بحث و گفتگو- صنایع غذایی (برنامه ریزی،ادامه تحصیل،... )

Savant

عضو جدید
«سرفصل درس کنسرو»
 • پودمان1: مراحل كنسروسازي
پيمانه 1-1: انتخاب مواد اوليه
پيمانه 1-2: تميز کردن
پيمانه 1-3: درجه بندي و سورتينگ
پيمانه 1-4: پوست گيري
پيمانه 1-5: آنزيم بري
پيمانه 1-6: پرکني
پيمانه 1-7: اگزاستينگ
پيمانه 1-8: درب بندي
 • پودمان2: ظروف بسته بندي غذاهاي کنسروي
 • پودمان 3: فرايند حرارتي
پيمانه 3-1: محاسبه زمان استرليزاسيون
پيمانه 3-2: تجهيزات فرايند حرارتي
پيمانه 3-3: سرد کردن
 • پودمان 4: انواع آزمايشات رايج
 • پودمان5: انواع فساد محصولات کنسروي
 • پودمان 6: فراورده هاي کنسروي

 

Savant

عضو جدید
«سرفصل درس اصول نگهداري»
 • پودمان 1: فساد مواد غذايي و انواع آن
 • پودمان 2: روش هاي مختلف نگهداري
پيمانه 2-1: استفاده از خشک کردن در نگهداري مواد غذايي
پيمانه 2-2: استفاده از سرما و انجماد در نگهداري مواد غذايي
پيمانه 2-3: نگهداري با سيستم هواي کنترل شده
پيمانه 2-4: نگهداري با اتمسفر تغيير يافته
پيمانه 2-5: نقش نمک در جلوگيري از فساد مواد غذايي
پيمانه 2-6: نقش قند در نگهداري مواد غذايي
پيمانه 2-7: استفاده از اشعه در نگهداري مواد غذايي
پيمانه 2-8: استفاده از دود در نگهداري مواد غذايي
پيمانه 2-9: نگهداري شيميايي مواد غذايي
 

Savant

عضو جدید
«سرفصل درس اصول مهندسي»
 • پودمان 1: ابعاد و آحاد
پيمانه 1-1: فشار
پيمانه 1-2: چگالي
پيمانه 1-3: آنتالپي
پيمانه 1-4: توان
پيمانه 1-5: زاويه لغزش
پيمانه 1-6: زاويه زيپوز
پيمانه 1-7: تخلخل
پيمانه 1-8: ميزان رطوبت
 • پودمان 2: موازنه جرم
 • پودمان 3: مکانيک سيالات
پيمانه 3-1: نوع رژيم هاي جرياني
ريزپيمانه 3-1-1: آرام
ريزپيمانه 3-1-2: بينابيني
پيمانه 3-2: ويسکوزيته
پيمانه 3-3: ويسکومترها
پيمانه 3-4: انواع پمپها
پيمانه 3-5: قانون برنولي
پيمانه 3-6: کاويتاسيون
پيمانه 3-7: کارايي پمپ
 • پودمان4: رِِئولوژي
پيمانه 4-1: سيالات نيوتني
پيمانه 4-2: سيالات غير نيوتني وابسته به زمان و غير وابسته به زمان
 • پودمان5: انتقال حرارت
پيمانه 5-1: انتقال حرارت پايا
ريزپيمانه 5-1-1: ديواره
ريزپيمانه 5-1-2: لوله هاي ساده
ريزپيمانه 5-1-3: لوله هاي مرکب
پيمانه 5-2: انتقال حرارت ناپايا
ريزپيمانه5-2-1: استوانه
ريزپيمانه 5-2-2: صفحه
ريزپيمانه 5-2-3: کره
ريزپيمانه 5-2-4: تشعشع
ريزپيمانه 5-2-5: جابجايي
ريزپيمانه 5-2-6: مبدلهاي حرارتي
 • پودمان6: ترموديناميک و سيکل تبريد
پيمانه 6-1: كندانسور
پيمانه 6-2: کمپرسور
پيمانه 6-3: سيکل بخار
ريزپيمانه 6-3-1: اواپراتور
ريزپيمانه 6-3-2: کندانسور
ريزپيمانه 6-3-3: ديگ بخار
 • پودمان 7: سايکرومتري و کاربردهاي آن
پيمانه7-1: تهويه هوا
پيمانه 7-2: خشک کردن
 

