از خواص ميوه ها و گیاهان بيشتر بدانيم

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
تربچه[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تربچه[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]اين گياه داراي انواع و اقسام فراواني بوده برگ هاي آن بيضي شكل و كشيده هستند و اطراف برگ داراي بريدگي و شكاف بوده و زبر(خشن) ميباشد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]برگ ها مستقيم از ريشه خارج مي شوند . قسمت اصلي و خوراكي تربچه برجستگي انتهايي برگ ها است كه به رنگ هاي مختلف ، سفيد ، قرمز ، و دورنگ ديده مي شود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تربچه ، يكي از سبزيهاي اشتها آور است كه در اكثر خانواده ها آن را مصرف مي كنند .برگ آن نيز خوراكي مي باشد.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]عده زيادي از مردم تربچه را در منزل مي كارند و در سر سفره اغلب خانواده ها ديده ميشود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]اصولا اين گياه را به دو نوع تقسيم مي كنند و كليه انواع اين گياه را در اين دو دسته قرار مي دهند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]۱ – تربچه نقلي يا تربچه چهار فصل : اين قسم تربچه خيلي زود سبز شده و محصول آن در مدت زمان كوتاهي بدست مي آيد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تربچه به شكل و رنگ هاي : گرد قرمز ، گرد ارغواني / گرد سفيد ، گرد بنفش ، گرد قرمز نوك سفيد ، تربچه نيمه بلند قرمز ، نيمه بلند قرمز نوك سفيد ، نيمه بلند ارغواني ، نيمه بلند سفيد ، تربچه بلند قرمز ، تربچه بلند سفيد و بلند بنفش وجود دارد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]۲ – ترب يا تربچه درشت : براي بدست آوردن محصول ترب ، مدت زمان بيشتري لازم است .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بوته هاي ترب ، بزرگتر از تربچه مي باشد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]لذا بايستي فاصله بوته ها از يكديگر بيشتر باشد تا فضاي لازم براي رشد گياه وجود داشته باشد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ترب ، به دو رنگ ، سفيد و سياه وجود دارد كه به نامهاي : ترب سفيد و ترب سياه ناميده مي شوند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]آب و هوا و خاك : تربچه در هر آب و هوا و خاكي مي رويد ، لكن در هواي گرم زود خَشَبي ( خشك و چوبي ) و پوك شده از مرغوبيت آن كاسته ميشود . از نظر خاك ، زمان كشت را بايد در نظر داشت ، باين معني كه براي كشت بهاره ، زمين شني و سست بهتر از زمين رسي و شني سخت مي باشد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بعكس براي كشت انواع تابستانه در زمين هاي رسي و شني و نمدار بهترين محصول بدست مي آيد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]روش كاشت و ازدياد تربچه و ترب : تكثير تربچه ، وسيله بذر مي باشد.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بذر تربچه ، قرمز رنگ ، كروي شكل و نسبتا ريز است .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]قوه ناميه بذر تربچه ( قدرت سبز شدن بذر ) در حدود ۵ سال است .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]به اين معني كه بذر تهيه شده از تربچه براي كاشت بعدي حد اكثر تا ۵ سال قابل استفاده مي باشد . ولي بهترين محصول از بذرهاي جوان كه حد اكثر ۳ ساله باشند بدست مي آيد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بذر تربچه ۴ تا ۷ روز بعد از كاشت سبز مي شود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بذر مورد نياز براي ۱۰۰ متر مربع زمين از انواع تربچه نقلي يا ريز ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم و براي انواع درشت ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم مي باشد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]معمولا تربچه نقلي را به صورت نوبر مي كارند . به اين منظور از آبانماه به بعد تربچه را در زير نايلون ، يا شاسي ، يا گلخانه كاشته ، در زمستان برداشت مي نمايند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تربچه را در هواي آزاد و فضاي باز مي توان بجز در طول زمستان در همه فصول كاشت .