سلام دوستای گلم
بچه ها من یه تعداد از نقاشی روی صورت کودکان می خوام
می تونین کمکم کنین؟
خواهش می کنم........