Savant

عضو جدید
« سرفصل درس اصول طراحي کارخانه»​
 • پودمان 1: طراحي كارخانجات صنايع غذايي
پيمانه 1-1: شناخت و معرفي كالا
 • پودمان 2: محاسبه كارايي فيزيكي و اقتصادي كالاهاي توليدي
 • پودمان 3: نشانه‌هاي يك طرح خوب
پيمانه 3-1: عوامل موثر بر انتخاب محل كارخانه
پيمانه 3-2: نشانه‌هاي استاندارد فرايند
ريزپيمانه 3-2-1: الگوهاي جريان مواد
پيمانه 3-3: انواع طبقه‌هاي كارخانه
پيمانه 3-4: حمل و نقل مواد (سيستم‌هاي انتقال)
پيمانه 3-5: خصوصيات قابل توجه در ايجاد ساختمان واحدهاي صنايع غذايي
پيمانه 3-6: انبارها و بخش هاي وابسته
پيمانه 3-7: ديگ بخار
ريزپيمانه 1-7-1: مقدار بخار مورد نياز در كارخانه
ريزپيمانه 1-7-2: سوخت كارخانجات مواد غذايي
پيمانه 3-8: پمپ‌ها
پيمانه 3-9: برق كارخانه
پيمانه 3-10: فاضلاب كارخانجات موادغذايي
پيمانه 3-11: بخش‌هاي رفاهي كاركنان
پيمانه 3-12: لوله، اتصالات و شير‌آلات كارخانه صنايع غذايي
ريزپيمانه 3-12-1: محافظت كاتدي
 • پودمان 4: محاسبات و بررسي‌هاي اقتصادي طرح سرمايه‌هاي ثابت
 • پودمان5: برآورد پرسنل مورد نياز
 

Savant

عضو جدید
در کنار اینها درس زبان هم از 504 برای عمومی و از تالیف دکتر مسیحا برای تخصصی استفاده میکنیم.
 

darya_01

عضو جدید
سلام ببخشید برای زبان تخصصی چه کتابی رو گفتین؟food science مال سمت خوب نیست؟
یک سوال مثلا برای ریاضی در 9 روز اعداد مختلط که یک پودمانه خونده میشه؟
 
آخرین ویرایش:

Savant

عضو جدید
سلام ببخشید برای زبان تخصصی چه کتابی رو گفتین؟food science مال سمت خوب نیست؟
یک سوال مثلا برای ریاضی در 9 روز اعداد مختلط که یک پودمانه خونده میشه؟

کتاب english for students of food sciences که تالیف آقای جزایری هست خوبه اما به نظر من خیلی ثقیل هستش. ولی کتاب english for students of food science and technology که مولفینش آقایان سلیمی ، عدالت نمین و مسیحا هستن ، به نظر من استاندارد تر هست و حتی راهنما هم داره که آقای توحیدی ترجمه کرده.


در مورد پودمانها حق با شماست . تو پست اول هم گفتم باید یه فکری به حال پیمانه ها کرد. مثلا نمیشه انتگرال رو تو 9 روز تموم کرد و اعداد مختلط هم 9 روز نمیخواد پس اضافه این میره رو اون. اما اینکه هر پودمان چقدر میخواد شما نظر بدین .
 
آخرین ویرایش:

Savant

عضو جدید
خود سرفصلهای سه آزمون سنجش به این شکل هست :

اصول مهندسي:

بخش اول: 30 درصد

1- ابعاد و آحاد شامل: فشار، چگالي، آنتالپي، توان، زاويه لغزش، زاويه زيپوز، تخلخل، ميزان رطوبت.
2- مکانيک سيالات شامل نوع رژيم هاي جرياني: آرام، بينابيني، ويسکوزيته، ويسکومترها، انواع پمپها، قانون برنولي، کاويتاسيون، کارايي پمپ.