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]كشت تربچه ، به دو طريق خطي ( رديف كاري ) ، دستپاش ( كرتي ) انجام مي شود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]زمان كاشت تربچه ، در فضاي باز بنا به سردي هوا از اول اسفند ماه تا اول آبانماه توصيه مي شود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]و مي توان پياپي آن را كاشت و برداشت نمود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ميزان مصرف بذر در زمان كاشت بستگي مستقيم به دقت و توجه فردي دارد كه بذر را مي كارد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]اگر به صورت فشرده كاشته شود ، مقدار بذر مورد نياز بيشتر و اگر تُنُك و كم پُشت كاشته شود ، ميزان بذر مورد مصرف كم خواهد بود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]( تذكر : آنچه در مورد نحوه كشت و مراقبت تربچه بيان شد شامل ترب، نيز مي شود . فقط فاصله بين بوته هاي ترب ، بيشتر از تربچه خواهد بود .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]همچنين مقدار بذر مصرفي ترب ،كمتر از تربچه ، بوده و مدت زمان سبز شدن ترب طولاني تر از تربچه خواهد بود .)[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]روش خطي ( رديفكاري ) : در روش خطي ، بهتر است به ترتيبي بذرها را در شيارها قرار داد كه فاصله بذرها از يكديگر ۱ تا ۲ سانتيمتر ، فاصله شيارها از هم ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر باشند . سپس خاك اطراف شيارها را بروي بذرها بخوابانند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]روش كرتي ( دستپاش ) : در روش كرتي ، بايستي دقت شود بذرها بطور يكنواخت در زمين پخش شوند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]به اين منظور مي توان مقدار بذر مورد نياز براي كاشت را با ۲ تا۳ برابر خاك نرم و يا ماسه مخلوط نموده ، توامآ در زمين پاشيد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]سپس با ماله چوبي يا شن كش روي آنها را پوشانيد تا بذرها زير خاك رفته و در معرض تابش مستقيم آفتاب و هواي آزاد قرار نگيرند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]همچنين در دسترس پرندگان نباشند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]كود دادن : تربچه از لحاظ احتياج به مواد غذايي و كود خيلي قانع است به نحوي كه در زميني با حد اقل مواد غذايي مي توان دو نوبت متوالي در سال تربچه را كاشت .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]لكن براي برداشت محصول خوب و مرغوب تقويت زمين ضرورت دارد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تذكر : چون تربچه معمولا پس از ۱۸ تا ۲۵ روز از تاريخ كاشت بذر ، قابل برداشت خواهد بود ، توصيه مي شود كه بذر آن را با ساير سبزيها بكارند تا زمين بخاطر كشت تربچه معطل نماند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]به اين منظور مي توان تربچه را با سبزيهايي مانند : هويج درر يك زمان و يك محل كاشت .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]زيرا در حالي كه تربچه برداشت مي شود ، هويج شروع به رشد ميكند و از زمين حد اكثر استفاده خواهد شد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بذر گيري : براي آن كه شخصا بتوان بذر خوب تهيه نمود و بذر مورد نياز سال بعد را تامين كرد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]از آخرين محصول پاييزه تربچه هاي سالمتر و خوش فرم تر را جدا كرده ، جمع آوري مي نمايند و در زير خاك خشك كنار هم به صورت رديف مي خوابانند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]در طول زمستان آنها را به همين شكل نگهداري نموده در اسفند تا فروردين ماه بتدريج آنها را از زير خاك خشك خارج كرده ، به فواصل ۴۰ تا ۵۰ سانتيمتر از يكديگر مي كارند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]پس از مدتي شاخه گل آنها از خاك خارج شده گل مي دهد .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]در تيرماه و مرداد ماه بذرآنها مي رسد . پس از رسيدن بذرها ، شاخه هاي حامل بذرها را كه در غلاف ( غلاف بذرها را در داخل خود نگهداري مي كند ) قرار دارد قطع نموده و دسته مي كنند و در محل خشكي كه هواگير باشد خشك مي كنند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]پس از آنكه غلاف ها خشك شدند آنها را با ملايمت و به آهستگي به زمين مي زنند ( مي كوبند ) تا بذرها از داخل غلاف ها خارج شوند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]آنگاه بذرها را از خاشاك جدا ساخته و در قوطي ، جعبه و يا پاكت در محل مناسبي نگهداري مي كنند .[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]در مورد تربچه هاي زمستانه بايستي از بذر تربچه هاي پائيزه بذر تهيه نمود...................[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
 

