مربوط به نگهداری از ساختمان در برابر عواملِ مُخرِب و فرسایشی

◼️مسائل مربوط به شارژ ساختمان (هزینه‌های مشترَک )

◼️ روشهای صحیح و عاقلانه و قانونیِ برخورد با متخلفان و قانون شکنان

◼️ تجربه‌های آپارتمان نشینی

◼️ توصیه‌ها

◼️ معرفی بهترین روشهای مدیریتِ ساختمان و مدیریت صندوق شارژ ساختمان

◼️مسائل مربوط به شفافیت در امورِ مالیِ ساختمان

◼️معرفی روشهای کاهش صداهای مزاحم از بیرونِ ساختمان و یا از دیگر واحدها

◼️مسائل مربوط به اجاره دادن و اجاره کردنِ واحدِ آپارتمانی

◼️ مسائل مربوط به خرید و فروش واحد آپارتمانی

◼️ مسائل مربوط به آسانسور

و غیره

ادامه دارد ...
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
متن کامل قانون تملک آپارتمانها :

◼️ماده ۱
مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

◼️ ماده ۲
قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از:
قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

◼️ ماده ۳
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حِصه ی او (سهم او ) در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

◼️ ماده ۴
حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند.
پرداخت هزینه‌های مشترک (شارژ ) اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی‌ به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌ کننده یا استفاده‌کنندگان است.

◼️ ماده ۵
انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا‌پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

◼️ ماده ۶
چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

تبصره – نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این‌که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

◼️ ماده ۷
هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای‌ اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت‌ بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده ی حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

◼️ ماده ۸
در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ادامه دارد ...
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ ماده ۹
هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی‌خود مفید می‌داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در‌قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.

جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.

بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
◼️ ماده ۱۰
هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این‌صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و‌به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک‌به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
◼️ ماده ۱۰ مکرر
در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.

هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها‌ موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
‌استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران وصورت ریز سهم مال یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد این رای قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع های مسکونی که فاقد شهرداری میباشند قابل اجرا و اعمال میباشد.
نحوه تشخیص هزینه ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۴/۰۹ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه میباشد.

◼️ ماده ۱۱
دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد.
‌دولت مامور اجرای این قانون است.

◼️ ماده ۱۲
دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب‌ هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‌الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
◼️ ماده ۱۳
در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار‌ فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان‌ که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌ می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم‌مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده‌ است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت‌ عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران‌ مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را‌ صادر خواهد کرد.
◼️ ماده ۱۴
مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای‌ اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند.

◼️ ماده ۱۵
ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

ادامه دارد...
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام خدمت محترین

◼️ همه چیز از اونجا شروع میشه که یک یا چند نفر تصمیم می‌گیرند که در یک واحد آپارتمانی زندگی کنند

واحد آپارتمانی یعنی یک فضای مستقل در یک ساختمان که فضاهای مستقل دیگری هم داره

پس حداقل باید ۲ واحدِ مستقل در یک ساختمان باشند تا بهشون بگیم واحد‌های آپارتمانی و این ساختمان هم میشه ساختمان ۲ واحدی .

◼️ با روشهای مختلفی میشه آپارتمان نشین شد :

خرید نقدیِ واحد ساخته شده و آماده ی سکونت (واحد کلید نخورده )

خرید اقساطیِ واحد ساخته شده و آماده ی سکونت (واحد کلید نخورده )

پیش خریدِ یک واحد قبل از ساخته شدنش

خرید واحدِ پیش خرید شده ی به اتمام رسیده که توسط فرد دیگری پیش خرید شده از سازنده .

خرید واحدی که چند سال از ساختش گذشته ( واحد چند سال ساخت)

خرید واحد آپارتمانی در یک مزایده . مثل واحد توقیف شده توسط یک مرجع قانونی به علت بدهیِ مالک و محکوم شدنش در مراجع ذی صلاح قانونی .

تصاحبِ یک واحد و انتقال ملکیتش بدون پرداخت پول . مثل انتقال مالکیت واحد از همسر به همسر و یا از پدر یا مادر به فرزند و غیره .

تصاحبِ تمام یا قسمتی از ملکیتِ یک واحد آپارتمانی طبق قانون ارث .

خرید آپارتمان دارای سند منگوله دار
سند منگوله دار چیست ؟https://www.google.com/search?q=سند...yLjUuMpgBAKABAbABHg&sclient=mobile-gws-wiz-hp

خرید آپارتمان دارای سند تک برگ .
سند تک برگ چیست ؟
https://www.google.com/search?q=سند...ymAEAoAEByAEIwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp
خرید آپارتمان مشارکتی یعنی چند نفر با همدیگه زمینی را می‌خرند و با مشارکت خودشون ، شروع به ساختن ساختمان میکنند .

خرید آپارتمان بدون سندی که به دلایلی هنوز سندش صادر نشده و بدهی دار هم هست به شرکت سازنده و یا بانک و یا هر دو ( آپارتمان وکالتی ) .

◼️ واحد‌های بدون سند ممکنه به دلیل تخلف در ساخت ، سندش صادر نشده باشه . معمولاً این جور تخلفات به شهرداری منطقه ربط داره .
◼️ممکنه صدور سند موکول شده باشه به بعد از پرداخت همه‌ی اقساط واحد یا واحدها به شرکت سازنده و یا بانک و یا هر ۲

وامی که بانک در این نوع خرید در اختیار خریدار قرار میده اسمش وام مشارکت در ساخت هست . یعنی بانک با پولی که میده ، مشارکت می‌کنه در ساخت این واحدها و بابتش از خریدار سود میگیره که همراه با اقساط ماهانه پرداخت میشه به بانک و بهش سودِ وامِ مشارکت میگن .

◼️ ◼️ همه ی روشهای خرید واحد آپارتمانی باید طبق اصول و قوانین و مقررات خودش انجام بشه و قبل از خرید باید موارد زیادی بررسی بشه در ارگانهای ری ربط مثل شهرداری و بانک و ثبت املاک و اداره آب و برق و گاز و مخابرات و غیره تا خریدار مطمئن بشه که ساختمان طبق اصول مهندسی ساخته شده و تخلفی نداره و بدهی نداره و یا مبلغ بدهی و علتش کاملاً مشخص بشه و همچنین مطمئن بشه که فروشنده ، واقعاً مالک هست و یا از مالک ، وکالت معتبر و قانونی داره و موارد دیگه تا خریدار ، قربانیِ کلاهبرداری نشه .

ادامه دارد ...
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ کلیه ی مطالب و موضوعاتِ مربوط به لوله‌کشی و سیستم آبرسانی ساختمان
در تاپیک زیر :◼️ روشهای مختلف نصب پمپ آب و مخزن آب در ساختمان

◼️ ◼️اطلاعات مهم در مورد انتخابِ پمپِ آب با قدرتِ مناسب برای جلوگیری از ترکیدنِ لوله‌های آب به دلیلِ فشارِ بیش از حدِ آب .

◼️ آشنایی با قطعاتِ مربوط به لوله‌کشی و شیرآلات و سیستم آبرسانی .

◼️ توصیه‌ها ، مشاوره ، عیب یابی ، سرویس ، تعمیر و غیره

همه در تاپیکِ فوق .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ ارائه‌ی این خدمات بدون کدِ رهگیری یا همان کدِ یکتای سامانهٔ اِسکان و املاک ممنوع شد :

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

◼️ معاون اول رئیسی طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

◼️همهٔ مالکین و مستاجرین باید مشخصات و اطلاعاتِ خواسته شده را در این سامانه ثبت کنند .
◼️سایت سامانهٔ املاک و اِسکان:

https://amlak.mrud.ir/

منبع : شبکه ی خبر ( IRINN)

و بعضی از خبرگزاریها

https://www.eghtesadnews.com/بخش-اخ...ارائه-این-خدمات-بدون-کد-سامانه-اسکان-ممنوع-شد

==================================
نکته مهم :

◼️حتی اگر قبلاً اطلاعاتتون رو در سامانه اسکان و املاک ثبت کرده‌اید ، بهتره دوباره واردِ سامانه بشید و مطمئن بشید که همه چیز درست هست

◼️اگر قبلاً اطلاعاتتون در سامانه ثبت شده ، حالا بعد از ورود ، در قسمتِ املاک‌ِ تحتِ مالکیت ، پیامی می‌بینید که یکی از این ۴ رنگ هست:سوالی داشتید مطرح کنید
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ قابل توجه کسانی که مستأجر هستند و یا مِلکی دارند که مستأجر داره :

◼️ اگر مستاجر اطلاعاتش رو در سامانه ثبت کنه ولی مالکِ همون مِلک اطلاعاتِ ملکش رو ثبت کنه ، برای مستاجر مشکل پیش میاد و آدرسش پذیرفته نمیشه در سامانه .

◼️ اگر مالک اطلاعاتش رو ثبت کنه و بنویسه که واحدش مستاجر داره ولی مستاجر ثبت کنه ، مشکل پیش میاد برای مالک و واحدش خالی حساب میشه و پیام قرمز براش ارسال میشه در سایت سامانه . یعنی براش مالیات خانه خالی می‌زنند اگر مستأجر نره ثبت کنه که در اون ملک ساکن هست .
مستأجر هم چون اطلاعاتش رو ثبت نکرده پس آدرس قانونی نداره و کارهایی که در مطلب قبل نوشته شده براش انجام نمیشه .

◼️پس باید مالک و مستأجر با همدیگه هماهنگ کنند و سپس هر کدامشون جداگانه بره در سامانه اطلاعاتش رو ثبت کنه .

◼️ سامانه هیچ اطلاعاتی در مورد مبلغ ودیعه و مبلغ اجاره نمی‌خواد چون موضوع فقط خالی بودن و یا مسکونی بودنِ مِلک هست .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ توصیه بسیار مهم به اجاره نشینها

تا دیرتر نشده برید با پولی که دارید به جایی رو بخرید .

◼️ البته این برای همهٔ اجاره‌نشین‌ها امکانپذیر نیست ولی خیلی از اونها هم اگر توقعشون رو کم کنه و حاضر باشند در جایی کوچکتر ولی متعلق به خودشون زندگی کنند پس میتونند از مشکل اجاره‌نشینی خلاص بشند .

◼️ مشکل بسیار بزرگ و خطرِ بسیار بزرگِ اجاره‌نشینی در ایران اینه که سال به سال ارزشِ پولِ ایران میاد پایینتر و اجاره‌ها و ودیعه ها می‌ره بالاتر پس بالاخره کار به جایی میرسه که دیگه حتی توانِ اجاره کردنِ یک واحدِ تک خوابه ی کوچک رو هم نخواهید داشت .

◼️ بنده کسانی رو میشناسم که حدود ۴ سال پیش از اجاره‌نشینی در تهران رفتند اطراف کرج و یک واحدِ بدون سند و بدون گاز خریدند و اون روزها با هم به شدت اختلاف داشتند برای این تصمیم .
ولی بالاخره گاز و سند گرفتند و الان هزاران بار شاکر خدا هستند چون اگر دل خوش کرده بودند به اجاره‌نشینی در تهران حالا با پول ودیعه حتی قادر به رهنِ یک واحد یک خوابه در حاشیه ی شهر هم نبودند .

◼️ سعی کنید هر چه زودتر به اجاره‌نشینی پایان بدین

◼️ به قول بعضی‌ها :
زندگی در کلبه‌ای که متعلق به خودتون باشه صد شرف داره به قصرِ اجاره‌ای .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ متاسفانه این امکان وجود نداره که مطالب به صورت دسته بندی شده در این تاپیک نوشته بشه چون حجم این اطلاعات خیلی زیاد هست .

==================================

◼️ این کلیپ با حجم ۲ مگابایت در مورد الزامی بودنِ پرداخت شارژ واحد آپارتمانی هست حتی در صورتِ خالی از سکنه بودنِ واحد .
وکیل پایه یک دادگستری توضیح میده در یک دقیقه در برنامه ی قانون در تلویزیون ایران .
◼️ کسانی هستند که تصور می‌کنند که چون واحدشون خالی از سکنه هست پس هزینه‌های مشترَک یا همون شارژ بهش تعلق نمی‌گیره .

