تشخیص و درمان
طب اورژانس
ویرایش ششم
آنتونی براون و مایکل کادوگان

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]