ارتقا یافتگان

وضعیت
موضوع بسته شده است.

DDDIQ

مدیر ارشد
بهمن 93

بهمن 93

  • مهندسی کشاورزی
shiba.s.a ................کاربر فعال مهندسی کشاورزی


Major Geologist ......کاربر فعال تالار موبایلrahino .............کاربر فعال تالار اسلام و قرآن

با سپاس و قدردانی از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 

DDDIQ

مدیر ارشد
اسفند 93

اسفند 93

  • مهندسی کشاورزی
afsoon6282 ........مدیر تالار مهندسی كشاورزی
* عنوان پیشین : مدیر ارشدفاطمه یاس .......... کاربر فعال مهندسی شیمیhamid.bad ............کاربر فعال تالار مشاورهesmaeili60 ...........کاربر فعال باشگاه ورزشی


با سپاس و قدردانی از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران

 

DDDIQ

مدیر ارشد
فروردین 94

فروردین 94

superst@r.....................مدیر تالار عکس


mostafa ghodrat ......... همکار مدیر مهندسی برق
Paydar91 ....................... دستیار مدیر تالار مهندسی برق


فاطمه یاس .................... دستیار مدیر تالار مهندسی شیمی


prp-e .............................دستیار مدیر تالار مهندسی IT


Mr. Lawyer ..................... دستیار مدیر کل در تالار حقوق


میلیشیا ..............................دستیار مدیر باشگاه ورزشی


دانشجوي كامپيوتر......................دستیار مدیر تالار هنربا سپاس و قدردانی از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 

DDDIQ

مدیر ارشد

DDDIQ

مدیر ارشد
خرداد 94

خرداد 94

Mohsen 89 ................... دستیار مدیر کل در تالار فیزیک

mehdi.chem ................. دستیار مدیر کل در تالار شیمی


farzaneh*memary.......... کاربر فعال تالار مهندسی معماری


P a N a H .....................کاربر فعال تالار حسابداری
AvA-6586......................کاربر فعال تالار حسابداری
​​


با سپاس و قدردانی از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
خرداد 94

خرداد 94

100af...................دستیار مدیر کل در تالار مهندسی صنایع...scream..............دستیار مدیر کل در تالار زنگ تفریح

pearan................ کاربر فعال تالار تالار ادبیات / مشاعرهبا سپاس از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
تیر 94

تیر 94

"ALPHA"....................... دستیار مدیر مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی


F.A.R.Z.A.D ................. متخصص نرم افزار ArchiCAD ( عنوان دیگر : متخصص مباحث اجرایی معماری)
Asemane.P ...................کارشناس ارشد مرمت ابنیه
_*Bahar*_ ...................کاربر فعال تالار مهندسی معماری


ENG.L.S ......................کاربر فعالی تالار مهندسی عمران


bahar_cve ................ کاربر فعال تالار هنر
i am... ..................... کاربر فعال تالار هنر
S A R a d ................. کاربر فعال تالار هنر


با سپاس از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
اَمرداد 94

اَمرداد 94

SHRP ..................... دستیار مدیر تالار مهندسی کامپیوتر ( عنوان دیگر : متخصص برنامه نویسی )
modir banoo .............. کاربر فعال تالار روانشناسیبا سپاس از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 

DDDIQ

مدیر ارشد

DDDIQ

مدیر ارشد
آبان 94

آبان 94

landscape3 ................. همکار مدیر تالار مقالات


lovelylinda ................. همکار مدیر تالار زبان انگلیسی


omid20110 .................... کاربر فعال تالار اسلام و قرآن

​​
با سپاس از فعالیت تمامی اعضا باشگاه مهندسان ایران
 
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا