اصطلاحات رایج در فیلم های زبان انگلیسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I have no for my breakfast

دیگه به نه شنیدن عادت کردم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🤫Count on me
رو من حساب کن

😶Dinner is on me
شام مهمون من

😖It’s on me
من حساب میکنم

🤗let’s go Dutch
بیایید دنگی دنگی حساب کنیم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
این قدر قضیه رو بزرگ نکن ☹️


Don’t be so dramatic ☹️
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I won't tell a soul

به احدی نمیگم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
It's beneath my dignity

در شأن من نیست
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I get that a lot

خیلیا بهم میگن
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
➡️Benching someone...
✔️کسی رو تو آب نمک گذاشتن...

🔵مثال:
⭐️I think she's benching me🥹
فکر کنم که اون منو تو آب نمک گذاشته.

⭐️Ali is benching you cause his also chatting with sarah🤨
علی تو رو تو آب نمک گذاشته به خاطر اینکه با سارا هم صحبت می‌کنه.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Stick one's neck out
آبروی خود را به خطر انداختن

🟡مثال:
1️⃣I’m really sticking my neck out by investing my money in this idea.😬
من واقعا دارم با سرمایه گذاری پولم روی این ایده آبرومو به خطر ميندازم!


2️⃣John stuck his neck out and told the boss what he thought of him.😒
جان آبروشو به انداخت و به رئیس گفت که راجبش چی فکر میکنه. (گذشتست)
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بزار بهش فکر کنم

Let’s sleep on it
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I rest my case

من دیگه حرفی ندارم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
It just wasn't meant to be

قسمت نبود
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🔸چند تا اصطلاح باحال عامیانه ی انگلیسی:

⭐️holy moly: جَلل خالق

⭐️Roly poly:تپلی مپلی

⭐️Itsy bitsy :کوچولو موچولو

⭐️teeny weeny:ریزه میزه

⭐️lovely dovey:عشقولانه

⭐️okay dokey:باشه حتما

⭐️Willy nilly:چه بخوایی چه نخوایی

⭐️Goochy goochy goo:گوگولی مگولی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
لگد به بختت نزن 🤔

Don’t push your luck😆
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
To be on your high horse...🐎
🟢لج کردن، حرف خودتو زدن...

🔸مثال:
1️⃣If she’d get down off her high horse for a moment, she might realize there’s better way for learning English

اگه یلحظه از خر شیطون بیاد پایین می‌بینه که راه بهتری هم برای یادگیری زبان انگلیسی هست.

2️⃣He is on his high horse and doesn't pay attention to us

اون فقط حرف خودشو می‌زنه (لج میکنه) و به ما توجهی نمی‌کنه.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️Keep your shirt on!
don't lose your temper; stay calm!
یعنی خونسرد باش 😮💨
کنترلت رو از دست نده و آروم باش!

🔅 مثال:
⭐️Keep your shirt on! Your car isn't even scratched!
خونسرد باش! ماشینت حتی خش هم نیوفتاده!
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
📢Go around

یعنی حول چیزی گشتن ، دور یه چیزی گشتن

➡️Planets go around the sun .
سیاره ها دور خورشید میچرخن.

➡️I asked them to go around the house to see ، where are they ?
من ازشون خواستم برن دور خونه رو بچرخن که ببین اون ها کجا هستند؟

اما امروز یه معنی دیگه رو قراره با هم یاد بگیریم

➡️Enough to go around : enough for each person
یعنی کافی بودن ، به همه رسیدن

➡️is there enough ice cream to go around?
آیا بستنی کافی هست به همه برسه؟

➡️there aren’t enough books to go around .
کتاب های کافی وجود نداره که به همه برسه.

یه اصطلاحی هم داریم :
↪️What goes around, comes around.
از هر دست بگیری از همون دست پس میگیری.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
من آدم فوتبالیم⚽️

I’m a … person
Football / car / tennis …
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🙂Word on the street is...
🟢شایعه شده که...

🔸مثال:
⭐️The word on the street is that you're pregnant😕
شایعه شده که تو حامله‌ای

⭐️There are so many people massaging Quizlet's team because word on the street is they're selling one of their courses with half price😳
افراد زیادی دارم به تیم کوییزلت پیام میدن به خاطر اینکه شایعه شده اونا دارن یکی از دوره‌هاشونو با نصف قیمت می‌فروشند.

⭐️The word on the street is they're parting ways😭
شایعه شده اونا دارن از هم جدا میشن.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️When it rains , it pours
بدبختی ها پشت سر هم میاد

⭐️I have a new supervisor at my office, three new assistants to train, and enough work to keep me busy for months, when it rains, it pours.
من یک سرپرست جدید در دفترم دارم، سه دستیار جدید برای آموزش دارم، و آنقدر کار دارم که ماه‌ها من رو مشغول میکنه، بدبختی ها پشت سر هم میاد.

⭐️first, he had a terrible accident. then his wife had a heart attack really when it rains it pours .
اول از همه یه تصادف وحشتناک داشت ، بعدش خانومش حمله قلبی بهش دست داد واقعا بدبختی پشت سر هم میاد
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Fuddy-duddy

⭐️Don’t be an old Fuddy-duddy
پیر امل نباش
⭐️stop being such a Fuddy-duddy
امل بودن رو بس کن
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
خیلی وقت ها میخواهیم بگیم:
🔘یه حکمتی توش بوده…
🔘یه خیری توش بوده…

🙂A blessing in disguise…

Losing that job was a blessing in disguise really!
از دست دادن اون شغل واقعا یه خیری توش بود .

Everything will be ok ! I’m certain it’s a blessing in disguise
همه چی درست میشه ، من مطمئنم یه حکمتی توش هست.

Missing my house was a blessing in disguise, I found a much bigger place in a better neighborhood
از دست دادن خونم واقعا حکمتی توش بود یه خونه بزرگ‌تر با محله بهتر پیدا کردم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️What’s your beef?
مشکلت چیه؟

⭐️What’s your handle?
اسمت چیه ؟ ( در فضای مجازی نام کاربری )

⭐️Let’s bounce
بزن بریم

⭐️I don’t want to brag
نمیخوام پز بدم

⭐️I urge you to do that
تاکید میکنم ( توصیه میکنم ) به تو که انجامش بدی
 

Similar threads

بالا