سلام دوستان، لطفا در رابطه با نحوه تاثیرات تقویم پروژه، تقویم فعالیت و تقویم منبع بر تاریخ اتمام پروژه توضیح دهید بعلاوه در رابطه با اینکه کدام تقویم بر دیگری اولویت دارد؟ و زمانی که تقویم مثلا تقویم فعالیت none است منظور تقویم استاندارد msp هست یا تقویم پروژه؟ و اینکه نوع فعالیت مثلا fixed duration و … هم در نوع اثر تقویم ها نقش دارد؟ مثلا در زمانی که تقویم های تنظیم شده برای فعالیت و منبع و پروژه و مدت زمان و تاریخ شروع و پایان فعالیت برای چند فعالیت عینا یکی است چرا آن فعالیتها تنها به دلیل تفاوت در نوع فعالیت در زمانهای مختلفی شروع و پایان می یابند. لطفا راهنمایی بفرمایید.