◼️ البته اگر در ساختمان فقط یک کنتور آبفا وجود داره ، واحد غیر مسکونی سهم آبِ مصرفی برای واحدش پرداخت نمیکنه چون کسی در واحد نیست تا آب مصرف کنه .

◼️ ولی سهم آب برای نظافت ساختمان و آبیاری گیاهان ساختمان رو بایستی پرداخت کنه که جزئی از شارژ ماهانه ی واحدش هست .

◼️ میشه با توافقِ ساکنان ساختمان ، تخفیفی هم به واحد‌های غیرمسکونی داده بشه برای برق مشترَک چون حضور ندارند تا برق مشترک مصرف کنند مثل برق آسانسور و پمپ آب و روشنایی راه‌پله‌ها و راهروها‌ و پارکینگ و محوطه و غیره .

==================================

◼️ ◼️در بعضی از ساختمانها سهم آب مصرفی حساب نمیشه و از همون پول شارژ ، قبض آب ساختمان هم پرداخت میشه . ولی این کار اشتباه هست و باعث مصرف بی‌رویه ی آب در ساختمان میشه چون اکثر ساکنین ساختمان میگن به اصطلاح ، آش کشک خاله هست و هر چقدر هم که آب زیاد مصرف کنیم ، پول بیشتری بابتش پرداخت نمی‌کنیم پس تا می‌تونین مصرف کنین .

◼️ بعضی‌ها حتی دیگران رو هم میارند برای استحمام در واحدشون !!!

✓ درستش اینه که وقتی قبض آب ساختمان صادر میشه ، ابتدا مبلغی ازش کسر بشه بابت مصرف عمومی مثل نظافت ساختمان و آبیاری گیاهان ساختمان و این مبلغ از صندوق شارژ ساختمان پرداخت بشه . مثلاً ۵ مترمکعب یا بیشتر .

سپس باقیمانده ی مبلغ قبض آب ، تقسیم بر تعداد ساکنان ساختمان بشه و سهم هر واحد با توجه به تعداد نفراتِ ساکن در همون واحد مشخص بشه و جدا از شارژ ساختمان پرداختش کنند .

◼️ إن شاءَ اللّٰه بعداً جزئیات روش محاسبه رو می‌نویسم که انواع مختلف داره ولی همگی صحیح هست .

==================================

◼️ بنابراین همه ی واحدها بایستی پول شارژ ماهانه رو پرداخت کنند ولی تخفیفی حساب شده باید در نظر گرفته بشه برای واحد‌های غیرمسکونی

مثال :

اگه واحد‌های مسکونی ۱۰۰,۰۰۰ تومان در ماه پرداخت می‌کنند ، واحد غیرمسکونی ۸۰,۰۰۰ تومان پرداخت کنه .

◼️ تعیین مبلغ شارژ ماهانه و همچنین تخفیف واحد‌های غیرمسکونی توافقی هست و بایستی منطقی و حساب شده باشه تا ساختمان دچار کسر بودجه نشه برای پرداخت هزینه‌های مشترَکِ ساختمان

==================================

نکته مهم :

◼️ چیزی به نام شارژ ورودی نداریم و غیرقانونی هست .
در بعضی ساختمانها همان ابتدای ورودِ ساکنین جدید ، بهشون میگن باید شارژ یک ماه رو پرداخت کنید !!! و این مبلغ غیر از شارژ همون ماه هست !!! . اینها همه غیر قانونی هست و مردم حق دارند پرداخت نکنند .

==================================

◼️ روش محاسبه ی شارژ برای کسانی که از وسطهای ماه وارد ساختمان میشند :

مبلغ شارژ تقسیم بر تعداد روزهای همان ماه ضربدر تعداد روزهای سکونت .

مثال :

اگر خانواده‌ای در ۲۰ شهریور ساکن شده‌اند و شارژ ماهانه هم ۱۰۰,۰۰۰ تومان هست بنابراین فقط ۱۲ روز سکونت داشتند در شهریور پس اینطوری شارژشون محاسبه میشه :
۱۰۰,۰۰۰ ÷ ۳۱ = ۳,۲۲۶
۳,۲۲۶ تومان سهم شارژ در ۱ روز در شهریور که ۳۱ روزه هست .
۳,۲۲۶ × ۱۲ = ۳۸,۷۱۲
پس سهمشون از شارژ شهریور میشه ۳۸,۷۱۲ تومان .

سوالی داشتید مطرح کنید
 
آخرین ویرایش:

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام

◼️ پرداخت شارژ آپارتمان با ساکن آپارتمان هست . چه مالک باشه چه مستأجر .

ولی اگر مالک پذیرفته باشه که مستأجر فقط اجاره رو پرداخت کنه و پرداخت شارژ ماهانه با مالک باشه ، پس مالک باید شارژ رو پرداخت کنه . این توافق باید حتماً در قرارداد اجاره نوشته بشه . .

==================================

◼️ سایتهای آبفا برای گرفتن قبض آب

آبفا البرز :
http://109.110.173.229/

آبفا تهران :
https://t1ww.tpww.ir/fa/moshtarkin/showbill-مشاهده-قبض-و-سوابق

برای سایر استانها در گوگل بنویسید :

قبض آب آبفا ....

به جای نقطه چین ، اسم استان رو بنویسید

◼️ برای دریافت قبض آب بایستی شناسه ی قبض و یا شماره ی پرونده رو داشته باشید . اینها در قبض آب نوشته شده

اگر اینها رو ندارید باید شماره سریال روی کنتور رو یادداشت کنید و زنگ بزنید به آبفا استان خودتون تا شماره پرونده و شناسه ی قبض رو بهتون بدند .

شماره ی آبفا محل زندگیتون رو از ۱۱۸ بگیرید و یا در گوگل جستجو کنید .

مثال :

تلفن آبفا ملارد

تلفن آبفا کرج

تلفن آبفا شاهین شهر

◼️ ◼️ دقت داشته باشید که شناسه ی قبض یک چیز هست و شناسه ی پرداخت یک چیز دیگه

شناسه‌ی قبض همیشه ثابت هست و تغییر نمیکنه

ولی شناسه‌ی پرداخت در هر دوره تغییر میکنه و بستگی به مبلغ قبض داره .


این موضوع برای همه ی قبض‌های آب و برق و گاز هست .

◼️ ◼️ ◼️ هشدار :

وقتی براتون پیامک قبض آب یا برق یا گاز میاد ، ابتدا مطمئن بشین که شناسه ی قبض مربوط به شماست چون عده‌ای از کلاهبرداران هم پیامک پرداخت قبضشون رو میفرستند برای تعدادی از مردم تا شاید یک نفر کم دقت پیدا بشه و قبضشون رو براشون پرداخت کنه !!!

◼️ برای ثبت شماره موبایلتون برای دریافت قبض آب بایستی به آبفا محل زندگیتون زنگ بزنید و شماره بدین تا ثبت کنند و یا بهتون دستورالعمل بدند برای ثبت شماره موبایلتون رو ازطریق یک پیامک یا یک سایت .

◼️ بهتره همه ی شماره تلفن‌های مهم رو در گوشیتون ذخیره کنید

اتفاقات برق ، آب ،و گازِ محل سکونت .

آبفا

کلانتری محل ( از ۱۱۸ بگیرید و یا از ۱۱۰)

آتش نشانی

اداره برق منطقه سکونت

اداره گاز منطقه سکونت

مخابرات منطقه سکونت
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام

◼️ تخلفات آپارتمان نشینی انواع مختلف داره و برخورد قانونی با اونها هم مختلف هست .
==================================
◼️ در ساختمان ها ۲ قسمت کلی وجود داره :

اماکنِ مشاع ( عمومی )

اماکنِ اختصاصی

★(اماکن مشاع یعنی اماکن مشترک در ساختمان که متعلق به همه ی مالکین هست مثل راهروها ، راه‌پله‌ها ، محوطه ساختمان ، پشت بام ، باغچه ، خرپشته )

★(اماکن اختصاصی یعنی مالکیت خصوصی داره مثل قسمت‌های مختلف یک واحد ، پارکینگ و یا انباریِ یک واحد )
==================================

◼️ انواع تخلف :

تخلف‌های حقوقی که در شورای حل اختلاف و یا دادگاه بهش رسیدگی میشه .
تخلف‌های کیفری که در کلانتری و دادسرا بهش رسیدگی میشه
==================================

◼️ تخلف‌های مالی مثل عدم پرداخت پول شارژ و یا اجاره
عدم پرداخت سهم آبِ مصرفی .
عدم پرداخت خسارت وارده به ساختمان . چه عمدی باشه و چه سهمی یعنی ناخواسته .

عدمِ انجام تعهد مثل تخلیه نکردنِ واحد در موعدِ مُقَرَر

پرداخت نکردن قبض‌های آب و برق و گاز و تلفن و حتی قطع شدنشون .

★ اینجور تخلفات در اختصاص شورای حل اختلاف هست و مسئول ساختمان بایستی نامه بگیره از مالکین ساختمان و به نمایندگی از همه بره دادخواست بده در شورای حل اختلاف و پول رو مطالبه کنه از متخلف و بدهکار .
باید هزینه‌های دادرسی رو هم مطالبه کنه

ظاهراً مطالبات بیش از ۲۰ میلیون تومان ارجاع داده میشه به دادگاه و کمتر از این در شورای حل اختلاف بهش رسیدگی میشه . شاید حالا مبلغش بیشتر شده باشه . یعنی ممکنه شده باشه بیش از ۵۰ میلیون تومان .

در صورت حاکم شدن ، فردِ بدهکار علاوه بر بدهی باید هزینه‌های دادرسی رو هم پرداخت کنه که شامل هزینه‌ی دادخواست و هزینه ی کارشناسی و غیره میشه .
==================================
◼️ تخلفات کیفری :
مزاحمت و سلب آسایش (با حیوان ، سر و صدا ، بو ، دود ، قراردادن مواد خطرناک و قابل اشتعال و انفجار در انباری یا پارکینگ ، قرار دادنِ وسایل شخصی در قسمت‌های مشاعِ ساختمان مثل راهروها ، راه‌پله‌ها ، آسانسور ، پشت بام ، خرپشته (اتاق بالای راه‌پله که درب پشت بام در اونجا قرار داره ) ، زیرپله ، محوطه ی ساختمان ، قسمت‌های مشاعِ پارکینگ )
فساد و فحشا
استفاده از مواد مخدر
فحاشی
درگیری و کتک کاری
تهدید
ورود به واحد با عنف (با خشونت و زور )
ورود پنهانی و مخفیانه به یک واحد یا انباری (ورود مخفیانه و بدون اجازه به یک مکان اختصاصی )
سرقت از اماکن مشاع و یا اماکن اختصاصی
خرابکاری و خسارتِ عمدی
استراق سمع
و غیره
★ اینجور جرائم (جُرمها ) بایستی از طریقِ طرحِ شکایت در کلانتری و سپس دادسرا پیگیری بشه و بایستی مدارک معتبر برای اونها وجود داشته باشه مثل:
شهادتِ شهود
فیلمِ واضحِ دوربین مداربسته
اعتراف خودِ متهم
اثر انگشت
==================================

درگیر شدن و فحاشی با فرد متخلف و مجرم بسیار اشتباه هست و باعث محکوم شدنِ شاکی هم میشه

فحاشی یک جُرم هست و ظاهراً مجازاتش شلاق و یا جریمه ی نقدی و یا هر ۲ هست .

درگیری و کتک کاری هم جرم هست و مجازاتش زندان و دیه هست .

==================================

به فرد متخلف باید ابتدا با نرمی و خوشرویی تذکر داد و در صورت مؤثر نبودن بایستی به پلیس اطلاع داد در موقعی که اون تخلف داره انجام میشه .
پلیس میاد و تذکر میده و صورتجلسه می‌کنه و اگر تخلف بزرگ باشه همون موقع بازداشت و ارسال به کلانتری انجام میشه
اگر تخلف فقط سلب آسایش و مزاحمت باشه ، از شاکی میخوان به کلانتری مراجعه کنه تا کارهای مقدماتی انجام بشه و مجرم هم احضار میشه به کلانتری

اگر اختلافشون در کلانتری حل نشه ، اونوقت ارجاع داده میشه به دادسرا .