na.go

عضو جدید

هویج حلقه شده شبیه چشم انسان است. مردمک و عنبیه و خط نوری که به چشم میرسد درست مانند چشم انسان میباشد. تحقیقات نشان میدهد که مصرف هویج باعث افزایش جریان خون در عملکرد چشم میشود.وقتی گوجه فرنگی رو از وسط دو نیم میکنید چهار تا خونه میبینید که قرمزه و دقیقا مثل قلب هستش که اون هم قرمزه و چهار تا بخش مجزا داره. تحقیقات نشون داده که گوجه فرنگی خون رو تصفیه میکنه.حبه های انگور روی خوشه شبیه قلب هستش و هر دونه اون شبیه سلولهای خونی. امروزه تحقیقات نشون داده که انگور برای حیات قلب بسیار مفیده.

مغز گردو شبیه مغز انسان هستش. نیم کره راست و نیم کره چپ. قسمت بالای مغز و پایین مغز. حتی چین خوردگی های و پیچیدگی های اون هم شبیه نئو کورتکس میباشد. در حال حاضر میدانیم که گردو ۳۶ مرتبه نورونهای پیام رسان به مغز را گسترش میدهد.
تا حالا به لوبیا قرمز دقت کردین؟ درسته... شبیه کلیه انسان هستش. تحقیقات نشون داده که لوبیا قرمز در بهبود عملکرد کلیه نقش بسزایی داره.

ساقه کرفس شبیه به استخوان است و این نوع از سبزیجات در استحکام استخوان بسیار موثر میباشد. استخوانها تشکیل شده از ۲۳٪ سدیم و کرقس هم ۲۳٪ سدیم داره. چنانچه در رژیم غذایی شما سدیم وجود نداره کرفس میتونه این کمبود رو جبران کنه.
انجیر پر از دونه هستش که باعث افزایش تعداد و حرکت اسپرم مرد و همچنین جلوگیری از عقیم شدن میشود.


آوکادو و گلابی و بادمجان برای سلامت سرویکس و رحم در خانمها بسیار موثر میباشد. امروزه تحقیقات نشان میدهد که اگر خانمها در هفته یک عدد آوکادو مصرف نمایند هورمونهای آنها متعادل میشود و از بروز سرطان رحم جلوگیری میکند. جالبه که بدونید ۹ ماه از شکوفه کردن آوکادو تا رسیدن میوه آن طول میکشه.

سیب زمینی استامبولی شبیه لوزالمعده هستش که باعث تعادل قند خون در بیماران دیابتی میشود.


زیتون به سلامت و عملکرد تخمدان کمک میکند.


کریپ فروت و پرتقال و انواع مرکبات شبیه غده های شیری هستند و در سلامت سینه و جنبش غدد لنفاوی در سینه موثر است.


پیاز شبیه سلولهای بدن میباشد. امروزه تحقیقات نشان داده است که پیاز نقش مهمی در خروج مواد زائد در بدن را داراست و باعث ریزش اشک و شستشوی لایه مخاطی چشم میگردد.
 

