در مقاله قبلی برخی از قابلیت های مهم پروسس میکر تشریح شد در این قسمت تعدادی دیگر از قابلیت های جالب پروسس میکر عنوان می شود.
ارسال پیام در حین انجام فرآیند
نرم افزار [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]به گونه ای طراحی شده است که تمام اطلاعات مورد نیاز هر درخواست به صورت فرم از کاربر دریافت شود. این کار حداکثر شفافیت در اطلاعات ارسالی را به همراه داشته است. با درصد کم در صورتی که کاربری با شک یا شبهه ای در اطلاعات ارسالی مواجه شود باز هم نیاز به تلفن یا حضور فیزیکی شخص نیست. این امر را [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]با ارسال پیام ساده ساخته است.
نکته: بهتر است پیش از پیاده سازی هر فرآیند در نرم افزار [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]مستندات و جزئیات آن فرآیند به طور کامل برروی کاغذ نوشته به تایید مدیران رسیده شده باشد.
تفکرات تولیدکنندگان نرم افزار [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]به صورت زیر بوده است:
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
برای انکه نقشه بالا بهتر توضیح داده شود یک فرآیند کاری مثل مرخصی روزانه کارمندان را با شکل بالا تشریح می کنم:
فرض می کنیم شرکت یا اداره که قرار است از این نرم افزار استفاده نماید سناریو مرخصی روزانه را این چنین تعریف می کند:
ابتدا متقاضی فرم در خواست را تکمیل می کند. این فرم از فیلدهای زیر تشکیل شده است:
نام و نام خانوادگی
محل خدمت متقاضی
تاریخ شروع مرخصی
تاریخ پایان مرخصی
مدت مرخصی بر اساس روز
نوع مرخصی

برای مطالعه این مطلب به صورت کامل [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]را کلیک نمایید.