این دستگاه اولین دستگاه تهویه مطبوع خانگی تراکمی بوده کل قطعات این دستگاه در یک محفظه بوده که نیمی از آن در فضای سرد شونده و نیم دیگر آن در بیرون فضا برای انتقال گرما به محیط بیرون میباشد این دستگاه بنا به دلایل صدای بالا و اینکه قادر به ساخت ظرفیت بالا به دلیل حجم بیش از اندازه نیست جای خود را به دستگاهای تهویه مطبوع دو پارچه دادند.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
دستگاه تهویه مطبوع دو پارچه : این دستکاه که فعلا جای خود را به دستگاه جدیدی نداده دستگاهی دو تکه که تشکیل شده از دو قسمت .قسمتی که وظیفه پخش سرما را دارد(اواپراتور) و صدایی ندارد داخل فضای سرد شونده نصب میشود وقسمتی دیگر که توسط لولهای ارتباطی به قسمت دیگر نصب میشود که وظیفه دفع گرما که تشکیل شده از کمپرسور.کندانسور.دستگاه فشار شکن به این صورت صدای اضافه بیرون شنیده میشود.
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]