[المان شهری] هزارتویی از جنس استیل/ ژانک/ بلژیک

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز


گروه معماریGijs Van Vaerenbergh مِیز و هزار تویی بزرگ از جنس استیل به عنوان یک منومان شهری طراحی کردند. این سازه قرار است در مقابل ساختمانC-MINE Art Centre و به طول یک کیلومتر در شهر ژانک، بلژیک ساخته شود.

منبع:آرل
 
بالا