فن آوری اطلاعات چیست ؟
فرصتهای و نتایج بکارگیری IT
فرصتها و نتایج بکارگیری IT(دنباله)
ضرورت توجه مدیریت به مقوله IT
دنیای دیجیتال (دنباله)
سرعت تغییرات تکنولوژی در دنیای دیجیتال
دیجیتال سازی کالاها
کار کردن در دنیای دیجیتال
کار کردن در دنیای دیجیتال(دنباله)
مشاغل دیجیتالی
تولید محصولات هوشمند در دنیای دیجیتال
داده ها ،اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
داده ها ،اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی(دنباله)
سیستمهای اطلاعاتی
سخت افزار کامپیوتر
نرم افزار کامپیوتر
انواع اصلی سیستمها ی اطلاعاتی:
ارتباط از راه دور
کامپیوتر چیست ؟
اجزاء کامپیوتر (دنباله)
تاریخچه توسعه کامپیوترها
دستگاه های ورودی و خروجی
دستگاه های خروجی
انواع حا فظه های اصلی.................................


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]