موتور جت هواپيما كه هواى داغ پرفشارى را توليد مى كرد توسط فرانك ويتل خلبان و مهندس هواپيماى انگليسى اختراع شد و از اين رو وى را پدر موتور جت مى نامند .


ويتل در سال 1907در شهر «كاونترى» به دنيا آمد. پدرش مكانيك بود. در سن26 سالگى به عنوان خدمه پرواز

در كران ول به نيروى هوايى سلطنتى انگلستان پيوست و در سال 1926با قبولى در معاينات پزشكى خلبانى به دانشكده نيروى هوايى سلطنتى راه يافت. او به عنوان يك خلبان بى پروا شهرتى بسزا به دستآورد و در سال1928 تز فوق ليسانسش با عنوان «پيشرفت هاى آتى در طراحى هواپيما» كه در آن راجع به امكان نفوذ راكت به هواپيما بحث شده بود را به رشته تحرير درآورد.

ويتل پس از فارغ التحصيلى از دانشكده نيروى هوايى سلطنتى، به اسكادران جنگى ملحق شد و در اوقات فراغتش به مطالعه درباره اصول طراحى موتور توربوجت مدرن مى پرداخت. يكى از اساتيد پرواز كه تحت تاثيرايده او در زمينه هواپيماهاى ملخ دار قرار گرفته بود، او را به نيروى هوايى و يك كارخانه خصوصى مهندسى توربين معرفى كرد. پس از مدتى همه به اين نتيجه رسيدند كه عقايد و نظريات ويتل غيرعملى است. او در سال 1930ايده موتور جت را به صورت انحصارى به ثبت رساند و در سال1936 با تاسيس كارخانه خصوصى ((پاور جت)) به ساخت وآزمايش اختراعش پرداخت .


در سال1937 اولين موتور جت خود را بر روى زمين آزمايش كرد. تا آن زمان او همچنان از سرمايه و حمايت اندكى برخوردار بود. در27 آگوست ،1939 «هانيكل اچ اى 178» كه توسط «هانس يوخيم پابست فون اوهاين» آلمانى طراحى شده بود اولين پرواز موتور جت در تاريخ را به انجام رساند. مدل موتور جت آلمانى به صورت مستقل از تلاش هاى ويتل تكميل شده بود .


يك هفته پس از پرواز «اچ اى 178»، جنگ جهانى دوم در اروپا آغاز شد . پروژه ويتل، فضايى دوباره براى تحقيق و آزمايش يافت . نيروى هوايى سفارش ساخت موتور جت جديدى را به شركت «پاور جت » داد و از شركت هواپيمايى گلاستر خواستار شد . E28/39 توليد هواپيمايى آزمايشى با مشخصات يكسان به نام


هواپيماى ويتل در پروازهاى آزمايشى اوليه به خلبانى « گرى ساير » به سرعت 370 مايل در ساعت در ارتفاع25 هزار پايى رسيد كه سريع تر از هر هواپيماى ملخه اى تا آن زمان بود .


همچنان كه شركت هواپيمايى گلاستر در زمينه هواپيماهايى با موتور توربو جت براى جنگ تحقيق مى كردند، ويتل آمريكايى ها را در تكميل موفقيت آميز اولين نمونه موتور جت يارى مى داد .

كتاب وى با نام «جت، داستان يك پيشرو» در سال1953 منتشر شد. او در سال1977 استاد تحقيق آكادمى فنون و علوم هوايى آمريكا در آناپوليس مرى لند شد . وى در سال 1996در شهر مرى لند ايالت كلمبيا چشم از جهان فروبست .
امیدوارم خوشتون اومده باشه...