گاهی متخلف هم در بازداشت نگهداری میشه تا روز جلسه ی دادسرا .

==================================
◼️ در تخلفات حقوقی ، اگر تذکر و درخواست فایده نداشت ، بایستی به دفتر قضایی منطقه مراجعه بشه برای دادخواست دادن .
دفتر قضایی هم با توجه به نوع دادخواست ، پرونده رو ارجاع می‌دند به شورای حل اختلاف و یا دادگاه .

یعنی نیازی به اطلاع دادن به پلیس نداره چون پلیس برای تخلفات کیفری هست (سرقت ، تهمت ، فحاشی ، درگیری و کتک کاری ، تعداد ، فساد ، فحشا ، خیانت در امانت ، آدم ربائی ، قتل ، مستی ، فروش و نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر )
 
آخرین ویرایش:

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ در قانون آپارتمان نشینی چیزی در مورد «مجرد» و «متأهل» نوشته نشده

◼️ مجرد بودن نه گناه هست، نه حرام، نه تخلف و جُرم و جنایت و نه غیرقانونی هست .

◼️ متاسفانه بسیاری از مردم مایل نیستند واحدشون رو به فردِ مجرد بفروشند و یا اجاره بدند و مایل نیستند که فرد مجرد در ساختمانشون باشه و یا همسایه شون باشه .

◼️ میپرسید چرا ؟
جواب :
◼️ ◼️ چون متاسفانه بسیاری از مجردها آلوده و فاسد و مفسِد شده‌اند و آلوده شده‌اند به اعتیادها و عادتهای خطرناک مثل الکل خوری ، مواد مخدر و بی بند و باریِ جنسی و غیره .
بسیاری از مجردها خلافکار و قانون شکن هستند و چون زن و بچه هم ندارند و تنها هم زندگی می‌کنند ، ترسی هم از خلافکاری و جرم و قانون‌شکنی و درگیر شدن با مردم و قانون ندارند .

◼️ همین موضوع باعثِ ترسِ بسیاری از مردم از مجردها شده که متاسفانه باعث شده به قول معروف ، تر و خشک با هم بسوزند .

✓ مجردهایی هستند که محترم ، قانونمند ، امانتدار و پاک و مؤدب و با شرم و حیا هستند و عده ای از اونها از مؤمنینِ به خدا و قیامت هم هستند
و ناموس مردم و حق مردم رو بسیار مهم می‌دونند و از گناهان کبیره دور هستند اما چون مردم شناختی از سابقه ی زندگیشون ندارند پس مثل سایر مجردها باهاشون رفتار می‌کنند و ازشون دوری می‌کنند .

✓ این مجردهای پاک و سر براه و قانونمند و با اخلاق (خَلوق ) و مؤمن ، پس از مدتی سکونت در یک ساختمان ، کم کم اعتبار کسب می‌کنند و عزت و اعتبارشون تا حدی میرسه که همسایگانشون از بودنشون در ساختمان راضی و خشنود هستند و از رفتنشون غمگین و ناراحت می‌شند .
عده‌ای حتی در صدد برمیان تا براشون همسر مناسب پیدا کنند چون حیف می‌دونند که ابن افراد سالم و با اخلاق و شایسته ، مجرد باشند .

(خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است )

==================================

◼️البته همه اطلاع دارند که در افرادِ متأهل هم آلوده و فاسد و مفسد و خلافکار و معتاد و بی بند و بار و قانون‌شکن هست .
همین افراد متأهلِ خلافکار و آلوده هم اگر باعث دردسر و مزاحمت و جرم و خلاف بشند ، باز هم کارشون به درگیری با مردم و قانون می‌کشه .

◼️ ولی اگر به یک مالک گفته بشه که ۲ مستأجر برای واحدت پیدا شده ، یکی مجرد و دیگری متأهل ، اکثرشون مستأجرِ متأهل رو انتخاب می‌کنند چون احتمال میده که مشکلاتِ احتمالی کمتر باشه . خصوصاً اگر که قبلاً هم با مستأجرِ مجرد مشکل پیدا کرده باشه و به اصطلاح مار گزیده شده باشه .
.مطلب بعدی إن شاءَ اللّٰه :

روشهای انتخاب ساکنِ خوب برای ساختمان
و همچنین ترفندهای افراد خلافکار و فاسد و مفسد برای ساکن شدن در یک ساختمان .

ادامه دارد ...
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ ◼️ روشهای پیشگیری از سکونتِ افرادِ فاسد و مفسد و قانون‌شکن در ساختمان و همچنین پیشگیری از بروزِ مشکلاتِ بعدی :

◼️ بایستی این شرطها اجباری باشه برای اجاره و یا حتی فروشِ واحد :
★ ممنوعیت حیوان خانگی (طبق قانون آپارتمان نشینی ) خصوصاً سگ ، گربه ، انواع پرندگان خصوصاً پر سر و صدا ، مارمولک ، سنجاب و غیره .

★ ممنوعیتِ سکونت فرد مجرد ، مگر اینکه مسن باشه و بهتره بازنشسته ی دولت و یا نیروهای مسلح باشه . ارائه ی مدارکش هم الزامی هست .

★ ممنوعیت سکونت فرد معتاد به مواد مخدر و الکل . بایستی این موضوع به خوبی برای مستأجر توضیح داده بشه و خوب درک کنه که در این ساختمان چنانچه مشخص بشه که اعتیاد داره به الکل و یا مواد مخدر ، فوراً اقدامات قانونی برای برخورد با او و صدور حکم تخلیه انجام میشه و همه‌ی هزینه‌های شکایت و دادسرا و دادگاه و غیره هم بر عهده‌ی خودش خواهد بود و ازش مطالبه میشه به روش قانونی .

★مدارک کسانی که فرزند ندارند و ادعا می‌کنند که زن و شوهر هستند ، حتماً بایستی چک بشه . یعنی اصل شناسنامه ی شوهر و کارت ملی همسر و عکسهای این مدارک هم بایستی با چهره ی خودشون مطابقت داشته باشه .
هر کسی هم از این اقدامات خوشش نمیاد پس بهتره باهاش قرارداد نبندید .
فردی که ریگی به کفشش نیست از این کارها خشنود هم میشه .

★ افرادی که دانشجو هستند ، متاسفانه در بسیاری موارد ، دانشجوی قانونمند نیستند و مشکلات زیادی به وجود میارند مثل ارتباط با آدمهای خراب و فاسد و مفسد ، مهمانی‌های پر سر و صدا همراه با شرب الکل و یا استعمال مواد مخدر و فحشا و غیره .
پس بهتره به دانشجو اجاره ندین مگر اینکه کل ساختمان دانشجو باشند که اون هم بایستی در قرارداد همگی نوشته بشه که رعایت قانون و شرع و مسائل اخلاقی الزامی هست . همچنین عدم اعتیاد و عدم انجام کارهای خلاف شرع و قانون در ساختمان و در واحدها .

★ دانشجویانی هستند که پدر یا مادرشون یا هر دوتاشون میان برای بازدید واحد و ادعا میکنند که اونها با فرزندشون ساکن میشند در واحد .
احتمال زیاد داره که دروغگو باشند .
به این افراد بایستی بگین که قرارداد به اسم پدر یا مادر نوشته میشه و تعداد و نامهای سایر ساکنین هم در قرارداد نوشته میشه که والدین هم به طور دائمی در واحد ساکن خواهند بود و چنانچه مشخص بشه که دانشجو داره تنها زندگی می‌کنه در واحد ، قرارداد فوراً فسخ میشه و بایستی ظرف یک ماه واحد رو تخلیه کنند با پرداخت ۳ ماه اجاره و یا مبلغ .... تومان برای جبران خسارتِ مالک وگرنه اقدام قانونی انجام میشه برای صدور حکم تخلیه و مطالبه ی خسارت به دلیل تخلف از شروط قرارداد .

★ برای همه ی مستأجرها خصوصاً کسانی که واقعاً خانواده هستند ، تعدادشون باید حتماً در قرارداد اجاره نوشته بشه و بهتره اسامیشون هم نوشته بشه چون بعضی‌ها تعدادشون خیلی زیاد هست و این رو از مالک و آژانس املاک پنهان می‌کنند . مثلاً ۶ نفر هستند ولی میگن ۴ نفرند .

تعداد بیشتر یعنی استهلاکِ بیشتر برای واحد و سیستمهای واحد مثل آبگرمکن ، شوفاژ ، کولر ، شیرآلات و غیره .

★ اگر مالک فقط دنبال یک مستأجرِ دولتی یا شاغل در نیروهای مسلح باشه پس لازم هست که مستاجر حتماً مدارک شغلش رو ارائه بده .

★ اگر ساختمان دارای دوربین‌های مداربسته هست ، در هنگام بازدیدِ واحد بایستی این موضوع به اطلاع مستأجر رسانده بشه و در قرارداد هم قید بشه که ساختمان دارای دوربین‌های مداربسته هست . تا بعداً اعتراض نکنه و مشکل‌ساز نشه .

★ مبلغ شارژ ساختمان بایستی به اطلاع مستأجر رسانده بشه و در قرارداد هم قید بشه و نوشته بشه :
شارژ واحد فعلاً .... تومان است .
تا بعداً اعتراض نکنه به افزایش مبلغ شارژ .
البته درصدِ فزایش مبلغ شارژ بایستی حساب شده و معقول باشه و برای همه‌ی ساکنین ساختمان باشه . چه مالک باشند چه مستأجر .

◼️ چنانچه ساختمان دارای کنتور آب مشترَک باشه ، پس بایستی به اطلاع مستأجر رسانده بشه که سهم آب مصرفی جداگانه حساب میشه و جدایِ از شارژ ماهانه ی ساختمان هست و بر اساس تعداد ساکنین هر واحد محاسبه میشه و طبق قانون ، حتی نوزاد یک روزه هم یک نفر حساب میشه .
البته اگر اون واحد ، کنتور آب داره در داخل واحد و سالم هم هست پس سهم آب مصرفی اون واحد در هر دوره بر اساس مصرفِ کنتور داخل واحد بایستی محاسبه بشه ، نه بر اساس تعداد ساکنین واحد .

★ اگر بعداً اختلافی پیش بیاد بین مالک و مستاجر بر سر چیزی که در قرارداد ذکر نشده باشه ، پس برای حل و فصلش بایستی ببینند قانون چه حکمی داده در اون مورد یعنی حق ندارند سلیقه‌ای و از خودشون حکم صادر کنند .
ادامه دارد ،،،
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ کسانی که برای اجاره ، ادعا میکنند ازدواجشون ازدواج موقت یا همون صیغه هست ، بایستی اصلِ گواهی معتبرِ ازدواج موقت ارائه بدند و مشخصاتشون در اصلِ کارت‌های ملی با مشخصات ذکر شده در گواهی ازدواج موقت مطابقت داشته باشه .

در قرارداد هم بایستی نام هر دو نفر نوشته بشه . یعنی نوشته بشه که ساکنین واحد ۲ نفر هستند با ذکر نام .

◼️ لزومی نداره چیزی در مورد ازدواج موقت در قرارداد اجاره نوشته بشه .

نکته مهم :
◼️ ممکنه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کمتر از یک سال باشه و یا ممکنه ترفند بزنند و یک گواهی ازدواج موقتِ چند روزه یا چند هفته‌ای بگیرند برای فریب آژانس املاک و مالک .
پس تاریخ و مدتِ اعتبارِ گواهیِ ازدواج موقت هم مهم هست .

اگر تا ۹ ماه هم اعتبار داشته باشه پس قابل قبول هست ولی هرگز گواهی که کمتر از ۶ یا ۷ ماه اعتبار داره رو قبول نکنید و به قولِ معروف ، دور از شتر بخوابید و خواب آشفته نبینید

اطلاعات بیشتر در مورد گواهی ازدواج موقت :
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
◼️ چند نمونه ترفند برای ساکن شده در یک واحد :

★همسرم رفته فلان کشور ویزا بگیره برامون . اصلِ همه ی مدارکمون رو هم با خودش برده .

