شما میتوانید آلودگی هوا شهر خود را با استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی و یا اگر استفاده از این وسایل برای شما دشوار است میتوانید با خردی خودر های شرکت فاو از آلودگی شهر خود جلوگیری کنید به علت این که این خودرو ها دارای سیستم یورو 4 میباشند.
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]