کتاب طنزی سیاسی غیر معمول،تهی،زخمت و بسیار خنده دار است. نویسنده در این کتاب روح و روان منحرف و پیچیده عوام فریبان را را کشف می کند و بر ملا می سازد او از طریق شخصیت سازی کارتونی و کاریکاتور این کار ها را انجام می دهد.