بخش دوم: 30 درصد
1- رِِِِئولوژي شامل سيالات نيوتني، غير نيوتني: وابسته به زمان و غير وابسته به زمان.
2- انتقال حرارت شامل انتقال حرارت پايا: ديواره و لوله هاي ساده و مرکب ناپايا: استوانه، صفحه، کره، تشعشع، جابجايي، مبدلهاي حرارتي.

بخش سوم: 40 درصد
1- موازنه جرم
2- ترموديناميک و سيکل تبريد شامل کندانسور، کمپرسور.....، سيکل بخار شامل اواپراتور، کندانسور، ديگ بخارو....
3- سايکرومتري و کاربردهاي آن در تهويه هوا، خشک کردن و....

سرفصل درس شيمي مواد غذايي
اين سرفصلها با توجه به مباحث مطرح شده در 6 سال اخير انتخاب شده است

1- 30 درصد اول شامل:
الف 23% کربوهيدراتها :
ترکيبات مونو، دي و اوليگو ساکاريدي از لحاظ ساختار و واکنشهاي مربوطه
پلي ساکاريدها شامل نشاسته ، پکتين، صمغها، سلولز و مشتقات آنها
کاربرد کربوهيدراتها و مشتقات آنها
ب: 4% آب:
انواع آب موجود در ماده غذايي
فعاليت آب و اثر آن در پايداري غذاهاي مختلف
ج) 3% سيستم مواد غذايي:
کلوئيدها، ژلها و امولسيونها
پايدارکنندهاي سيستمهاي مختلف مواد غذايي

2- 30 درصد دوم شامل:
الف) 20% پروتئينها:
ساختار اسيدهاي آمينه، پپتيدها و پروتيئنها و نيروهاي موثر درون آنها
دناتوره شدن پروتئينها و واکنشهاي شيميايي
خواص عملکردي و کيفيت تغذيه اي پروتئين ها
پروتئينهاي متعارف شامل گوشت، غلات، شير، تخم مرغ، ماهي و سويا
ب) 5% عطر و طعم:
شيرين کنندها
افزاينده هاي طعمي
ترکيبات عامل بد طعمي
ج) آنزيم:
استفاده کاربردي آنزيمها
پايداري آنزيمها
واکنشهاي آنزيمي و وجود آنها در مواد غذايي مختلف

3- 40 درصد سوم شامل:
الف) 23% چربيها:
انواع اسيدهاي چرب و تري گليسيريدها
مشتقات تري گليسيريدها
اکسيداسيون و عوامل موثر در آن
آزمايشات بررسي کيفيت چربيها و روغنها
فرايندهاي به کار رفته در روغنها و چربيها
ب) 10% رنگدانه:
انواع مواد رنگي
اثر فرايند بر ايجاد مواد رنگي
ج) 5% قهوه اي شدن
قهوه اي شدن آنزيمي و غير آنزيمي
د) 2% ويتامينها:
انواع و يتامينها و مشتقات آنها

رياضي

بخش اول: 30 درصد

1- توابع شامل: دامنه، برد، توابع زوج و فرد، معکوس تابع، دوره تناوب، توابع پوشا، توابع صعودي، نزولي و يک به يک
2- حد و پيوستگي شامل: قواعد هم ارزي، ابهامات مقدماتي، ابهامات نهايي
3- مجانب

بخش دوم 30 درصد
1- مشتق توابع شامل: ضمني، زنجيره اي، پارامتري، مشتق گيري از توابع مرکب
2- کاربرد مشتق شامل: اکسترممهاي نسبي، تعيين نقطه عطف، تقعر و تحدب، اکسترممهاي مطلق
3- انتگرال شامل: معين و نامعين با استفاده از قواعد انتگرال گيري

بخش سوم (40 درصد آخر)
1- تکنيکهاي انتگرال گيري شامل: روش تغيير متغير، جزء به جز، تجزيه کسرها، انتگرالهاي مثلثاتي
2- معادلات ديفرانسيل شامل مرتبه اول جدايي پذير، کامل، خطي
3- کاربرد انتگرال شامل: محاسبه مقدار متوسط يک تابع در يک فاصله، محاسبه سطح محصور به دو منحني
4- توابع چند متغييره شامل: دامنه، حد و مشتقات جزئي
5- اعداد مختلط

