بدین وسیله به اطلاع می رساند بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
عناوین شغلی مورد نیاز:
  • بانکدار
  • کارشناس حقوقی
  • مسئول دفتر
  • کارشناس امور ارزی
  • نگهبان


جهت مشاهده متن کامل آگهی با جزئیات [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]کلیک کنید