آزمايش صفحه كليد

mohandeseit

دستیار مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
کاربر ممتاز
بروز اشكال در صفحه كليد رايانه ممكن است براي هر كاربري رخ دهد. در اينجا راهي براي تست كليدهاي صفحه كليد ارائه مي دهيم.
پيشنهاد مي كنيم براي تست صفحه كليد معيوب خود از نرم افزار زير استفاده كنيد:passMark KeyboardTest
اين نرم افزار كه داراي حجمي كمتر از دو مگابايت است شما را قادر مي سازد تا به سادگي تمام تست هاي ممكن را روي صفحه كليد خود انجام دهيد.
نرم افزار فوق در يك محيط گرافيكي كليدهاي معيوب و سالم را به شما نمايش مي دهد و همچنين سرعت عملكرد آنها را مشخص مي كند.
با كمك اين برنامه مي توانيد تا صد صفحه كليد را به طور همزمان مورد تست و بررسي قرار دهيد و نتايج مرتبط با هركدام را نيز در گزارش هاي جداگانه اي در اختيار بگيريد.
از ديگر قابليت هاي اين برنامه تست چراغ هاي روي صفحه كليد، تست سرعت تايپ شما و ايجاد صفحه كليد به شكل دلخواه شماست.
براي دريافت اين برنامه به سايت زير مراجعه كنيد:
http:/www.passmark.com
 
بالا