منظور از باربری در کل جابجایی یک کالا از یک نقطه به جایی دیگر است. اینکه از طریق هوا یا زمین یا دریا باشد یا هر طریقی، فرق نمیکند. برای ثبت این شرکت مهم که امروزه بخش عظیمی از تجارت را به خود اختصاص داده، در ابندا باید مجوز لازم را از سازمان حمل و نقل دریافت کند. و بعد شرایط ثبت شرکت بدین صورت می باشد:
الف: شرایط عمومی مدیرعامل و هیأت مدیره:
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
- عدم سوء پیشینه
- اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور
- نداشتن اعتیاد
- داشتن سن حداقل 25 سال
- داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم
- ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه
- ارائه سابقه کار مفید اجرایی در زمینه اجرایی در زمینه حمل و نقل که بر اساس مدرک تحصیلی به شرح ذیل است :
دیپلم : 8 سال، فوق دیپلم: 6 سال، لیسانس: 4 سال، فوق لیسانس: 3 سال و دکترا 2 سال
نکته 1- در مورد افرادی که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می باشند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی وی کسر می شود.
نکته 2- مدت اعتبار فعالیت سه سال می باشد.
ب: شرایط اختصاصی مدیر عامل و هیات مدیره :
- قبولي مدیرعامل در آزمون تخصصي مربوطه براساس اعلام و زمانبندي دفتر آموزش
- عدم اشتغال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در مراكز دولتي
- داشتن سابقه كار اجرايي مستند در امر حمل و نقل بين المللي كالا: ديپلم 8 سال، فوق ديپلم 6 سال، ليسانس 4 سال، فوق ليسانس 3 سال، دكترا 2 سال
نکته : در مورد افرادي كه داراي مدرك تحصيلي مرتبط با حمل و نقل مي باشند،2 سال از سوابق فوق كسر مي شود.