سرفصل درس ميکروبيولوژي مواد غذايي
1- 30 درصد اول شامل:
ويژگيهاي باکتريها و قارچها
روش شناسايي باکتريها و قارچها
عوامل موثر بر رشد ميکروارگانسيمها:
عوامل دروني و بيروني

2- 30 درصد دوم شامل:
بيماريهاي غذايي:
مسموميتها و عفونتهاي مواد غذايي
علل شيوع و عوارض آنها
اثر روشهاي نگهداري مواد غذايي بر ميکروبها:
مواد نگهدارنده
انجماد و سرد کردن
خشک کردن
پاستوريزاسيون و استريليزاسيون
استفاده از اتمسفر تغيير يافته
تعيين مقاومت حرارتي
استفاده از ميکروارگانيسمها در فرآوري مواد غذايي:
فرآوردههاي لبني تخميري
ترشيجات
نان

3- 40 درصد سوم شامل:
فساد مواد غذايي مختلف:
گوشت و ماهي
سبزيجات و ميوه ها
مواد غذايي کنسروي
غلات
قند
شير و فرآوردههاي لبنيلبنيات:

(30% اول)
ترکيبات شير: عوامل موثر بر کميت و کيفيت شير
خواص فيزيکي شير
اجزاي اصلي شير

(30% دوم)

فرايند صنعتي شير: عمليات حرارتي
هموژنيزاسيون
*****اسيون غشايي

(40% آخر)

تکنولوژي توليد محصولات: شير خشک
کره
بستني
ماست
پنير

غلات:

(30% اول)
گونه هاي گندم
مشخصات فيزيکي دانه گندم
مشخصات کيفي گندم
ترکيبات گندم
نگهداري گندم
آفت زدايي
آسياب کردن گندم
مشروط کردن گندم

(30% دوم)

نگهداري آرد گندم
عوامل موثر بر کيفيت آرد
تکنولوژي نان
تکنولوژي ماکاروني

(40% آخر)

تکنولوژي بيسکوئيت
کراکر
کيک
فراورده هاي جو
گلوتن، نشاسته و گلوکز مايع
شکلات سازي

قند:

(30% اول)
شيمي ساکارز
مواد تشکيل دهنده چغندرقند
عوامل موثر بر کريستاليزاسيون ساکارز
روش هاي نمونه برداري
سيلو يا نگهداري چغندرقند
انتقال چغندر به کارخانه
خلال کردن چغندر

(30% دوم)

ديفوزيون
راه هاي شناخت عفونت
تصفيه شربت خام

(40% آخر)

تغليظ شربت (اواپراسيون)
کريستاليزاسيون
ضايعات کارخانه قند
توليد قند کله و حبه

روغن:

(30% اول)

ساختار روغن ها و چربي ها
آماده سازي دانه هاي روغني براي روغن کشي
پوست گيري
خرد کردن
عمليات حرارتي (پختن)

(30% دوم)

روش هاي استخراج
انواع حلال ها
انواع اکستراکتورها
صمغ گيري
تصفيه قليايي
رنگ بري

(40% آخر)
هيدروژنيزاسيون
بي بو کردن
شورتنينگ
مارگارين
ويژگي هاي روغن هاي نباتي خوراکي

کنسرو:

(30% اول)

انتخاب مواد اوليه
تميز کردن
درجه بندي و سورتينگ
پوست گيري
آنزيم بري
پرکني
ظروف بسته بندي غذاهاي کنسروي

(30% دوم)

اگزاستينگ
درب بندي
فرايند حرارتي
محاسبه زمان استرليزاسيون

(40% آخر)
تجهيزات فرايند حرارتي
سرد کردن
انواع آزمايشات رايج
انواع فساد محصولات کنسروي
فراورده هاي کنسروي

اصول نگهداري:

(30% اول)

فساد مواد غذايي و انواع آن
روش هاي مختلف نگهداري
استفاده از خشک کردن در نگهداري مواد غذايي

