سلام خواستم اگه شخصی هست که ارشد محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی بوده ازش مشورت بگیرم.