نمونه فرم های استاندارد مدیریت ریسک در مدیریت پروژه نام دارد که شامل 6 فایل می باشد که عناوین فایل ها در زیر آمده است که عبارتند از:


  • فرم ثبت ریسک ها
  • فرم ارزیابی احتمال و تاثیر ریسک ها
  • ماتریس احتمال و تاثیر
  • برگه اطلاعات ریک ها
  • فرم ارزیابی ریسک
  • فرم برنامه مدیریت ریسک

برای دانلود بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فرم ثبت ریسک ها KB 45 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
فرم ارزیابی احتمال و تاثیر ریسک ها KB 44 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
ماتریس احتمال و تاثیر KB 31 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
برگه اطلاعات ریک ها KB 39 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
فرم ارزیابی ریسک KB 46 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
فرم برنامه مدیریت ریسک KB 82 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]