[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

بادی بالانس و لاغری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. تحقیقات جدید ثابت کرده نوشیدن [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] با هیدروژن می تواند باعث تنظیم متابولیسم بدن و لاغری شود.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] به معنی تنظیم و تعادل بدن است.
در حال حاضر رشته ورزشی خاصی به نام بادی بالانس برای بهبود تعادل بدن طراحی شده است.
ورزش بادی بالانس ترکیبی از حرکات ورزش تای چی، یوگا و تمرینات پیلاتس می باشد.
در ابتدا اهمیت تعادل بدن یا "بادی بالانس" را شرح داده و سپس ارتباط آن را با لاغری توضیح می دهیم.
در نهایت راهی ساده و مطمئن برای بادی بالانس و لاغری را پیشنهاد می دهیم.[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]