استخدام 11 ردیف شغلی در شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی نظر آباد البرز

judgment

عضو جدید
منبع: استخدام جو www.estekhdamjoo.ir
تخصص و رشته تحصیلی: صنايع غذايي , علوم اجتماعی , مهندس صنایع , مهندس شیمی , آمار , اقتصاد , مديريت , مهندس برق , مهندس مکانیک , مهندس تاسیسات , کارشناس کنترل کيفيت , علوم آزمايشگاهي , راننده , بهداشت , کارشناس فروش , برقکار
شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی نظر آباد البرز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید:

 1. مدیر تولید – لیسانس – آقا با سن ۳۰تا ۴۵ – خانم – مدرک شیمی صنایع مواد غذایی- ۳ سال سابقه کار
 2. کارشناس آمار لیسانس – آقا با سن ۲۵ تا ۳۵ – با مدرک ( آمار – مدیریت – اقتصاد- علوم اجتماعی) با ۱ سال سابقه کار
 3. سرپرست تیم – لیسانس – آقا با سن ۲۵تا۳۵- با مدرک ( برق – مکانیک -صنایع – شیمی – تاسیسات – علوم غذایی) ۲ سال سابقه کار
 4. اپراتور دستگاه – فوق دیپلم آقا با سن ۲۵ تا ۳۵ -با مدرک(برق – مکانیک -صنایع – شیمی – تاسیسات – علوم غذایی) ۱ سال سابقه کار
 5. مسئول کنترل – فوق دیپلم – آقا با سن ۲۵ تا ۳۵ – با مدرک(برق – مکانیک -صنایع – شیمی – تاسیسات – علوم غذایی) ۱ سال سابقه کار
 6. راننده لیفتراک – دیپلم آقا – با سن ۲۵ تا ۴۵ سال – ۳ سال سابقه کار
 7. تکنسین آزمایشگاه – لیسانس – آقا / خانم – با سن ۲۵ تا ۴۵ – با مدرک ( علوم غذایی – صنایع ) با ۲سالسابقه کار
 8. برقکار – فوق دیپلم آقا با سن ۲۵ تا ۴۰ – ۲ سال سابقه کار
 9. مکانیک- فوق دیپلم آقا ۲۵ تا ۴۰سال سن ۲ سالس ابقه کار
 10. بهداشت حرفه ای – لیسانس – اقا / خانم – با سن ۲۵ تا ۳۵ سال – ۲ سال سابقه کار
 11. کارشناس فروش خارجی – لیسانس – آقا / خانم – باسن ۲۵ تا ۴۰ – ۲ سال سابقه کار
 
بالا