★ ما زن و شوهریم ولی مدارک ازدواجمون دست فلان شخص هست و ما فعلاً باهاشون قهریم و نمی‌تونیم بریم مدارک رو بگیریم .

★ ما هم با فرزندمون که دانشجو هست ساکن می‌شیم در این واحد .
( ولی بعدش مشخص میشه که فقط چند ماه یک بار یا سالی یک بار میان بهش سر می‌زنند و یا بعد از نوشتن قرارداد دیگه غیبشون می‌زنه!! و فرزندشون هم خلافکار هست و قانون آپارتمان نشینی رو رعایت نمی‌کنه . )

★ من قراره بعداً ازدواج کنم . (ولی بعدا از قرارداد نوشتن و ساکن شدن مشخص میشه که دروغگو هست و بعدش هم هزار یک بهانه جور می‌کنه و ادعا می‌کنه که ازدواج به فلان علت لغو شد )

★ ادعا می‌کنه که با مادرش یا پدرش هست و فعلاً در مسافرت هست و یا در بیمارستان بستری هست و بعداً میاد ( ولی بعدش مشخص میشه که دروغگو هست و یا میگه به رحمت خدا رفت و مدرکی هم برای حرفش نمیاره و از عزا و اینها هم خبری نیست !!)

★ مستاجر خلافکار و فاسد و مفسِد ، واقعاً پدر یا مادرش رو میاره برای بازدیدِ واحد و ادعا می‌کنه که با هم زندگی می‌کنند .
در آژانس املاک هم موقع قرارداد نوشتن ، پدر یا مادرش حضور داره
( ولی بعدش اون پدر یا مادر دیگه غیبش می‌زنه و واحد هم تبدیل میشه به لانه ی فساد و فحشا )

★ من حیوان خانگی ندارم ( ولی چند روز بعد از قرارداد نوشتن یهو حیوانی مثل سگ میاره و ادعا می‌کنه که متعلق به شخص دیگری هست که موقتاً رفته مسافرت . بعدش هم دیگه اون سگ ماندگار میشه و مشخص میشه که از همون اول دروغ گفته ) .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ کسانی که بچه یا بچه‌هایی دارند که به اصطلاح، زیاد بدو بدو می‌کنه و باعث مزاحمت و سلبِ آسایش برای ساکنین واحد زیری میشند ، این افراد بهتره در طبقه‌ی همکف ساکن باشند و یا در طبقهٔ اول به شرطی که زیرش پارکینگ باشه و یا زیرش انبار باشه . به هر حال زیرش واحد مسکونی نباشه

وگرنه ممکنه کار به شکایت و صدور حکم تخلیه هم بکشه .

◼️وضعیت ساختِ آپارتمان‌ها داره بدتر و بدتر میشه و انتقالِ صدا از دیوارهای مجاور و از سقف به واحد بالاتر و یا از کف به واحد پایین‌تر داره بیشتر و بیشتر میشه که باعث سلب آسایش و مزاحمت و کشیده شدن موضوع به کلانتری و دادسرا و دادگاه میشه .

◼️ گاهی باعث درگیری و حتی فحاشی و زد و خورد بین واحدها هم میشه که اشتباه بزرگی هست چون این جور مشکلات فقط بایستی از طریق مدارا ، درخواست ، تذکر و یا از طریق مراجع قضایی حل بشه .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
یکی از دوستان گفت:
سلام
ما دو تا واحد داریم که هر دو هم غیرمسکونی هست .

توی یک مجتمع دو تا بچه ی شر هستند که یکیشون بچه مدیر ساختمانه و دائم با آسانسور بازی میکنه و آسانسور خراب میشه وهر ماه مدیر از ما طلب پول خرابی آسانسور رو میکنه در صورتی که ما ساکن نیستیم تکلیف چیه
؟
ممنون

سلام

◼️ ◼️ اطلاعات مهم در مورد هزینه‌های آسانسور

◼️ طبق قانون ، هزینه‌های زیر بر عهده ی همه‌ی مالکان واحد‌های ساختمان هست حتی اگر واحدشون غیرمسکونی باشه
و این هزینه‌ها هم هیچ ارتباطی با متراژ واحدها و تعداد ساکنینشون و مکان واحدها در طبقات مختلف نداره :

★ هزینه‌های برق آسانسور

★بیمه ی سالیانه ی حوادث آسانسور که بسیار مهم و ضروری هست .

★هزینه‌های صدور و تمدید سالیانه ی گواهی استاندارد آسانسور در سازمان استاندارد .

★قرارداد سالیانه ی بازدیدِ ماهیانه‌‌ یک بار از آسانسور توسط یک شرکت مجوزدار و عضو اتحادیه ی شرکتهای آسانسور که این قرارداد بسیار مهم و ضروری هست .
(این بازدید فقط برای اطمینان از درست و بی نقص بودن قسمت‌های مختلف آسانسور هست . هر گونه تعمیری هزینه‌های جداگانه داره .)

★هزینه‌های تعمیر آسانسور که شامل دستمزد و قطعات یدکی هست . ( قطعات یدکی رو خودتون میتونید بخرید تا مطمئن بشید که به قیمت واقعی خریداری میشه . نه گرانتر از بازار . )
البته رفتن و خریدن و آوردن خودش هزینه داره که اگر توسط شرکت انجام بشه پس حق دارند هزینه‌اش رو بگیرند .

★ هزینه ی تعویض باتریهای سیستم برق اضطراری آسانسور ( یو پی اس UPS) که معمولاً ۳ سال یکبار هست اگر باتریها باکیفیت باشه . و یا ۲ سال یک بار و بیشتر .

زمان تعویض باتریها هم با تستِ سیستم برق اضطراری مشخص میشه یعنی اگر کابین بین ۲ تا از طبقه ها باشه و برق اصلی آسانسور رو قطع کنند ، بایستی سیستم برق اضطراری بتونه کابین رو ببره به نزدیکترین طبقه و درب کابین رو هم باز کنه .
اگر باتریها برق کافی برای انجام کاملِ این عملیات رو ندارند پس باتریها که معمولاً ۳ تا ۱۲ ولتِ ۷ و نیم آمپر هست خیلی ضعیف شده و باید تعویض بشند .
==================================
◼️ غیر از این هزینه‌ها که ذکر شد ، اگر فردی به آسانسور و یا هر جای دیگر ساختمان صدمه بزنه باید خودش شخصاً خسارت رو پرداخت کنه .
اگر سهواً یعنی ناخواسته صدمه بزنه بایستی فقط خسارت بده

اگر عمداً صدمه بزنه ، علاوه بر پرداخت خسارت ، موضوع قابل شکایت و پیگیری در کلانتری و دادسرا هم هست و بایستی مدارک محکمی پسند برای این شکایت وجود داشته باشه مثل فیلم دوربین و شهادتِ حداقل ۲ شاهد و یا وجود آثار و دلیل‌های اثباتِ جُرم .

==================================

نوشتین هر ماه پول میگیره

سوالات زیر رو پاسخ دقیق بدین که :

چه چیز آسانسور هر ماه خراب میشه ؟

آیا شرکت نصب و راه‌اندازی و تعمیر آسانسور میاد برای تعمیرش ؟

در فاکتورهای تعمیر چی نوشته دقیقاً ؟

آیا فاکتورها دارای اسم شرکت و تاریخ و مهر و تلفن شرکت هست ؟

==================================

◼️ ◼️ پرداختِ هر هزینه ای هر چقدر هم که مبلغش کم باشه بایستی با مدرک و فاکتورِ مهردار و تاریخ‌دار باشه مگر اینکه اصلاً امکان فاکتور گرفتن نباشه مثل دستمزد کارگر برای مرتب کردن باغچه ی ساختمان که در این صورت هم عکس واریز به کارت کارگر و اسمش و شماره موبایلش و عکس او در حین کار بایستی برای همه‌ی مالکین ارسال بشه برای شفافیت کامل در امور مالی ساختمان .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ ◼️ اطلاعاتِ مهم در مورد امورِ مالیِ ساختمان :

◼️ مسئول امور مالیِ ساختمان اگر اطلاعات کافی نداره تا گردش مالیِ صندوقِ شارژ ساختمان رو به طور شفاف و با مدرک و مستندِ واضح و روشن و قانونی به اطلاع مالکین واحدها برسونه پس یا باید آموزش ببینه و یا فرد دیگری که صلاحیتِ لازم و کافی رو داره ، بشه مسئول امور مالی ساختمان

==================================

◼️ ◼️ اگر مسئول امور مالی ساختمان ، گردش مالیِ صندوقِ شارژ ساختمان و موجودی صندوق رو به اطلاع مالکین واحدها نمیرسونه و یا واضح نیست پس علتش یک یا چند تا و یا همه ی اینهاست :

★ اطلاعات کافی نداره از نحوه ثبتِ اصولی و شفافِ هزینه‌های ساختمان و درآمدها یعنی دریافتی ها .
★ وقت کافی نداره .
★ عمداً به صورت شفاف اطلاع رسانی نمی‌کنه تا چیزی به جیب بزنه با روشهای مختلف .

◼️ ◼️ روشهای دزدی و اختلاس توسط مدیر ساختمان خیلی زیاد هست

◼️ چند نمونه از این روشها که همه ی مردم باید ازش مطلع باشند تا فریب نخورند :

@ خرابکاریِ عمدی یعنی با نقشه ی قبلی در جایی از مشاعات ساختمان تا بعداً فردی رو بیاره برای تعمیرش و بابتش فاکتوری بیشتر از پول پرداخت شده بگیره و بقیه رو به جیب بزنه .

@ خرابکاری عمدی تا بعدش خودش درستش کنه و بابتش پولی از صندوق شارژ برداره

@ تغییر تنظیمِ یک قطعه یا دستگاه تا درست کار نکنه . بعدش یا خودش اطلاع میده که خراب شده و بایستی تعویض بشه و یا ساکنین ساختمان که خبر ندارند دستکاریش کرده و از طرز کارش هم سر در نمیارند اطلاع می‌دند که مشکلی وجود داره در فلان قسمت .
بعدش فقط می‌ره دوباره تنظیمش می‌کنه و ادعا می‌کنه که قطعه یا دستگاه رو عوض کرده و بابتش پول می‌گیره . اگه بدونه لازم هست، فاکتور جعلی هم براش میاره .

@ تعویض قطعه‌ای سالم با قطعه‌ای خراب تا بعدش پولش از صندوق شارژ برداره بابتش و اگر ساختمان فاقد صندوق شارژ هست ، این پول رو از مالکین بگیره .

@ گرفتنِ فاکتور با مبلغ بیشتر پولِ پرداخت شده برای یک خرید و یا تعمیرِ واقعی .

@ به دروغ اعلام می‌کنه که فلان چیز خراب شده درحالی که سالم هست . بعدش الکی بابتش پول می‌گیره .

@ چیزی سالم رو از مشاعات ساختمان برای واحد خودش برمی‌داره و خراب رو از واحد خودش نصب می‌کنه به جاش . مثلاً لامپ سوخته از واحد خودش رو با لامپ سالم در راه‌پله عوض می‌کنه و یا پریز یا کلیدِ برق .
البته همین کار رو یکی از ساکنین ساختمان هم میتونه انجام بنده ، چه مالک باشه چه مستأجر .


یکی از دوستان گفت:
پس باید درخواست فاکتور کنیم؟

بله . برای همه‌ی مخارج باید فاکتور معتبر ارائه بشه و به رویت همه برسه تا جای سؤال و ابهام باقی نمونه .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ نکته ی مهم در مورد اجرای قانون آپارتمان نشینی :

◼️ توافقِ مالکین و ساکنینِ ساختمان، اولویت داره به قانون . به شرطی که این توافق اصلاً مخالف و معترض نداشته باشه و حق کشی و جُرم و حرام و ظلم و فساد و إفساد هم نباشه

مثال اول :

درسته که در قانون آپارتمان نشینی گفته شده که:
★ کلیه ی هزینه‌های نصب و راه‌اندازی آسانسور و همچنین کلیه ی هزینه‌های صدور و تمدید گواهی استاندارد آسانسور و بیمه ی حوادث آسانسور و قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور و همچنین تعمیر آسانسور و برق آسانسور باید به طور مساوی بین همه ی مالکین ساختمان تقسیم بشه بدون در نظر گرفتنِ تفاوتِ متراژ واحدها و مسکونی و یا غیرمسکونی بودنِ واحدها و همچنین بدون در نظر گرفتنِ مکان واحدها در طبقات مختلف .