(30% دوم)
استفاده از سرما و انجماد در نگهداري مواد غذايي
نگهداري با سيستم هواي کنترل شده
نگهداري با اتمسفر تغيير يافته

(40% آخر)

نقش نمک در جلوگيري از فساد مواد غذايي
نقش قند در نگهداري مواد غذايي
استفاده از اشعه در نگهداري مواد غذايي
استفاده از دود در نگهداري مواد غذايي
نگهداري شيميايي مواد غذايي


طراحي کارخانجات

30% اول

1- طراحي کارخانجات صنايع غذايي
2- شناخت و معرفي کالا
3- محاسبه کارايي فيزيکي و اقتصادي کالاهاي توليدي
4- نشانه هاي يک طرح خوب
5- عوامل موثر بر يک طرح خوب
6- نشانه هاي استاندارد فرايند
7- الگوهاي جريان مواد
8- انواع طبقه بندي هاي کارخانه

30% دوم
1- حمل و نقل مواد (سيستم هاي انتقال )
2- خصوصيات قابل توجه در ايجاد ساختمان واحدهاي صنايع غذايي
3- انبارها و بخش هاي وابسته
4- ديگ بخار
5- مقدار بخار مورد نياز د کارخانه
6- سوخت کارخانجات مواد غذايي
7- پمپ ها

40% آخر
1- برق کارخانه
2- فاضلاب کارخانجات مواد غذايي
3- بخش هاي رفاهي کارکنان
4- برآورد پرسنل مورد نياز
5- لوله اتصالات و شير آلات کارخانه صنايع غذايي
6- محافظت کاتدي
7- محاسبات و بررسي هاي اقتصادي طرح سرمايه هاي ثابت

طراحي کارخانجات

30% اول

1- طراحي کارخانجات صنايع غذايي
2- شناخت و معرفي کالا
3- محاسبه کارايي فيزيکي و اقتصادي کالاهاي توليدي
4- نشانه هاي يک طرح خوب
5- عوامل موثر بر يک طرح خوب
6- نشانه هاي استاندارد فرايند
7- الگوهاي جريان مواد
8- انواع طبقه بندي هاي کارخانه

30% دوم
1- حمل و نقل مواد (سيستم هاي انتقال )
2- خصوصيات قابل توجه در ايجاد ساختمان واحدهاي صنايع غذايي
3- انبارها و بخش هاي وابسته
4- ديگ بخار
5- مقدار بخار مورد نياز د کارخانه
6- سوخت کارخانجات مواد غذايي
7- پمپ ها

40% آخر
1- برق کارخانه
2- فاضلاب کارخانجات مواد غذايي
3- بخش هاي رفاهي کارکنان
4- برآورد پرسنل مورد نياز
5- لوله اتصالات و شير آلات کارخانه صنايع غذايي
6- محافظت کاتدي
7- محاسبات و بررسي هاي اقتصادي طرح سرمايه هاي ثابت

 

Savant

عضو جدید
حالا پودمانها به صورت درشت تر در این جا قرار گرفته . یعنی اونجا گفتم یک پودمان اینقدر زمان میخواد ، اونو حذف کردم به جاش از سیستم آزمونشون استفاده میکنیم. پس میشه هر ماه 30 درصد. 40 درصد آخر هم در 45 شب که جمعا میشه 3 ماه و نیم. یقیه رو به دور کردن اختصاص میدیم.
 

