سلام دوستان
تیکه کدی رو براتون میذارم ببینید اشکال کارم کجاست؟!!!
میخوام عکس تمام صفحه در بکگراندم باشه و متنی رو روی عکس بگنجانم...الزاما html5
*دوستانی که css راهنمایی می کنن راهنمایی کنن چجوری با html ترکیب کنم...

<body bgcolor="papayawhip">


<center>
<div class= "container" >
<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/486/1457825/BckGrnd.jpg" id="bg" alt="contact us" height=50% width=70% align="middle" >
<div class= "text-block" >
<h1>
راههای ارتباطی ما:
</h1>
</div>
</div>
</center>
</body>