★ ★ ولی مالکین واحدها میتونند با توافق خودشون مبلغی تخفیف قائل بشند برای واحد‌های غیرمسکونی و یا واحدهایی که خیلی کم از آسانسور استفاده میکنند مثل طبقه همکف و یا اول یا هر دو .

بر فرض مثال اگر شارژ ماهیانه ی آسانسور ۱۰۰,۰۰۰ تومان هست ، ۲۰,۰۰۰ تومان یا ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف بدند به واحد غیر مسکونی و با واحد‌های همکف و یا طبقه اول

مثال دوم :

★ اگر شارژ ماهیانه ی هر واحد ۲۰۰,۰۰۰ تومان هست ، میشه ۱۰ یا ۲۰ درصد تخفیف قائل شد برای واحد‌های غیرمسکونی .
◼️ واحد غیر مسکونی یعنی واحدی که از اول تا آخِر ماه ، هیچکسی در اون ساکن نبوده ، حتی دو سه روز هم مسکونی نبوده . .

◼️ اگر اختلاف پیش بیاد بین مالکین واحدها برای اینجور توافق ها پس قابل اجرا نیست و بایستی «قانون» اجرا بشه .

مثال سوم :

★ اگر همه‌ی مالکین با هم توافق کنند که روی پشت بام ، یک واحد کوچک بسازند و اجاره بدند و یا اختصاص بدند به سرایدارِ ساختمان ، این توافق قابل اجرا نیست چون تخلف از قانون شهرسازی هست و اگر شهرداری پی ببره حتماً دستور تخریب اون واحد رو میده چون این کار اضافه کردن به قسمت‌های زیربنای ساختمان هست بدون اخذ موافقت شهرداری و بدون اطمینان از مقاومتِ ساختمان برای تحمل وزن اضافه .

مثال چهارم :
اگر مالکین واحدها توافق کنند که در پشت بام ساختمان ، نیمکت و آلاچیق و اینها بزنند ولی ساختمان مجاور اعتراض کنه که براشون مزاحمت داره و یا امنیت ساختمان اونها رو به خطر می‌ندازه و یا باعث سلب آسایش اونها میشه پس قابل اجرا نیست مگر اینکه کار بکشه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه و پس از ارسال کارشناس ، مشخص بشه که اعتراض مردمِ ساختمان مجاور ، موجَه و قابل قبول نیست
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ قبل از سال نو و یا در همون روزهای اولِ سال نو به پاکبان‌های محله خودتون عیدی بدین .

توضیح بیشتر برای علاقمندان :

◼️از علامتهای کسانی که به خدای یگانه و قیامت ایمان دارند این هست که :

از آنچه که خدای متعال بهشون روزیِ حلال داده اِنفاق می‌کنند در راهِ خدا .

◼️انفاقی بدونِ مقابل ، بدونِ مِنت و اذیت و تا حدِ امکان مخفیانه (قرآن کریم)


◼️سعی کنید در پایانِ هر سال به یاری خدای متعال و همکاریِ ساکنینِ ساختمانتون که داوطلب هستند ، مبلغی به عنوان عیدی پرداخت کنید به پاکبانهای محله‌‌ی خودتون .

◼️ پاکبان‌ها افراد زحمت کشی هستند و بی شک اِستحقاقِ دریافتِ عیدیِ سالی یک بار رو دارند .

معمولاً ۳ پاکبانِ ماشینی هستند (۲ کارگر و ۱ راننده ) و یک پاکبانِ پیاده

بهتره به هر پاکبان ماشینی ۲۰۰,۰۰۰ تومان عیدی بدین که جمعاً میشه ۶۰۰,۰۰۰ تومان

و به پاکبان پیاده هم که خیلی بیشتر زحمت می‌کشند و کارشون نظافت خیابان و پیاده روها و باغچه‌ها و جدولها هست ۳۰۰,۰۰ تومان عیدی بدین.

◼️ اونهایی هم که به لطف خدا تواناییِ مالیِ بیشتری دارند می‌تونند مبلغ بیشتری پرداخت کنند .

◼️ اگر ساختمان دارای صندوق شارژ هست پس میتونید با موافقت اکثریت ، مبلغی از این عیدی رو از صندوق شارژ ساختمان پرداخت کنید و بقیه اش توسط داوطلبان پرداخت بشه .

◼️اگر هم مبالغ داوطلبانه کافی بود پس دیگه نیازی نیست که از صندوق شارژ ساختمان پولی پرداخت بشه .

◼️ بهتره قبل از سال نو این عیدی پرداخت بشه و یا در همون روزهای اولِ سال نو .

◼️ بهتره که این مبلغ ها با کارت به کارت پرداخت بشه و عکس واریز و اسم و شماره موبایل پاکبان هم به همه اطلاع داده بشه و یک گروه در یک برنامه‌ از شبکه های اجتماعی تا همه چیز واضح و شفاف باشه .

◼️ سنت‌های غلط رو بشکنیم و حذف کنیم و سنتهای خیر و خوب و خداپسندانه رو رواج بدیم در جامعه و خودمون هم پیش قدم باشیم در انجامش .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

مشکلِ چراغهای پنلِ زنگِ دربِ ورودی که باعث میشه مردمی که دم در هستند بفهمند که یک نفر از داخل یک واحد داره بهشون نگاه می‌کنه

◼️ خلاصه ی مطلب :

اگر در شب ، جلوی درب ورودی ، نور کافی هست و نیازی به روشن شدنِ چراغهای پنلِ زنگ نیست پس بهتره سیمِ ال ای دی هاش رو قطع کنید و یا برچسبِ ضخیم سیاه رنگ بزنید روی ال ای دی هاش تا در شب اصلاً مشخص نشه که روشن شده .

◼️ مشکل دیگه اینه که وقتی هم که گوشی مانیتور رو می‌ذاریم سر جاش، باز هم اون چراغها تا چند دقیقه روشن میمونه که می‌تونه دردسرساز بشه !!

توضیحِ بیشتر و جزئیات برای علاقمندان به این موضوع:
می‌پرسین چطوری دردسرساز میشه ؟

اینطوری :

◼️ در یک ساختمان که چند آدم خلافکار و فاسد با فریب دادنِ مالک و آژانس املاک تونسته بودند در ساختمان ساکن بشند (اجاره) ، نصفِ شبها که میومدند خونه و یا قصد بیرون رفتن داشتند و می‌دیدند که چراغهای پنلِ زنگ روشن هست ، خیال می‌کردند یک نفر داره کشیک میده که اینها چه وقت میرند و چه وقت میان!!
و چون آدمهای خبیث و پلیدی و سادیسمی و مردم آزار بودند ، به پنل صدمه زده بودند با تیغ موکت بُری و چکش و رنگ اسپری!!

◼️ اگر اون چراغها روشن نمیشد و یا به محض گذاشتنِ گوشیِ مانیتور سرِجاش ، چراغهای پنل خاموش میشد ، این اتفاق نمی‌افتاد .

◼️ البته این که چطوری فهمیدند که کارِ همون آدمهای خلافکار هست ، این دیگه ماجرایی طولانی داره که نیازی به گفتنش نیست .

◼️ دوربین پنلِ زنگ دارای حساسیت زیاد به نور هست پس در نور بسیار بسیار کم هم می‌تونه چهره رو نشون بده. .

◼️ ◼️ اگر بالای درب ورودی هم لامپ باشه پس دیگه به قولِ خدای متعال در قرآن کریم ، نورِ علیٰ نور هست و هیچ نیازی به چراغهای پنلِ زنگ نیست .

◼️ مغازه‌هایی که برای خودروها یا مغازها نوشته و برچسبهای رنگی درست می‌کنند ، برچسب سیاه دارند که ۲ نوعِ براق و مات هست .

◼️ اگر اطراف چراغهای پنل ، نقره‌ای رنگ هست پس میتونید برچسب از همون زنگ بگیرید و بهتره ۲ تا روی هم بچسبونین تا مطمئن بشین که در تاریکی ، نور چراغهای پنلِ زنگ اصلاً دیده نمیشه .

◼️ اگر هم بتونین سیم برقش رو از داخل پنل قطع کنید که کار ساده‌ای هم هست پس دیگه عالی هست و برچسب هم نمی‌خواد .

◼️ قبل از چسباندن برچسب ، پنل رو تمیز کنید تا خاکی با چرب یا مرطوب نباشه .

سوالی داشتید مطرح کنید

با حق
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

طبق اخبار شبکه‌های داخلی :

◼️ از این پس مالکانِ املاک می‌تونند به صورت رایـگـان یعنی بدون کمیسیون ، در سایت زیر ، قراردادِ اجاره ثبت کنند برای ملکشون و کد رهگیری بگیرند

◼️ ◼️ شرطهای این نوع قراردادِ اجاره :

★فعلأ فقط برای املاکِ دارای سند ششدانگ امکانپذیر هست .

★مالک و مستاجر ، خودشون همدیگر رو پیدا کرده باشند . نه از طریق آژانس املاک . وگرنه بایستی در آژانس املاک قرارداد بنویسند .

◼️ این نوع قراردادِ اجاره کاملاً قانونی و دارای کد رهگیری هست .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ باز کردن دربِ واحد با استفاده از کارت بانکی !! و یا چیزی شبیه اون !

◼️ اغلب درهای واحدها رو با کارت بانکی میتونید باز کنید.

توضیح بیشتر برای علاقمندان:

◼️ بسیاری از مردم براشون این مشکل پیش اومده که از واحد اومدند بیرون و کلید هم داخل واحد بوده و حواسشون نبوده و درب واحد رو بسته‌اند
و یا یک پنجره ی واحد باز بوده و باد زده و درب رو بسته
و یا فشار هوای کولر آبی باعث بسته شدنِ درب واحد شده و پشتِ درب مانده‌اند .

◼️ استفاده از ابزارهایی مثل پیچ‌گوشتی و چکش و انبردست و انبر قفلی و غیره می‌تونه باعثِ آسیب دیدن درب ورودی و یا قفل بشه و زمانبر هم هست

✓ اما با کمک کارت بانکی میشه ظرف چند ثانیه درب رو باز کرد .

◼️ بهتره که از حالا مقداری روغن غلیظ مثل روغن موتور و یا روغن گیربکس (واسکازین) بزنید به همه جای زبانه ی بالایی قفل برای باز کردن درب با کارت ، راحت‌تر بتونید درب رو باز کنید .

◼️ بهتره حدودِ یک سانت از لبه ی کارت بانکی هم چرب باشه تا راحت‌تر بره بین درب و چهارچوب و راحت‌تر هم بتونه زبانه ی قفل رو حرکت بده .

◼️ اگر زبانه و کارت ، خشک باشند ممکنه اصلاً نتونید با این روش درب رو باز کنید .

برای چرب کردن کارت میتونید از روغنِ سرِ گیج روغنِ خودرو استفاده کنید و باهاش انگشتتون رو چرب کنید و بکشید روی لبه ی کارت تا چرب بشه .

و یا استفاده از روغندانِ یکی از همسایه‌‌ها .

◼️ دقت کنید که اون قسمت از کارت که در دست می‌گیرید اصلاً نباید چرب بشه .

◼️ ◼️ روش کار :

◼️ بایستی بدونید زبانه ب بالایی قفل درب دقیقاً در کجا قرار داره تا کارت رو بزنید بین درب و چهارچوب درب تا بره برسه به زبانه ی قفل و سپس با فشار دادن کارت ، زبانه رو حرکت بدین تا درب باز بشه .
به همین سادگی

◼️ اگه نمی‌دونید زبانه در کجا قرار داره پس بایستی ابتدا کار رو حسابی بزنید حدود ۲۰ سانت بالاتر از قفل و بعدش کارت رو بکشید پایین .