seyyedalizeinali

عضو جدید
[h=1]فواید و خواص میوه ی گواوا برای بدن[/h] 30 اردیبهشت 1393
میوه گواوا

گواوا میوه ای گرمسیری است که برای درمان اسهال، درمان ناراحتی های پوستی و درد معده مورد استفاده قرار می گیرد.
گواواˈ معروف به سیب و زیتون محلی میوه ای منحصر به مناطق گرمسیری به ویژه سیستان و بلوچستان سرشار از ارزش غذایی و دارای کاربردهای درمانی و صنعتی است که در صورت توسعه کشت آن سوددهی و ارزآوری بسیار خوبی خواهد داشت.
گواوا معروف به سیب مناطق گرمسیری در گذشته های بسیار دور از مکزیک تا پرو کشت می شد اما امروز کشت و پرورش آن در نقاط گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا گسترش یافته است.
گواوا به عنوان میوه دسری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از درخت گواوا به عنوان حصار و همچنین گیاه زینتی نیز استفاده می شود.
گواوا گیاه بسیار کم توقعی است و کاشت و پرورش آن به صورت باغ یکدست یا مخلوط با سایر درختان میوه به منظور تولید میوه ارگانیک در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا رواج دارد.
کاشت و تولید گواوا در ایران بسیار محدود و کمیاب است و در برخی مناطق هرمزگان و سیستان و بلوچستان از جمله شهرستانهای چابهار، سرباز، نیکشهر و بخش زرآباد کنارک از بسترهای تولید محدود آن در کشور است اما قابلیت صنعتی شدن این میوه را نیز دارند.
مناطق عمده کشت این محصول در دنیا کشورهای جنوب آسیا، هاوایی، کوبا و هند است.
در زبان بومی جنوب سیستان و بلوچستان گواوا به ˈزیتون محلیˈ معروف است.
گواوا یا زیتون محلی میوه ای با ارزش غذایی بالا و نسبتا ارزان در مناطق تولید و دارای طعم و عطر خاص است.
این میوه منبع غنی ویتامین ث و پکتین و دارای مقادیر مناسبی از کلسیم و فسفر بوده و همچنین بذر آن غنی از آهن است.
میوه گواوا بسیار خوشمزه ای است که از پوست آن سالاد و دسر تولید و ژله گواوا نیز معروف است. ارقام وحشی گواوا منابع خوبی برای تولید ژله هستند لذا در صورت صنعتی شدن از میوه گواوا می توان کره میوه ای، شربت و آبمیوه هم تهیه کرد.
همچنین برگ گواوا در درمان بیماری اسهال مورد استفاده قرار می گیرد و در صنایع رنگ و تانن سازی نیز کاربرد دارد.
گواوا درختچه ای است با پوست قهوه ای که در شرایط رطوبتی بالا تا ارتفاع شش تا 9 متر با تنه ای به قطر 30 سانتیمتر یا بیشتر نیز رشد کرده و گسترش می یابد.
گواوا دارای ارقام دسری، ارقام مناسب فرآوری و ارقام دومنظوره است.
بخش زرآباد شهرستان کنارک در جنوب غربیترین نقطه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران که به ˈهندوستان کوچکˈ معروف است و از جمله نقاط مستعد و با ظرفیتهای فراوان کشاورزی است که به لحاظ خاک مساعد و آب فراوان به ˈزرآباد زرخیزˈ مشهور است.
بخشدار زرآباد می گوید زرآباد یکی از کانونهای تولید محصولات گرمسیری مانند موز، انبه، سیتاپل، کنار، نارگیل، چیکو، تمر هندی، پاپایا و گواوا در کشور است که 30 هکتار از زمینهای آن به کشت گواوا اختصاص دارد.
ˈمجتبی شجاعیˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این زمینها باکیفیت ترین گواوای ایران را دارند بگونه ای که مشتری خاص خود را داشته و از هر هکتار آن 15 تن محصول برداشت می شود.
وی زمان کشت این محصول گرمسیری در گلخانه طبیعی زرآباد را از اسفند تا اوایل اردیبهشت و مهر و آبان ذکر کرد.
او گفت: بخش زرآباد قابلیت کشت بیش از هزار هکتار و تولید بیش از 15 هزار تن سالانه این محصول و ایجاد صنایع فرآوری(غذایی، دارویی، صنعتی، دسری و کمپوتی) را دارد.
وی ادامه داد: همچنین این خطه به سبب داشتن شرایط جغرافیایی مناسب و دسترسی به آبهای آزاد و گمرکات و همچنین استقرار در موقعیت پئواکونومیک بندرچابهار به بندرعباس از توانمندی لازم برای صادرات و ارزآوری برخوردار است.
بخشدار زرآباد افزود: در همین چارچوب این بخش می تواند زمینه اشتغال افزون بر هزار نفر را به صورت مستقیم و 600 نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز گفت: 800 هکتار از باغهای استان به کاشت گواوا اختصاص دارد.
ˈرضا نجفیˈ به خبرنگار ایرنا گفت: 500 هکتار از باغهای گواوا در سیستان و بلوچستان بارور و بقیه غیربارور است که سالانه چهار هزار و 800 تن محصول را تولید و روانه بازار مصرف می کنند.
وی اظهار داشت: گواوا یا زیتون محلی میوه ای با ارزش غذایی بالا و طعم و عطر خاص است که بیشتر در شهرستانهای چابهار، سرباز، نیکشهر و کنارک واقع در جنوب سیستان و بلوچستان کاشت می شود.
رییس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شرایط آب و هوایی جنوب استان برای کشت محصولات گرمسیری بسیار مناسب است اظهار داشت: هفت هزار هکتار از زمینهای این استان به کشت محصولات گرمسیری اختصاص دارد.
وی گفت: موز بیشترین میزان تولید محصولات گرمسیری سیستان و بلوچستان را دارد و سایر محصولات شامل انبه، گواوا، چیکو،کنار، نارگیل، تمبرهندی و پاپایایا خربزه درختی نیز در استان کشت می شوند. / ایرنا
 

Similar threads

بالا