سلام مهندس ها خسته نباشید.

توی یک مسابقه شرکت کردم که قراره با مقوا و کارتن صندلی هایی بسازیم که چند صد کیلو جرم رو تحمل کنه.
ایده خاصی برای این کار دارید؟
پایه ها به چه شکلی باید باشه تا بیشترین وزن رو تحمل کنه؟
چجوری باید پایه های تقویت کنم؟
پارسال صندلی برنده 200 کیلو رو تحمل کرده!