هر جا که کارت گیر کرد ، همونجا زبانه ی قفل هست .

بعدش کارت رو دربیارید و در همون نقطه بزنید بین درب و چهارچوب تا بره بخوره به زبانه ی قفل .

گاهی لازم هست که کارت رو با دو دوستتون بگیرید و با حالت ویبره‌ای( لرزشی ) به زبانه ی قفل نیرو وارد کنید تا درب باز بشه .

◼️ این کار با کارتهای مغازه‌ها و شرکتها امکانپذیر نیست مگر اینکه به محکم و انعطاف پذیریِ کارت بانکی باشه .

نکته مهم :

◼️ بعضی از درها طوری هست که برای بسته شدنِ درب باید حتماً دستگیره ی درب رو با نیروی زیادی بکشید سمت خودتون تا زبانه ی بالایی قفل بشه و درب بسته بمونه .

◼️ ◼️ پس برای اینجور دربها که زبانه تحت فشار هست ، بایستی قبل از فشار دادن کارت ، با دست دیگرتون دستگیره ی درب رو بکشید سمت خودتون تا فشار از روی زبانه برداشته بشه وگرنه کارت نمیتونه زبانه رو حرکت بده .

پس برای اینجور دربها ابتدا کارت رو میزنید داخل تا بره برسه به کارت
بعدش دستگیره رو کمی یه سمت خودتون می‌کشید تا فشار از روی زبانه برداشته بشه
بعدش کارت رو فشار می‌دین تا زبانه رو حرکت بده و زبانه از چهارچوب درب جدا بشه
بعدش دستگیره رو رها کنید و یا کمی درب هل بدین تا درب باز بشه .

◼️ قفلهایی که زبانه ی بالاییش از نوع ۲سَر هست اصلاً با این روش قابل بازکردن نیست .
ابن نوع قفلها خیلی کمیاب هست و شاید از هر ۱۰۰۰ قفل فقط یکیش دارای زبانه ی دولبه هست .
این قفلها گرانقیمت تر از سایر قفلها هم هست چون امنیت این قفل‌ها خیلی بیشتره
اما مشکلش اینه که اگر درب بسته شد ، دیگه باز نمیشه مگر با کلید خودش و یا قفل ساز بیاد و یا با تخریبِ قفل با چکش و قلم و یا درل

◼️ پس کارت‌های بانکی که تاریخ تمام شده رو به بانک تحویل ندین . بگین نیستش . یا همرام نیست . گم شده

◼️ بهتره در جایی در ساختمان یک کارت بانکی باطل شده و منقضی شده پنهان کنید برای روزِ مبادا .

◼️ ◼️ نکته بسیار مهم:

وقتی که داخل واحدتون هستین همیشه درب رو از داخل قفل کنید وگرنه سارقین هم با همین روش می‌تونند وارد واحدتون بشند

◼️ ★ وقتی که از واحدتون خارج میشین حتی برای یکی دو دقیقه ، حتماً درب رو قفل کنید وگرنه در غیابِ شما یک نفر می‌تونه با همین روش سریعاً وارد واحدتون بشه و سرقت انجام بده و خارج بشه

◼️ ◼️ ◼️ هرگز فراموش نکنید که امنیت وجود نداره مگر اینکه خودتون به وجودش بیارین با اقدامات صحیح و حساب شده

سوالی داشتین مطرح کنید .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام ◼️ صرفه جویی دهها میلیون تومانی در تعمیر ایزوگام سقفِ ساختمان ◼️ سقفِ خانهِ ویلاییِ یکی از اقوام ما که حدود 250 متر مربع هست نشتی داشت که حدود 1 متر مربع از سقف هال خراب شده بود . ◼️ با بنده مشورت کردند برای انتخاب مارک و نوع ایزوگام تا همه ی پشت بام رو ایزوگام کنند !!. که با قیمتهای اون موقع حدود 3.5 تا 5 میلیون هزینه داشت و الان حداقل حدودِ ۲۰ میلیون !. ◼️ بهشون گفتم آیا پشت بام رو در همون جایی که سقفِ هال نشت داده چک کردین ؟ گفتند نه !!! ◼️ بهشون پیشنهاد دادم سانت سانتِ پشتِ بام رو در همون قسمت چک کنند و ببینند آیا جاییش آسیب دیده یا نه ؟ ◼️ ◼️ معلوم شد که پسر 11 ساله ی آتیش پارشون با چاقو حدودِ 10 سانت از ایزوگام رو خطِ عمیق انداخته که باعث بریدگی ایزوگام شده و هنگام بارندگی ، از همونجا آب نفوذ می‌کنه به زیر ایزوگام و باعث خرابی سقف هال شده . ◼️ ◼️ همون قسمت رو از گل و لای و خاک تمیز کردند و بعدش از اطراف پشت بام یک تکه ی 15 سانت در 10 سانتیِ ایزوگامِ زیادی جدا کردند و روی گاز پیک‌نیک گرم کردند و چسباندند روی همون بریدگی و لبه های همون تکه ایزوگام رو هم داغ کردند و با کاردک فشار دادند تا لبه‌ها کاملاً بچسبه به ایزوگام زیرش و آب نتونه نفوذ کنه زیرش. ✓ مشکل حل شد الحمد للّٰه . ◼️ این ماجرا مربوط به حدودِ ۴ سال پیش هست و تا حالا نشتی نداشته الحمد للّٰه . برای گرم کردن ایزوگام از سشوار صنعتی هم میشه استفاده کرد . برای گرم کردن لوله‌های پولیکا هم ازش استفاده میشه که بسیار کارآمد هست چون تا حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد می‌تونه گرما تولید کنه . ◼️ کار باهاش بسیار احتیاط داره چون وسیله‌ای بسیار خطرناک هست و نباید در دسترس کودکان و افراد ناوارد باشه ◼️◼️ مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ پیام مهم برای همه ی ساختمان‌هایی که برای پارکینگ از ریموت کنترل استفاده می‌کنند

موضوع : ضرورتِ داشتنِ لیستِ کدهای همه‌ ی ریموت کنترلهای پارکینگ .

◼️ در همه ی ساختمان هایی که از ریموت کنترل استفاده می‌کنند ، ضروری هست که کدهای همه‌ ی ریموت کنترلهای ساختمان در جایی یادداشت بشه تا اگر یک ریموت گم شد یا سرقت شد، بتونند فقط همون ریموت کنترل رو از تابلو فرمان حذف کنند .

◼️ ◼️ اگر کدهای ریموتها رو نداشته باشند اونوقت مجبورند همه ی ریموتها رو با همدیگه از تابلو فرمان حذف کنند و بعدش دوباره کدهای ریموتهای موجود رو در حافظه ی تابلو فرمان ذخیره کنند که مشکل و وقت گیر هم هست چون ممکنه به همه ی ریموتها هم دسترسی نداشته باشند مثلاً عده‌ای در مسافرت باشند .

◼️ ◼️ هر چه تعداد واحدها و ریموتها بیشتر باشه ، این کار دشوارتر و وقت‌گیرتر هست .

◼️ در تابلو فرمانِ سیماران ، مدل Q70 ، با ۳ بار زدنِ دکمه ی A در تابلو فرمان واردِ rA می‌شیم
(دکمه A بالاترین دکمه در تابلو فرمان هست)

◼️ حالا دکمه ی هر ریموت رو که بزنیم شماره ی کدش روی نشانگرِ تابلو فرمان نشان داده میشه .

◼️ به همین راحتی میشه کدهای همه‌ی ریموتها رو در جایی یادداشت کنیم .

نکته مهم :

◼️ ◼️ کد ریموتها فقط یک شماره ی معمولی هست که ترتیبش در حافظه ی تابلو فرمان رو نشون میده .

مثال :

اولین ریموتی که در تابلو فرمان ذخیره شده شمارش 01
هست .

دومین ریموت 02

دهمین ریموت 10
......

صدمین ریموت 00

حذفِ یک ریموت کنترلِ مفقود شده یا سرقت شده هم دستورالعملِ خودش رو داره .

سوالی داشتین مطرح کنید
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام
◼️ بعضی از مطالب مهم در مورد کولر آبی :

◼️ ◼️ ◼️ برای سرویس و یا تعمیر کولر آبی ابتدا برقش رو کامل قطع کنید و تسمه رو هم بردارید تا ایمنیِ لازم فراهم بشه برای کار .
در خانه هم به همه خبر بدین که دارین کولر رو سرویس یا تعمیر می‌کنید


◼️ زیر کولر آبی باید همیشه خشک باشه . اگر نیست پس مشکل داره و باید بررسی و حل بشه.
بیشترین احتمالات :
تنظیم نبودن شناور
خرابی آب‌بند کفِ کولر
کج و کوله بودن یک یا چند دریچه
درست نصب نبودن یک با چند دریچه
درست وصل نبودن شیلنگ آب ورودی به شناور
تنظیم نبودن آب پاشهای دریچه‌ها
کثیفی بیش از حدِ دریچه‌ها
بیرون زدگی پوشال‌ها از پنجره‌ها

◼️ در آغاز فصل گرما باید برق کولر قطع بشه و کولر شسته بشه وگرنه با روشن کردنش کلی گرد و خاک وارد واحد میشه . خصوصاً شستشوی پره‌ها و پوشال‌ها

◼️ وقتی کار می‌کنه نباید صدای قیژ قیژ یا تلق تلق یا تاق تاق شنیده بشه از کولر وگرنه یه مشکلی داره

◼️ وقتی کولر روشنه باید حتماً یک پنجره در خانه نیمه باز باشه وگرنه نفس کولر گرفته میشه و حتی روی سرعت تند هم پرتاب بادش کم میشه .

★ بهتره پنجره ی اتاقی که کانال کولر نداره رو نیمه باز کنید مثلاً تا ۳۰ سانت تا اون اتاق هم خنک بشه و نفس کولر هم کاملاً باز باشه.

★ ★ اگر وقتی که کولر آبی روشن هست درب واحد به سختی باز میشه پس علتش همینه که راهی برای خروجِ هوا از واحد وجود نداره و یا راه خروج هوا کافی نیست و باید پنجره‌ای هم نیمه باز بشه چون هوایی که توسط کولر دمیده میشه به داخل واحد باید از جا یا جاهایی خارج بشه وگرنه پرتاب باد کولر بسیار کم میشه و خوبخنک نمیکنه .

★★ اگر یک پنجره نیمه باز بشه ، چه بسا با همون سرعت کند هم واحد خنک بشه و نیازی به دورِ تند نباشه که همین باعث صرفه جویی زیاد در پول برق هم میشه

◼️ ◼️ اگر واحدتون کنتور برق دیجیتالی داره حتماً در ابتدای فصل گرما با کمک کنتور برق دیجیتالی چک کنید که مصرف برق کولر روی دور کند و تند، نرمال باشه وگرنه معنیش نیم سوز بودنِ سیم‌پیچِ دور کند یا تندِ موتور کولر هست .
★برای این تست بایستی همه‌ی وسایل برقی در واحد رو از برق بکشید و دکمه ی روی کنتور برق رو ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ باز بزنید تا KW بیاد روی صفحه و باید صفر باشه چون همه چیز و از برق کشیده‌اید.

بعدش فقط پمپ آب کولر رو روشن کنید و روی کنتور برق دیجیتالی ، دکمه رو چند بار بزنید تا همون KW یا کیلووات بیاد روی صفحه .
باب حدود ۵۰ تا ۱۰۰ وات باشه . اگر بیشتره پس پمپ آب کولر نیمسوز شده و این باعث افزایش مصرف برقش و کاهش قدرتش میشه یعنی ضرر اندر ضرر.

★ بعدش پمپ رو خاموش کنید و با همون روش ، مصرف برق دور کند رو چک کنید باید در حدی باشه که روی لیبل موتور با لیبل روی بدنه موتور نوشته شده باشه .
اگر تا ۵۰ وات هم بیشتر از نوشته هست مهم نیست .

