سلام
چطور میشه با ماشین حساب ۵۸۰۰ واریانس ۲۰ عدد رو حساب کرد؟ برنامه ای که براش باید بنویسیم چیه؟!