بررسی وضعیت سلامت عمومی معدن کاران

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلامت جامعه کارگری یک کشور به ویژه کشوری که مبنای آن متکی به صنعت می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود مشکلات روانی در بین کارکنان واحدهای صنعتی از معضلات بخش صنعت بوده و شواهدی از آسیب پذیری کارکنان مشاغل صنعتی وجود دارد با توجه به اینکه شرایط خاص معادن از لحاظ وضعیت محیطی و کاری باعث شده که کارگران این بخش یکی از آسیب پذیرترین کارکنان در بخش صنعت و معدن باشند. .

بر همین لیست بیماری های مهمی که معدن کاران با آن مواجه هستند در ذیل جمع آوری کنیم :

آسیب‌های شرایط نامناسب کاری در معدن

خطرات و شرایط نامناسب کاری که معدن‌کاران با آن مواجهند را به پنج گروه خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومی و روانشناختی طبقه‌بندی می‌شود .

افت شنوایی؛ عارضه‌ معمولِ کار در معدن

صدا ،گرما و رطوبت، ارتعاش پرتوها و تاریکی از عوامل مشکل‌زای دیگر در معادن هستند. کنترل صدا در معدن امروز امری دشوار بوده و مشکل افت شنوایی ناشی از صدا در معدن امری معمول برای کارگران معدن است. همچنین گرما و رطوبت در مناطق گرمسیر و معادن زیرزمینی عمیق از دیگر مشکلات شایع است.

پرتوهای رادون و افزایش ریسک سرطان

مواجهه با پرتو های رادون در معادن زیرزمینی را مسبب افزایش ریسک سرطان ریه معرفی میشود .

خطر آب مروارید و آسم شغلی ناشی از تشعشعات ماورای بنفش خورشیدی ، همچنین مواجهه با تشعشعات مادون قرمز منجر به تنش گرمایی و آب مروارید میشود .

بر اساس گزارشات، مواجهه با مواد فرّار ناشی از قطران زغال سنگ در ریخته‌گری آلومینیوم باعث افزایش ریسک سرطان ریه و مثانه شده است و آسم شغلی نیز یکی از مشکلات معدن‌کاران است. انفجار گرد و غبار زغال سنگ و گاز متان در معادن زیرزمینی هنوز به عنوان یک مشکل جدی که نیاز به پایش و مدیریت جامعه دارد، باقی مانده است. همچنین در برخی از عملیات معدن‌کاری طلا، هنوز از جیوه برای جداسازی طلا استفاده می‌شود که مسمومیت ناشی از تنفس بخارات جیوه نیز تهدیدی برای سلامتی کارگران معدن است.

بزرگ‌ترین گروه بیماری‌های شغلی در معدن‌کاران :

اختلالات ترومای تجمعی هنوز به عنوان بزرگترین گروه بیماری‌های شغلی در معدن‌کاران مشاهده می‌شود.​منبع : ایسنا ، کوشش
 
بالا