دانلود رايگان آموزش روشهاي تست زني

آيا مي دانيد با زدن حتي يك تست صحيح مي توانيد شانس موفقيت خود را افزايش داده و چند صد نفر را پشت سر بگذاريد و به نتيجه مطلوب تري دست يابيد. با استفاده از تكنيك ها و روشهاي تست زني شما مي توانيد ترديد خود را بين گزينه ها از 4 به 2 گزينه كاهش دهيد و سپس به گزينه صحيح برسيد. تجربه نشان داده است كه در هر سال كنكور و در هر درس 15% از سوالات كنكور تكرار سالهاي گذشته مي باشد كه شما علاوه بر استفاده روش هاي تست زني با تمرين و مرور تستها و رابطه بين گزينه ها به راحتي گزينه صحيح را كشف يا شكار كنيد.
پس از آموزش اين دوره شما چه مي آموزيد: با روشهاي صحيح تست زني آشنا مي شويد و اين روش را به راحتي در طول دوره به كار مي بنديد. با امتحانات تستي و چگونگي برگزاري آنها آشنا مي شويد. ياد مي گيريد كه در جلسه آزمون چگونه تست ها را انتخاب نماييد. مي توانيد تفاوت بين تست هاي استاندارد و غير استاندارد را به راحتي تشخيص دهيد. مي آموزيد كه چگونه خود را براي امتحانات تستي آماده نماييد. تفاوت ها و تشابهات ميان امتحانات تستي و تشريحي را درك مي كنيد. بدون هر گونه اضطراب و استرس در جلسات كنكور مختلف شركت مي كنيد. سرعت عمل و سرعت انتقال خود را تا 50% افزايش خواهيد داد. مي آموزيد كه چگونه با مديريت زمان و تقسيم بندي زماني صحيح ، از وقت به عنوان يك فاكتور اصلي در امتحانات تستي بهره ببريد.

براي دانلود رايگان فايلهاي صوتي روشهاي تست زني[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ].
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]