Savant

عضو جدید
من با برنامه ریزی پارسه پیش میرم
میشه بگید شما میکروبیلوژی مواد غذایی رو چطور می خونید که
نکاتش یادتون نره؟؟؟
من میکروب رو اول از روی درسنامه میخونم. یادمه پارسال تمام مخمرها و کپکهرو با فسادی که ایجاد میکردن رو حفظ بودم. باکتریها هم که از قبل یه چیزایی ازشون میدونستم.
اولین کارم این بود که اونهارو خلاصه وار روی برگه های کوچک مینوشتم. بعد تکرار میکردم. دیگه نیازی به صرف وقت بیشتر برای دور کردن نمیخواست. مثلا مینوشتم : آلترناریا ، یه فلش جلوش میکشیدم بعد اول خصوصیاتش رو مینوشتم اینطوری : میسلیوم با دیواره عرضی + تولید کنیدیوفور تیره
بعد یه فلش دیگه میکشیدم و فسادی که ایجاد میکنه یا تاثیرش رو در مواد غذایی مینوشتم اینطوری : شاخص ترین کپک حمله کننده به گوجه + عامل steam end rot در میوه جات ترش و در آخر هم چندتا گونه مهمشو مینوشتم
روی هر تکه کاغذ فقط یک جنس رو مینوشتم.
برای مطالب دیگه هم مثلا بخش فسادها درسنامه خیلی جالب دسته بندی کرده
فساد هر محصول روی یک تکه کاغذ : مثلا فساد سرکه : اول خصوصیات سرکه فاسد شده رو مینوشتم اینطوری : لزج شدن + از بین رفتن اسید استیک. بعد عامل اصلی فساد رو مینوشتم : استوباکتر استی زیرگونه زایلینوم
والی آخر
فقط باید بلد باشیم بهترین نکات رو روی اون برگ کاغذ یادداشت کنیم.
اینطوری با تکرار این برگه های کاغذ که خیلی راحت هم حمل میشن میتونیم تا حدودی مطالب رو به حافظه بلند مدتمون منتقل کنیم.
 
آخرین ویرایش:

مهندس شکوفه

عضو جدید
من میکروب رو اول از روی درسنامه میخونم. یادمه پارسال تمام مخمرها و کپکهرو با فسادی که ایجاد میکردن رو حفظ بودم. باکتریها هم که از قبل یه چیزایی ازشون میدونستم.
اولین کارم این بود که اونهارو خلاصه وار روی برگه های کوچک مینوشتم. بعد تکرار میکردم. دیگه نیازی به صرف وقت بیشتر برای دور کردن نمیخواست. مثلا مینوشتم : آلترناریا ، یه فلش جلوش میکشیدم بعد اول خصوصیاتش رو مینوشتم اینطوری : میسلیوم با دیواره عرضی + تولید کنیدیوفور تیره
بعد یه فلش دیگه میکشیدم و فسادی که ایجاد میکنه یا تاثیرش رو در مواد غذایی مینوشتم اینطوری : شاخص ترین کپک حمله کننده به گوجه + عامل steam end rot در میوه جات ترش و در آخر هم چندتا گونه مهمشو مینوشتم
روی هر تکه کاغذ فقط یک جنس رو مینوشتم.
برای مطالب دیگه هم مثلا بخش فسادها درسنامه خیلی جالب دسته بندی کرده
فساد هر محصول روی یک تکه کاغذ : مثلا فساد سرکه : اول خصوصیات سرکه فاسد شده رو مینوشتم اینطوری : لزج شدن + از بین رفتن اسید استیک. بعد عامل اصلی فساد رو مینوشتم : استوباکتر استی زیرگونه زایلینوم
والی آخر
فقط باید بلد باشیم بهترین نکات رو روی اون برگ کاغذ یادداشت کنیم.
اینطوری با تکرار این برگه های کاغذ که خیلی راحت هم حمل میشن میتونیم تا حدودی مطالب رو به حافظه بلند مدتمون منتقل کنیم.
خیلی ممنون خیلی بم کمک کردین
راهنماییتون حتما به دردم می خوره
امیدوارم تو کنکور موفق بشیم
 

Savant

عضو جدید
سلام، به نظر من سرفصل پارسه از بقیه بهتره
فایل pdf سرفصل رو اینجا ببینید

پارسه خوبیش اینه که 25 % به 25 % طبقه بندی کرده.
اما بدیش اینه که روی بخشهای تکنولوژیها دقیق نشده. مثلا گفته 25% دوم فقط قند و اصول نگهداری بخونید اونم کامل. در حالی که اکسین میگه از هر تکنولوژی فقط 30% رو بخونید. اینطوری همه تکنولوژیها با هم خونده میشن . حالا دیگه نمیدونم نظر شما در این باره چیه؟
 

a3emoon

عضو جدید
دوستان هرکی پایه است از روی این برنامه از اول مهر شروع کنیم به خوندن اگه به مشکل برخوردیم یا سوال ایجاد شد همین جا مطرح میکنیم.
درسها پودمانهای مختلفی دارن. به همین دلیل یک برنامه سه ماهه ونیمه برای خوندن در نظر گرفتم و بقیه رو به دور کردن اختصاص میدیم.

