*** آشنایی و گفتگوی بچه های کامپیوتر....***

3erERFAN

عضو جدید
بچه ها دارم از مک پست میدم.

خداحافظ ویندوز...................................

سلام مک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
به به..... سلام خدمت استیو جون خودم..... لینوکسی شو بهتره برات دادا
 

3erERFAN

عضو جدید
مک که نه، این کار من به "هکینتاش" معروف هست، لایبرری های اصلی مک رو دستکاری کردم تا بتونم رو لپتاپم نصبش کنم :d
من آخرش به خاطر این کارات پا میشم میام بندر.... بینم من که این همه ادعای هکریم میشه جلوی تو چندچندم
 

Similar threads

بالا