سلام از اساتید محترم لطفا نحوه ریختن بازی هکی روی کنسول ps4 توضیح دهید کسانی که اینکار تجربه کردن از راهنمایی شما پیشاپیش ممنون