اینم برنامه اکسین . هرکی بهتر از این داره بزاره :

سلام
می شه بیشتر توضیح بدین .
من گیج شدم . هر کدوم از این پودمان ها توی چه مدت باید خونده بشه ؟
یا این 30% اکسین و 25% پارسه برای چه مدت هست ؟
ممنون .:gol:
 

ehsan989

عضو جدید
سلام
می شه بیشتر توضیح بدین .
من گیج شدم . هر کدوم از این پودمان ها توی چه مدت باید خونده بشه ؟
یا این 30% اکسین و 25% پارسه برای چه مدت هست ؟
ممنون .:gol:
سلام، راجع به سرفصلها پرسیده بودید.
ببینید این سرفصل ها شمارو محدود نمی کنن. این بستگی به خود شما داره که مثلا 25 درصد اول رو تو چه مدتی بتونید بخونید. مثلا من خودم از اول مهر می خوام شروع کنم و از سرفصل پارسه استفاده می کنم و برای هر 25 درصدِ سرفصل 25 روز در نظر گرفتم. یعنی کل برنامم می شه 100 روز.
واقعا سرفصل بهترین نوع برنامه ریزی واسه کنکور ارشده.
بازم اگه سوالی بود بپرسید.
 

Savant

عضو جدید
سلام
می شه بیشتر توضیح بدین .
من گیج شدم . هر کدوم از این پودمان ها توی چه مدت باید خونده بشه ؟
یا این 30% اکسین و 25% پارسه برای چه مدت هست ؟
ممنون .:gol:
از برنامه صفحه 2 استفاده کن. همونه . فقط درصدهاشم معلوم کرده. هر 30 % رو در یک ماه میخونیم. 40 % آخر رو هم در 45 روز.
 
آخرین ویرایش:

a3emoon

عضو جدید
سلام، راجع به سرفصلها پرسیده بودید.
ببینید این سرفصل ها شمارو محدود نمی کنن. این بستگی به خود شما داره که مثلا 25 درصد اول رو تو چه مدتی بتونید بخونید. مثلا من خودم از اول مهر می خوام شروع کنم و از سرفصل پارسه استفاده می کنم و برای هر 25 درصدِ سرفصل 25 روز در نظر گرفتم. یعنی کل برنامم می شه 100 روز.
واقعا سرفصل بهترین نوع برنامه ریزی واسه کنکور ارشده.
بازم اگه سوالی بود بپرسید.

سلام
ممنون از توضیحتون .
راستش من وقت آزاد کمی دارم . و واقعا نیاز به یه برنامه درست و حسابی واسه خوندن دارم تو این مدت کم .مثل یه برنامه ی روزانه. مثلا سه روز کامل سر کارم هستم و سه روز دیگه نه . برنامه های جانبیم زیاد دارم . گاهی فکر می کنم خوندنم فایده ای نداره . مشاوره هام که به درد نمی خورن .
نظر شما چیه ؟
به نظرتون فایده داره من بخونم ؟ می تونم موفق باشم ؟
 

Savant

عضو جدید
من بیشتر سعی میکنم از روی کتاب بخونم. بعد میرم سراغ درسنامه و همراه با اون نکات پارسه رو هم میخونم. قصد دارم سنجش تکمیلی رو هم گیر بیارم. چند تا جزوه مشهد هم دارم که روغنشو از روی اون میخونم.
 

ehsan989

عضو جدید
حاجی چجوری می خوای تو این وقت کم این همه منبع رو بخونی؟؟؟؟؟؟!!!!! خوندن کتابای مرجع 2 سال وقت می خواد!!!!
 