★ بعدش با همون روش مصرف برق دور تند رو هم اندازه بگیرید و باید در حد نوشته شده در لیبل یا برچسب روی موتور یا بدنه ی کولر باشه و با حداکثر ، ۵۰ وات بیشتر

◼️ ◼️ ◼️ اشتباه در وصل کردنِ سیم‌های برق کولر به کلیدِ کولر باعث مصرف بسیار زیاد برق موتور کولر حتی تا دو سه برابر میشه و موتور هم صداش غیرطبیعی مثل غاغاغاغا میشه و اگه زود خاموشش نکنید باعث سوختن سیم‌پیچِ موتور میشه و میلیونها تومن خسارت .
★★ علتش هم اینه که به دلیل اشتباه در وصل کردنِ سیم‌های برق کولر به کلید کولر ، روی دور تند ، برق داده میشه به هر دو سیم‌پیچِ دور تند و کند .
درحالیکه اگر درست وصل بشه ، روی دور تند ، برق سیم‌پیچِ دور کند قطع میشه .

◼️ در ابتدای فصل گرما ، ۱۰ قطره روغن موتور تمیز و یا روغن گیربکس یا همون واسکازین تمیز بریزید توی هر یاتاقانِ پنکه ی کولر . بیشتر نریزد وگرنه باعث ریختنش توی آب کولر میشه .

◼️ هر ماه هم ۱۰ قطره روغن بزنید به هر ۲ یاتاقان

★ واسکازین بهتر از روغن موتوره چون غلظتش و چرب کنندگیش خیلی بیشتره .

◼️ پروانه ی کولر آبی اگر بالانس نباشه باعث لرزش کولر و حتی تولید صدای مزاحم میشه .

◼️ کولر آبی وقتی که کار می‌کنه مقدار زیادی کرد و خاک و ریزگرد می‌فرسته داخل ساختمان .

✓ با چسباندن یک پتوی مسافرتی به دور کولر ، مقدار زیادی از این گرد و غبار گرفته میشه ولی بایستی هر هفته یا ۱۰ روز یک بار بار برس جاروبرقی ، پتو رو تمیز کنید وگرنه کار به جایی می‌کشه که نفس کولر کاملاً گرفته میشه .

پتو با بایستی با چسب تینریِ زاری یا غفاری یا پَِکس بچسبونید به بدنه ی کولر . قوطی این چسب‌ها شبیه خمیردندان هست .

★ پتوی مسافرتی بسیار سبک هست پس فقط مقدار بسیار کمی از چسب رو بزنید به گوشه‌های بالا و پایین پنجره ها و پتو رو به صورت کشیده بچسبونید بهش .

◼️ ◼️ ◼️ برای جلوگیری از ورود پشه‌ها به کولر و سپس واحدتون بایستی توری با منافذ بسیار زیر با چسب تینریِ رازی یا غفاری و غیره بچسبونید به بدنه ی کولر و یا به خروجی کانالها در اتاقها

◼️ در پایان فصل گرما ، شیر آب کولر رو ببندید و آب کولر رو بکشید و بریزید پای گیاهان و کولر رو با نایلون و طناب کاملاً ببندید تا از ورود باد سرد و گرد و خاک به کولر و واحدتون جلوگیری بشه .
✓ اینجوری سرویس و نظافت کولر در تابستان آینده هم راحت‌تر خواهد بود .
◼️ اگر شیلنگ آب کولر زیر آفتاب هست ، در پایان فصل گرما ، شیلنگ رو جمع کنید و در جای مناسب انبار کنید وگرنه ممکنه سال بعد مجبور به خرید شیلنگ بشین به دلیل پوشیده شدنش زیر آفتاب .

◼️ ◼️ اگر آفتاب خیلی شدید هست و شیلنگ آب کولر هم بنجل باشه پس ممکنه حتی یک ماه هم زیر آفتاب دوام نیاره .
★ برای حل این مشکل میتونید دورش ورق آلومینیومی بپیچید .
★ ورق آلومینیومی رو به صورت نوار با عرض ۳ سانت ببرید و بپیچید دور شیلنگ و انتهای ورق رو هم چسب بزنید تا باز نشه .

◼️ کلاً هر چیزی که زیر آفتاب هست رو میتونید همینطوری از آفتاب زدگی و پوسیدگی حفظ کنید مثل سیم آنتن و یا قسمت پلاستیکی ال ان بی البته جلوی ال ان بی نباید پوشیده بشه وگرنه نمیتونه امواجِ آنتن رو بگیره .

◼️ روی سقف کولر میتونید مقوا پهن کنید و چند آجر بذارید روش و یا یونولیت بخرید که مخصوص همین کار ساخته شده و ابزار فروشی ها دارند .
★ پوشاندن سقف کولر آبی خیلی تاثیر داره در سرمایش کولر .
★حتی اگر بتونید یک سایبان دائمی درست کنید برای کولر با پروفیل های آهنی و فایبرگلاس تا کل کولر در تمام روز از آفتاب و باران در تمام باشه دیگه به قول خدای متعال در قرآن کریم ، نورِ علیٰ نور هست .

◼️ اگه کولر در جایی هست که احتمال سرقت موتور یا پمپ یا سایر قطعاتش هست پس بهتره براش قفل مخصوص کولر نصب کنید که مدل‌های مختلف داره .
★ قفل موتور کولر
★ قفل مخصوص پنجره های کولر

★ تسمه ی کولر یابد مقداری شل باشه وگرنه موتور و یاتاقان های پروانه کولر صدمه می‌بینه .
★ باید تا حدی شل باشه که با کمی فشار بتونید تسمه رو از جاش دربیارین و وقتی وسط تسمه رو به سمت همدیگه فشار می‌دین ، تا سه چهار سانتیِ همدیگه برسند .

◼️ تسمه‌هایی که بو میده نخرید چون از لاستیک ضایعاتی و بنجل درست شده و ممکنه حتی یک ماه هم دوام نیاره .
کلاً هر چیزی که از لاستیک درست شده اگه بو میده پس بنجل هست و هر چی بیشتر بو میده بنجلتر هست . بویی شبیه دمپایی ها و کفش‌های لاستیکی چینی و ایرانی و هندی و و شیلنگهای صنعتیِ چینی و ایرانی و هندی .

★ تسمه‌ها شماره داره که روی تسمه نوشته شده .
تسمه‌های خوب رو از لوازم یدکی ها و یا فروشندگان تخصصی تسمه بخرید . (از شماره تسمه عکس بگیرید و یا نمونه ببرید )

◼️ موتور کولر با ۴ پیچ و مهره وصل شده به بدنه و وقتی پیچهای شل بشه موتور در جای خودش حرکت می‌کنه برای تنظیم کردن سفتیِ تسمه . بعدش باید پیچهای موتور محکم بشه .
★ دقت کنید که موتور در جاش کج نباشه وگرنه باعث خراب شدن تسمه میشه .

◼️ روی پمپ آب کولر یک سطل کوچک وارونه بذارید تا آب پوشال‌ها روی موتور نریزه
★ سطل پلاستیکی قوطی های ماست پاستوریزه مناسب هست پس نیازی به خرید سطل نیست .

◼️ ◼️ برای اینکه مطمئن بشین که آب روی موتور نمیریزه میتونید با ورق بسیار ضخیم آلومینیومی براش یک محافظ درست کنید و با چسب تینریِ رازی بچسبونید به بدنه ی کولر . دقت کنید جای چسب باید کاملاً تمیز و خشک باشه .

◼️ ◼️ ورق آلومینیومی نباید به بدنه ی کولر تماس داشته باشه و آبی که احتمالا می‌ریزه روی ورق آلومینیومی نباید بچکه روی موتور بلکه باید بریزه کف کولر و یا بریزه روی بدنه . به هر حال نباید بچکه روی موتور و سیم برق

◼️ در بالای هر پنجره ی کولر یک قطعه ی سوراخ سوراخ هست که آب ازش می‌ریزه روی پوشال‌ِ همون پنجره . این قطعه دارای ۲ پیچ هست که قابل تنظیم هست تا اون ناودانی کاملاً افقی باشه و آب به طور یکسان بریزه همه جای پوشال .
★معمولاً این پیچها بعد از مدتی زنگ میزنه و دیگه باز نمیشه .
پس بهتره وقتی که سالم هستند همشون رو گریسمالی کنید تا دیگه زنگ نزنه و رسوب نگیره .

◼️ پنجره های کولر اگر به سختی جا میره و درمیاد پس به لبه‌هاش گریس بمالید و اگر نیست روغن موتور بمالید .

◼️ در ابتدای فصل گرما ، ابتدا در سکوت ، یکی پمپ کولر رو بزنه و شما کنار کولر .
اگر پمپ روشن نمیشه پس یا برقش قطع شده و یا پروانه به دلیلی گیر کرده .
فوراً پمپ رو خاموش کنید وگرنه سیم‌پیچِ موتور پمپ میسوزه .
باید پمپ باز بشه و ببینید علت نچرخیدنش چیه .
گاهی محورش روغنکاری میخواد .
گاهی پروانه رسوب گرفته .
گاهی هم سیم برقش مشکل داره .

◼️ سبد پمپ آب کولر که نمی‌ذاره آشغال بره توی پمپ ، خیلی مهم هست که سالم و تمیز باشه . اگر خراب شده و تکه تکه شده پس عوضش کنید .

◼️ برای خرید پمپ آب ، سعی کنید از انواع ضمانت دار بخرید که معمولاً یک ساله هست و ضمانتش هم در فاکتورش نوشته بشه و فاکتور مهر و تاریخ داشته باشه .
★ ★ قبل از پرداخت پول بایستی این‌ها رو به فروشنده بگین تا اگر قبول نکرد ازش نخرید .

◼️ اگر کولر در جایی هست که پرنده‌ها میان لانه می‌سازند روش و باعث بوی بد و سر و صدا و تجمع حشرات خطرناک میشه پس بایستی اطراف کولر رو با توری فلزی یا پلاستیکی ببندید.
اگر توری روزانه چند ساعت زیر آفتاب هست پس بهتره فلزی باشه .

◼️ همیشه کولر رو روی تند روشن کنید و سپس ببرید روی کند .
این کار به دوام موتور خیلی کمک می‌کنه .

◼️ قبل ازروسن کردن موتور کولر ، ابتدا پمپ آب رو حدود ۱۵ دقیقه روشن کنید تا پوشال‌ها حسابی خیس بخوره .
این کار باعث افزایش خنک‌کنندگی کولر میشه .

◼️ اگر پوشالهای کولر با خیس شدنش بوی بد میده پس :

★ ممکنه آب داخل کولر مانده و بدبو باشه پس آب رو چک کنید که زلال و بی بو باشه.
★ ممکنه جنس چوب پوشال‌ها از نوعی هست که با خیس شدنش بوی بد ازش متصاعد میشه .
★ بعضی از این نوع پوشال‌ها اگه حدود ۲۰ دقیقه خیس بخوره بوش ازبین میره.
اگه بوش نرفت پس دیگه باید پوشال‌ها عوض بشه و یا بوش رو تحمل کنید !

◼️ کولر یابد کاملاً افقی باشه وگرنه درست کار نمیکنه .
با گذاشتن تکه‌هایی از سرامیک یا نکته در زیر پایه‌هاش یا بدنه‌اش ترازش کنید .

◼️ اگر کولر روی ایزوگام پشت بام هست پس حتماً باید زیر پایه ی کولر آجر یا سنگ پهن باشه تا به ایزوگام صدمه نزنه .

◼️ ◼️ ◼️ کلاً وقتی روی ایزوگام کار می‌کنید باید مراقب باشید که به ایزوگام صدمه نزنید با کفش پاشنه نوک تیز و با ابزار تیز و قطعات تیز و برنده .
★ ★ یک صدمه ی کوچک باعث نشت آب و خرابی سقف زیر ایزوگام میشه .

◼️ کولر توسط یک برزنت به کانال کولر وصل شده .
بررسی کنید که ابن برزنت درست نصب شده باشه وگرنه باعث کاهش شدید کارآیی کولر آبی میشه .

◼️ اگر نمیتونید در پایان فصل گرما ، کولر رو با نایلون و برزنت بپوشانید پس حتماً دریچه های داخل واحد رو با مقوا و چسب نواری ببندید تا در فصل سرما ، هوای سرد وارد واحد نشه و هوای گرما از واحد خارج نشه .