Savant

عضو جدید
سلام
ممنون از توضیحتون .
راستش من وقت آزاد کمی دارم . و واقعا نیاز به یه برنامه درست و حسابی واسه خوندن دارم تو این مدت کم .مثل یه برنامه ی روزانه. مثلا سه روز کامل سر کارم هستم و سه روز دیگه نه . برنامه های جانبیم زیاد دارم . گاهی فکر می کنم خوندنم فایده ای نداره . مشاوره هام که به درد نمی خورن .
نظر شما چیه ؟
به نظرتون فایده داره من بخونم ؟ می تونم موفق باشم ؟
اگر در کارت اگر باشد ، نه ! ولی اگر ، اگر رو بذاری کنار حتما موفق میشی. منم الان اگر تو کارمه به همین دلیل شک دارم در قبولی. البته اگر من در مورد انتخاب کار یا ادامه تحصیل هست وگرنه به خودم اطمینان دارم اگر بخونم موفق میشم. این پست چقد اگر توش بود !
 
منابع ارشد

منابع ارشد

سلام مهندسین خواهشا اگه کسی امار منابع ارشد صنایع غذایی داره به بقیه م(خودم)بده میگن جزوه طراحای کنکور عالیه کسی داره؟من پارسال 500 شدم پارسه خوندم:redface:
 

a3emoon

عضو جدید
سلام
نمی دونم چرا شونصدتا تاپیک برای منابع ارشد در بخش صنایع غذایی داریم . ولی بازم به نتیجه ای نمی رسیم !
 
سلام مهندسین خواهشا اگه کسی امار منابع ارشد صنایع غذایی داره به بقیه م(خودم)بده میگن جزوه طراحای کنکور عالیه کسی داره؟من پارسال 500 شدم پارسه خوندم:redface:
:eek: شما که 500 شدی یعنی با 500 ارشد قبول نمی شدی که بازم اومدی دنبال جزوه و.......؟
 
تکمیل ظرفیت ازاد ارشد89

تکمیل ظرفیت ازاد ارشد89

بچه ها کسی امار تاریخ تکمیل ظرفیتو داره بزاره تو ایین تاپیک که کمکی باشه واسه مهندسین ارشد جوان.ممنون;)
 
راهنمایی

راهنمایی

سلام مهندس منم تبریک میگم ایشالا دکتری
مریم خانوم من 500 شدم اما ریاضی وزبان رو کنار گذاشتم اما امسال میخوام قبول بشم
اینم درصدامه.فقط پارسه خوندم.گیرم رو ریاضی وزبانه چیکارکنم؟
زبان 1.11
ریاضی2.22
شیمی 54.67
میکروب41.3
تکنولوژی 39.39
اصول40
بنظرت چی بخونم؟ازت میخوام منو کمک کنی؟خواهشا منتظ
 

sanamjon

عضو جدید
دوست من رتبه 12 امسال رو آورد. از تير درس خوندن رو شرع كرد و از مهر روزي 8 تا 10 ساعت ميخوند. رياضي رو 47% زد. بقيه درصدهاش يادم نيست.

درسنامه جامع كارشناسي ارشد، صنايع غذايي براي دوره كردن خوبه، پارسه هم براي اينكه به عنوان پايه باشه. ولي بايد حتما نكات جزوات ديگه رو هم واردش كنين.

گامي به سوي كارشناسي ارشد هم خوبه ولي قديميه. ويرايش جديدش 90% كارش انجام شده ولي هنوز چاپ نشده. ممكنه به كنكور ما نرسه:(:(
 
ارشدها جواب بدن

ارشدها جواب بدن

سلام میخواستم از کسانی که ارشد خوندن یا فارق التحصیل ارشد هستندبپرسم حالا که ارشد صنایع غذایی خوندید راضی هستید؟یعنی به نظرتون ارشد رشته صنایع وگرایش هاش رو بخونم بهتره یاکلا برای ارشد یه رشته ی دیگه بخونم؟اگر ممکنه نظر بدید تا بتونم از تجربتون استفاده کنم ؟از لحاظ بازار کارهم بگید؟ارشد بخونم راحتتر کار پیدا میکنم؟ممنون ازهمه مهندسای فعال تالار
 
بالا