★ ★ نوار چسب رو به قاب پنجره ی کولر بچسبونید ، نه به دیوار وگرنه لنگ دیوار و با کاغذدیواری رو خراب می‌کنه .

★موقع کندنِ مقوا و نوارچسب هم یک دستتون رو حتماً بذارید روی پنجره و کمی فشارش بدین وگرنه ممکنه پنجره از دیوار کنده بشه . ◼️ ◼️ ◼️ اگر کولر آبی در تراس هست یادتون باشه وقتی که کولر آبی روشن هست بایستی درب تراس کاملاً بسته و کیپ باشه تا کولر نتونه هوای داخل واحد رو بکشه داخل خودش وگرنه کم کم رطوبت داخل واحد زیاد میشه و واحدتون به اصطلاح دَم می‌کنه .
★ کولر آبی باید همیشه از بیرون واحدتون هوا بکشه داخل خودش .

◼️ ◼️ ◼️ مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست .
بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .


سوالی داشتین مطرح کنید
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام

◼️ اختلاف مالکین یک ساختمان ۵ طبقه ی ۲۰ واحدی در مورد پرداختِ پولِ پمپِ آب دوم برای ساختمان :

◼️ مالکین واحد‌های طبقات ۴ و ۵ گله داشتند که از وقتی که همه‌ی واحدها مسکونی شده ، گاهی فشار آب در طبقات ۴ و ۵ خیلی کم میشه و علاوه بر پمپ آبِ یک اسبِ جتی که به کل واحد‌های ساختمان آبرسانی می‌کنه ، باید یک پمپ دیگه هم نصب بشه و اختصاص داده بشه به طبقات چهارم و پنجم و پمپ فعلی هم اختصاص داده بشه به طبقات اول تا سوم .

◼️ بنابراین همه مالکین باید پول پرداخت کنند برای خرید پمپ دوم و سایر هزینه‌ها برای جدا کردن سیستم آبرسانی.

◼️ مالکین طبقات اول تا سوم قبول نکردند و گفتند به اونها ربطی نداره و طبقات چهارم و پنجم که پمپ دوم می‌خوان پس باید خودشون به تنهایی همه‌ی هزینه‌هاش رو پرداخت کنند .

◼️ موضوع ارجاع داده شد به شورای حل اختلاف .

◼️ پس از شنیدن سخنان هر دو طرف و ارسال کارشناس به ساختمان ، حکم شورای حل اختلاف چنین بود :

◼️ درسته که طبقات چهارم و پنجم هستند که میخوان پمپِ دوم نصب بشه و فقط هم برای اونها آبرسانی کنه ولی مصرف آب در طبقات اول تا سوم هست که باعث شده مالکین طبقات چهارم و پنجم نیاز پیدا کنند به نصبِ پمپِ دوم .

◼️ ◼️ بنابراین همه ی مالکینِ ساختمان بایستی مشارکت کنند در هزینه‌های خرید و نصب پمپ دوم و سایر هزینه‌‌هاش مثل خرید لوله و قطعات لوله‌کشی و اجرتِ نصب و راه‌اندازی و سهم همه ی واحدها هم باید مساوی باشه .
 
آخرین ویرایش:

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
با سلام

◼️ ساختمانهایی که مخزن و پمپ آب دارند و گاهی در روزِ پنجشنبه و یا جمعه و یا روزِ تعطیل رسمی، آبِ مخزن یا مخزنها تمام میشه و آبِ واحد‌های ساختمان قطع میشه پس :

◼️ باید به همه‌ی واحد‌های ساختمان اطلاع بدند که تا حدِ امکان ، شستشوی زیاد رو در روزهای شنبه تا چهارشنبه انجام بدند و به پنجشنبه و جمعه و روزِ تعطیل رسمی موکول نکنند

◼️ ◼️ چند هفته یک بار هم این موضوع باید به همه یادآوری بشه .

◼️ ساختمانهایی که با مشکلِ خالی شدنِ آب مخزنها در بعضی از روزها مواجه هستند پس چنانچه امکانش باشه بایستی حجم مخزنها رو هم افزایش بدند .

★ یعنی اگر جای کافی دارند پس تعداد مخزنها رو افزایش بدند و یا مخزنهای فعلی رو با مخزن‌های بزرگتر جایگزین کنند و مخزن‌های فعلی رو هم بفروشند .

◼️ برای ساختمانهایی که مساحتِ جای مخزنها محدود هست ولی سقفِ اون مکان بلند هست پس بایستی از مخزن‌های عمودی یعنی استوانه‌ای و یا کتابی استفاده کنند .
◼️ بهترین مخزن ، مخزنِ پلیمری ۳ لایه ی ضدِ جلبک هست .

و یا پلیمری ۲ لایه که تا حدی هم شفاف هست و میشه مقدارِ آبِ داخلش رو از بیرونش دید .

◼️ مخزنها نباید در زیر آفتاب نصب بشه .
درب مخزنها هم همیشه باید محکم بسته باشه .

◼️ اگر افراد غریبه دسترسی دارند به مخزنها پس درب مخزنها بهتره قفل بشه .

◼️ ◼️ مخزن‌های پلیمری بایستی حتماً قبل از نصبش داخلش با آب و کمی مایع ظرفشویی به خوبی شسته و به خوبی هم آب شویی بشه تا مایع ظرفشویی هم کاملاً شسته بشه و آب شستشو باید کاملاً تخلیه بسه از مخزن

◼️ شناورِ مخزن باید طوری تنظیم بشه که بیشتری آبگیری انجام بشه یعنی تا ۵ سانت قبل از سرریز شدنِ آب باید آبگیری بشه .

◼️ برای اینکه مطمئن بشین که تا چه حد آبگیری میشه باید در صبح زود که فشار آب زیاد هست ، سطح آب در مخزنها رو چک کنید .

◼️ ◼️ اگر چند مخزن در ساختمان هست پس فقط کافیه یکیشون شناور داشته باشه و از کنتور آب بگیره . بقیه ی مخزنها کافیه از پایین وصل باشه به همون مخزن تا همگی با همدیگه آبگیری و خالی بشند (خاصیتِ ظروفِ مرتبط در فیزیک)
◼️ ◼️ اما یادتون باشه در این روش، همه‌ی مخزنها باید هم اندازه و هم ارتفاع باشه وگرنه مشکل پیش میاد .

ادامه دارد ...
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام

◼️ اگر در خانه یا محل کار از وای فای استفاده می‌کنید ، وارد تنظیماتش بشین و قدرت امواج رو تا حدِ امکان کاهش بدین .

چند مزیت داره :

✓ این کار باعثِ کاهش تعداد افرادی میشه که در واحدها و ساختمانهای اطراف، دسترسیِ دارند به وای فایِ شما پس احتمال هـک شدنِ وای فایِ شما کمتر میشه .

✓ وقتی با قدرتِ کمتر امواج بفرسته ، طول عمر دستگاه هم بیشتر میشه .

✓ امواج وای فایِ کمتر و ضعیف‌تر ، ضررِ کمتری هم داره برای کسانی که در معرض این امواج هستند .

◼️ کاهش قدرت امواج وای فای بسیار ساده هست :

★ مرورگر موبایل رو روشن کنید
★ آی پیِ وای فای که روی قوطیش و در کاتالوگش و در برچسب زیر دستگاه نوشته شده رو بنویسید در قسمت آدرس بار (Address bar) یعنی همونجایی که نوشته میشه www...

این آی پی معمولاً چیزی شبیه این هست :
192.168.1.100
★ بعدش یوزر و پسورد رو بنویسید .
یوزر معمولاً کلمه ی اَدمین هست (admin)

پسورد هم معمولاً در برچسب زیر دستگاه نوشته شده.

★ بعد از ورود به تنظیمات دستگاه میتونین یوزر و پسورد رو هم تغییر بدین

◼️ ◼️ در قسمت وای فای (WIFI) می‌تونید قدرتِ امواج رو انتخاب کنید و سپس دکمه ی تأیید رو بزنید .
معمولاً ۳ درجه داره :
High
Medium
Low
◼️ ابتدا کمترین قدرت رو انتخاب کنید و امتحان کنید .
اگر خوب هست پس دیگه تغییرش ندین .
اگر در بعضی از جاهای خانه امواج خیلی ضعیف هست پس ابتدا سعی کنید جای دستگاه رو عوض کنید تا با همون امواج ضعیف کار کنه .
اگر با جابجایی دستگاه مشکل حل نشد پس قدرت رو ببرید روی متوسط .
کار تمامه .
یوزر و پسورد رو هم در جایی یادداشت کنید.
 

MOHAMAD_ASEMOONI

کاربر بیش فعال
سلام

◼️ به هیچ وجه واحدی که مستأجر داره رو اجاره نکنید مگر اینکه قبل از نوشتن قرارداد ، مطمئن بشین که مستأجر فعلی مشکلی با تخلیه کردنِ نداره و قبل از تاریخ شروع قرارداد شما ، واحد رو تخلیه می‌کنه

◼️ ◼️ توضیح بیشتر:

◼️ خیلی پیش اومده که مالک رفته با یک نفر قرارداد اجاره بسته در حالی که مستأجر فعلی اصلاً قصد نداره واحد رو تخلیه کنه به دلایل مختلف . مثلاً گفته تا جایی مناسب پیدا نکنم تخلیه نمی‌کنم . برو هر کاری دوست داری انجام بده .

مالک هم اینها رو از آژانس املاک و مستأجر دوم پنهان کرده تا مثلاً مستأجر فعلی رو در مقابل کار انجام شده قرار بده و مجبور بشه واحد رو تخلیه کنه .

◼️ مشکل وقتی بزرگتر میشه که مستاجر دوم هم مهلتش در جایی که ساکن هست داره تمام میشه و باید در روز پایان قراردادش تخلیه کنه وگرنه طبق یکی از بندهای قرارداد باید هر روز که تأخیر می‌کنه در تخلیه واحد ، مبلغ زیادی به عنوان جریمه به مالک پرداخت کنه که البته این جریمه شرط و شروطی داره برای اینکه قابل مطالبه باشه

◼️ به هر حال همه‌ی این مشکلات فقط به خاطر اینه که مالک واحدش رو اجاره داده در حالی که واحدش مستاجر داره و مستأجر هم قصد تحویل دادنِ واحد در روزِ پایانِ قرارداد رو نداره.

◼️◼️◼️ پس واحدی که تخلیه هست یعنی کسی در اون ساکن نیست خیلی بهتر هست از واحدی که مستأجر داره. چه برای اجاره و چه برای خرید .

◼️ البته ممکنه برای خرید و فروش ، مالک واحدش رو با مستأجرش بفروشه که این مشکلی نداره به شرطی که خریدار هدفش از خرید ، برای سکونت خودش نباشه . پس در این صورت ، مالک جدید مشکلی نداره با مستأجرِ واحد

◼️ وقتی برای بازدیدِ واحد میرین ، اگر واحد مستأجر داره بهتره از خودش هم بپرسین که تاریخ تخلیه چه وقت هست و آیا مشکلی با تخلیه در اون تاریخ نداره ؟
===================================
◼️ هیچکسی نمی‌تونه مستأجر رو مجبور کنه که قبل از پایان قراردادش واحد رو تخلیه کنه مگر اینکه مستأجر مرتکبِ کار خلافی شده باشه مثل:
★ عدم پرداخت اجاره
★ استفاده از واحد برای هدفی غیر از آنچه که در قرارداد نوشته شده . مثلاً واحد مسکونی باشه ولی تبدیلش کرده باشه به کارگاه یا آرایشگاه با فروشگاه یا انبار و غیره
★ یا کارهای خلاف شرع و قانون انجام بده در واحد و در صورتِ این تخلف‌ها مالک می‌تونه از طریق مراجعِ ذی صلاحِ قانونی خیلی سریع حکم تخلیه بگیره و مستأجر رو وادار به تخلیه ی واحد کنه .


ذی صلاح یعنی دارای صلاحیت و اختیار .
یعنی صلاحیت دار ، اختیاردار
 
بالا